2
Epe 4:22; Iei 1:21Ke pomalam a hile poinga poreke ngana mur lochloch nenge amo hengetau nachnai pe a memeleia mele hel reia urelu pe a hele porekreke mele hel pe a penpen ia iri. Apoi ke pomange mamau mur. Iri muteria tau tote siu eina nenge tunge maulinga lange iri. Ke pomalam mana, imo mutemo tau tote NeHalang nena helenga. Iange helenga nem lape he kerkereng ia opemo pe letemo manmanna ngana puo ke palaungana pe lape a mene maulinga. Psa 34:8Iange NeHalang nena helenga nenge tehas sue ke ulolo, hele ke teke, “Imo a totoia pe a amnei urume ke Non Soke i non nge urana toto.”
Iesus I Um Nenge Maulul
Ai at nge Non Soke ol. Non Soke i um maulul ngana nenge urana toto nenge NeHalang hesilei hote pe hehei pe hana te teke poreke ke lemeria ero ia. Epe 2:21-22; Hem 1:6Imo pule apoi ke pomanga um mur nenge te maulul nenge NeHalang hemes nena tunginga ana pele ia, pe a lohot ke imo tunginga ana hana pengpeng ngana mur nenge a popoi tunginga lala nge I. Pe NeHalang Opene tu luluch nge imo pe longala ke mene lemo tunginga mur nga ume nenge Iesus Kristus poia. Isa 28:16; Epe 2:20Iange NeHalang nena helenga nenge tehas sue ke ulolo, hele ke teke,
“A naue lo? E hemes sue um e
nga kileng nenge Sion.
Um nem urana toto
pe i um kerkereng ngana ia
nenge ratua ele pele,
Pe mele nenge letena manmanna nge i
lape meia i ero.”
Psa 118:22Ke um nei lohot ke um urana toto ngana nge imo nenge letemo manmanna. Pe iri nenge leteria manmanna ero,
“Um nenge pele ana lelenga mur te hesis ia,
lohot ke i um kerkereng ngana
nenge ratua ele pele.”
Isa 8:14Pe NeHalang nena helenga e pule hele ke teke,
“I um nenge lape poia hehei pe hana ke te singsingo
pe i um nenge lape poia iri ke te losio.”
Te singsingo iange te longo ole taua helenga urana toto ngana. Pe NeHalang letena tuanin hote iri nike ke lape te poi ke pomam.
Deu 7:6; 14:2; Isa 9:2; Ume 26:18; Epe 5:8Pe imo hana ana mata nem, NeHalang hesilei hote imo ke nena hana mur ia imo. Pe a lohot ke imo tunginga ana hana mur nenge a umume nge i nge i naungaala ana non, pe a lohot ke imo hana nge pengpeng pe isipona nena hana mur imo. NeHalang poia imo ke pomai iange teke a haliu hote ure urana ngana mur lochloch, nga nenge mene hote imo nga kileng au ngana ke ateu langa nena lemenge nenge urana toto. 10  Hos 2:23Nge nike, NeHalang nena hana mur imo ero pe heueu nei nena hana mur imo ol. Nge nike NeHalang letena ia imo ero toto pe heueu nei letena toto ia imo.
11  Kal 5:17, 24Titik mur pe liliuk mur, imo hana lomonmona ngana mur mana nga ich nei. Pe e hele ke kerkereng toto lange imo ke a kangkanga toto nga poinga poreke ngana nemur nenge singimo lemene tautaua, iange lape ure nemur tepoi ele lemo kue nenge a lohot ke a urana nga opemo. 12  Mat 5:16Hehei pe hana nenge leteria manmanna ero, ngaria la tetu luluch nge imo pe e hele ke kerkereng toto lange imo ke atu ke nek toto luluch nge iri. Ke nenge teke te hele poreke imo kura lape te naue ure urana ngana mur nge a popoia pe te heto heke NeHalang nga etue nenge Kristus at mule ia.
