3
Maulinga Heueu Ngana Nge Kristus
Mak 12:36; 16:19; Epe 1:20Imo NeHalang hemaul heke luluche imo nge Kristus ke pomalam letemo la mana nga urelu nemur nenge tetu nga tapa, nga kileng nenge Kristus are ia nga NeHalang ilina ele nenga pen tamalmal. Mat 6:33A talue letemo ke la tau menmene urelu nemur nga tapa pe letemo taua urelu nemur nga ich ero. Iange imo a mete hot ia lemo poinga poreke ngana mur ke ulolo pe amo maulinga heueu ngana, ngana kou tu ke talkome luluch nge Kristus ol iange imo atu teu toto lange NeHalang. Imo amo maulinga toto ngana laka Kristus pe nga etue nenge lohot nga mallaha, imo lape a lohot nga mallaha pule pe a mene hemalmalinga nenge i.
Rom 6:6, 11; Epe 4:19; 5:3-6Ke pomalam a hile tote ich ana poinga nemur nenge mutemo tautaua. Poinga nemur nenge pomanga: Salaunga ana poinga, pe poinga poreke ngana nenge meinga ana nenge te nanasia poinga nenga leinga ero, pe poinga nenge letera is hakaka ia salaunga ana poinga, pe poinga nenge mutera taua ure poreke ngana mur, pe poinga nenge ta teke rera ure halang. Pe poinga nenge ta teke rera ure halang poi hote poinga nenge ta heto hekeke aetapuna mur. Poinga nemur nenge pomai helete inin ia NeHalang pe letena inin ngana lape at ke lohot nge iri nemur nenge te longo olole. Imo, a popoia poinga nemur nge nike lo, nga etue nenge a nanas pulut mene poinga nemur nenga ich. Epe 4:25-29; 5:4Pe heueu nei a hile hot tote poinga nemur ol nenge: letemo ininin, pe a hele ininin, pe samo kekeke, pe a penpenpen. Epe 4:22, 25A pallaka ia mele hel ero ol iange a saua lemo poinga nenge nike ana ke te lasus tah lo. 10  Epe 4:24Pe a lohot ke imo heueu ngana ke ulolo. Pe NeHalang nenge ala hote imo, helemlem ia imo ke a lohot ke pomange i pe lape tunge lete matana ngana lange imo ke a etei tote i. 11  Kal 3:28Ke nga poinga nenge ta lohot ke ita heueu ngana, ute pele nge poia ita ke talas lele hel ero. Nenge teke lemo nge Krik ma lemo nge Iuta, nem ute pele ero. Pe nenge teke imo hel a ririr us pe iri hel te ririr us ero, nem ute pele ero. Pe iri nenge reria helenga altoto pe kaleu ramana mur pe iri nenge te umume nge hana hel pe iri nenge te umume nge hana hel ero; ute pele nga nem ero pule. Kristus poia ure lochloch ke lohot ke elle mana pe tu ke purpure ure lochloch.
12  1Pi 2:9NeHalang mutena taua imo pe hesilei hote imo ke nena hana mur nge pengpeng. Ke pomalam a nanasia koi poinga nemur: Letemo ia mele hel pe apoi ke urana lange iri pe apoi ke nek lange iri pe atal sio mene imo pe a takis mene melmelenga nenge te poia lala nge imo. 13  Epe 4:2, 32Nenge teke mele poia poinga poreke ngana e lange imo a takis mene pe a tuachol ia ero ke pomange Non Soke nge saua lemo poinga poreke ngana mur ke te lasus toto lo. 14  Rom 13:8-10Apoi ke pomam pe ure nenge palaungana toto ngana laka nenge mutemo taua pekngamo mur. Iange mutenga i ure nenge rahit tele imo ke atu ke elle toto.
15  1Ko 12:27; Epe 4:4; Pil 4:7Kristus poia letemo ke ma ke nek luluch nge pekngamo mur pe a naue ke pomanga kue nenge halaua imo ke atal helenga nga utar nenge a teke a popoia. Iange nga ure nem mana NeHalang iua imo ke a lohot ke singimo elle. Pe a hele urana lange NeHalang nga nem. 16  Epe 5:19A longala teua Kristus nena hengetoro mur ke muta toto nge imo. Pe a hetore hehei pe hana pe a hetoro urume ure lange iri nga letemo matana urana ngana mur. Pe a peua peunga nemur nga NeHalang nena alalaha nenge Sam pe peunga nenge lala nge NeHalang pe peunga nemur nenge Opepengpeng tunge lange imo. A peupeu pe a heto hekeke NeHalang nga letemo. 17  1Ko 10:31; Epe 5:20Pe ure lochloch ngana nenge a helele ia pe a popoia, a heleia pe a poia nga Non Soke Iesus ene. Pe a hele urana lange Temere NeHalang nga utar nenge Iesus poia lange imo.
Hotonga Nenge Lange NeHalang Nena Hana Mur
18  Epe 5:22Imo hehei a longo taua emo mur iange poinga nei urana nge Non Soke nena hana mur te nanasia.
19  Epe 5:25Pe imo hana mutemo taua lemo hehei mur pe a nauele iri ke nek.
20  Epe 6:1Pe imo tuturia mur, a longo taua tetememo mur pe tatamo mur nga ure lochloch iange poinga nei poia Non Soke ke iech.
21  Epe 6:4Pe imo tetemeria mur, letemo inin taua tutumo mur ero iange lape leteria manmanna ngana losio.
22  Epe 6:5-8Pe imo nenge a umume nge hana hel, a longo taua amo aehuna mur nga ure lochloch. Pe poinga nenge apoi ke pomai nga mataria mana ke te iech nge imo, nem poreke. Urana nge apoi ke pomai nga letemo ke a umeia ume urana ngana nga etue lochloch iange a renge Non Soke. 23 Nga lemo ume mur nenge a popoia, a tung tote letemo langa ume nemur ke pomanga a umume nge Non Soke pe letemo ke a teke aume manmana nge none ero. 24 Pe letemo metentene nei: Non Soke lape tunge urumo nga utar nenge talue ke teke nena hana mur reria ia iange Non Soke Kristus laka nenge a umume nge i nem. 25  Rom 2:11Pe mele hel nenge te popoi poinga poreke ngana lape te mene tuangachol poreke ngana nga reria poinga nemur, iange NeHalang nanasia poinga elle mana ke amnei urume rera poinga poreke ngana mur.

3:1: Mak 12:36; 16:19; Epe 1:20

3:2: Mat 6:33

3:5: Rom 6:6, 11; Epe 4:19; 5:3-6

3:8: Epe 4:25-29; 5:4

3:9: Epe 4:22, 25

3:10: Epe 4:24

3:11: Kal 3:28

3:12: 1Pi 2:9

3:13: Epe 4:2, 32

3:14: Rom 13:8-10

3:15: 1Ko 12:27; Epe 4:4; Pil 4:7

3:16: Epe 5:19

3:17: 1Ko 10:31; Epe 5:20

3:18: Epe 5:22

3:19: Epe 5:25

3:20: Epe 6:1

3:21: Epe 6:4

3:22: Epe 6:5-8

3:25: Rom 2:11