A Longo Taua Hehei Pe Hana Nenge Tenau Elele Imo
13  Tit 3:1Apoi ke pomai nga Non Soke ene: A longo taua iri nemur nenge tenau elele imo nga ich nei. A longo taua naungaala ana non iange i nena kerkerenga ele haka toto. 14 Pe pule a longo taua hana nemur nenge naungaala nem kulosia iri ke te tunge melmelenga ke te hepengia hehei pe hana nenge te popoi poinga poreke ngana. Pe te poia helenga urana ngana ke te hekerkereng ia iri nenge te popoi poinga nge urana. 15  1Pi 3:16Iange nga NeHalang lemene ngana, teke a poia ure urana ngana mur ke hereng ia hehei pe hana nenge leteria manmanna ero, nga reria helenga pallaklaka ngana mur nenge tetue lala nge imo. 16 Atu ke apoi tetele mana ol. Pe apoi singimo ia apoi tetele ngamo nem nga poinga poreke ngana e ero. Atu ke pengpeng ke pomanga NeHalang nena ume ana hana mur. 17  Rom 12:10Apoi ke nek lange hehei pe hana lochloch. Mutemo taua titimo mur pe liliumo mur. Atal haka tote NeHalang. Pe a longo taua naungaala ana non.
Ta Nanasia Kristus Ke Ta Takisia Melmelenga
18  Epe 6:5Imo nenge aume manmana nge hana hel, a tung tote imo lange amo aehuna mur pe apoi ke nek toto lange iri. Pe apoi ke pomam lange aehuna nemur nenge te neknek pe te urana lala nge imo pe pule nge nemur nenge tepoi porekreke imo. 19 Iange mele nenge tepoi poreke pe letena metene NeHalang ke takisia melmelenga, NeHalang lape poi ke urana lange i. 20  1Pi 3:14, 17Nenge teke a poia poinga poreke ngana e pe te palia imo, lape a mene ute pele nge urana nga nem ero. Pe nenge teke a poia poinga nge urana pe te tunge melmelenga lange imo, NeHalang lape poi ke urana lange imo. 21  Mat 16:24; Ioa 13:15Pe melmelenga mur te lohotot nge imo iange NeHalang hesilei hote imo ke a nanasia Kristus apena munna nga ana melmelenga nenge takisia.
22  Isa 53:9“Kristus poia poinga poreke ngana e ero,
pe channanga ia helenga e ero.”
23  Isa 53:7; 1Pi 3:9Hehei pe hana te hele poreke i pe hele ala ana ero, pe takisia melmelenga pe tamal hote helenga pele nge teke tuacholia ero. Tung mene ure nem lange NeHalang iange NeHalang amnei teu ngana nga ure mur pengpeng toto. 24  Isa 53:5-6; Rom 6:11Kristus takisia rera poinga poreke ngana mur nga singina ke laia nga manga toto. Ke pomalam ta hile rera poinga poreke ngana mur pe ta talun ke ta nanas mene poinga nge pengpeng, iange ta mene maulinga nga nena chanchan munna mur. 25  Ezk 34:5-6; Mat 9:36; Ioa 10:14; Hip 13:20-21Imo apoi ke pomanga sipsip nenge saleke ke nanasia kue e nge altoto pe heueu nei, NeHalang mene mule imo ke a nanasia naualanga ana non nenge nauelele opemo mur.

2:1: Epe 4:22; Iei 1:21

2:3: Psa 34:8

2:5: Epe 2:21-22; Hem 1:6

2:6: Isa 28:16; Epe 2:20

2:7: Psa 118:22

2:8: Isa 8:14

2:9: Deu 7:6; 14:2; Isa 9:2; Ume 26:18; Epe 5:8

2:10: Hos 2:23

2:11: Kal 5:17, 24

2:12: Mat 5:16

2:13: Tit 3:1

2:15: 1Pi 3:16

2:17: Rom 12:10

2:18: Epe 6:5

2:20: 1Pi 3:14, 17

2:21: Mat 16:24; Ioa 13:15

2:22: Isa 53:9

2:23: Isa 53:7; 1Pi 3:9

2:24: Isa 53:5-6; Rom 6:11

2:25: Ezk 34:5-6; Mat 9:36; Ioa 10:14; Hip 13:20-21