3
Hehei Pe Eria Mur
Epe 5:22Ke pomalam mana, imo hehei nenge alei a longo taua emo mur. Pe amo hel, eria mur leteria manmanna nga NeHalang nena helenga ero. Pe lemo helenga pele lape hulia iri ero, lemo poinga mur mana lape hulia iri ke leteria manmanna. Nga nenge teke te naue imo nge atal heke totote iri pe a nanas tau tote NeHalang nena poinga. 1Ti 2:9Ke pomalam a lule palpalumo ina pe a nene nananga chalemlem ngana pe a heronia hengeron urana ngana mur ke a hemalmal heke imo ero. Nakumo urana ngana nenge lape tu ke koko, lohot at laka nga ngamo nenge tu teu nge imo – nge maluch pe tu ke nek manmana pe nakuna urana toto nga NeHalang matana. Iange nge nike hehei nenge leteria manmanna nge NeHalang te nanasia poinga nei, ke te hemalmalia ngaria mur nga reria poinga nenge tetu ke nek mana pe te longo tautaua eria mur. Gen 18:12Ke he Sara poi ke pomam. I longo taua Apraham pe hetue i ke ana naualanga. Pe nenge teke imo hehei mur a poia poinga nge pengpeng pe a mataua ute pele ero lape he Sara tutuna mur laka imo.
Epe 5:25Ke pomalam mana, imo hana nenge a lei, atu luluch nge lemo hehei mur pe letemo ia iri iange iri kikiria ero. Pe a tal heke tote iri pe a poia iri ke nek iange lape imo ul ke a mene NeHalang nena tunginga nenga maulinga. Pomalam ute pele lape poi ele lemo hetalaulaunga ero.
Ta Takisia Melmelenga Nga Rera Poinga Urana Ngana
Iok laol, e teke imo lochloch ngana atal sue imo pe letemo elle pe letemo ia pekngamo mur ke a amneia melmelenga luluch nge iri pe mutemo tau helel pe anek helel nge imo. Nenge teke mele hel tepoi poreke imo, a tuacholia nga poinga poreke ngana e ero. A tuacholia nga nenge a onteia NeHalang ke poi ke urana lange iri. Iange NeHalang iua imo ke nena hana mur imo pe lape poi ke urana lange imo. 10  Psa 34:12-16Iange NeHalang nena helenga nenge tehas sue ke ulolo, hele ke teke,
“Mele nenge mutena ke teke
tu ke iech manmana
pe teke nena kilanga lohot ke urana toto,
ana hengetau pal haka sio ia
helenga poreke ngana e ero.
Pe hile tote poinga nenge pallaklaka
nga nena helenga mur.
11 Pe hul rumena ia poinga poreke ngana
pe poia poinga nge urana;
pe tango rara tote tunga nge nek
pe nanas tau tote.
12 Iange Non Soke nauelele laka
iri nenge te popoia poinga nge pengpeng
pe longo lala nga reria hetalaulaunga mur.
Pe Non Soke letena inin tautaua
iri nenge te popoi poinga poreke ngana.”
13 Nenge teke mutemo toto ke a teke a poia poinga nge urana, itei lape poi poreke imo? 14  Isa 8:12-13; Mat 5:10; 1Pi 2:20; 4:14Pe nenge teke a amneia melmelenga nga poinga urana ngana nenge a poia, NeHalang lape poi ke urana lange imo. “A mataua mele ero pe letemo meena ero.” 15 Pe a heto heke Kristus pe a talue i ke i Non Soke nga letemo. Pe kokoes a tatalo ala ke a tuachol ia iri nenge te onteitei ia imo nga ure nenge a kulkul elele, pe a tuacholia reria onteinga nga poinga nge urana. 16  1Pi 2:12A kangkanga toto nga poinga poreke ngana, pomalam lape a hemeia iri nenge te hele porekreke imo nga lemo poinga urana ngana mur nenge at nge Kristus. 17 Nenge teke NeHalang lemene, ta takisia melmelenga nga rera poinga urana ngana mur, pe nem urana nga nenge ta takisia melmelenga nga rera poinga poreke ngana mur. 18 Iange Kristus poia poinga poreke ngana e ero pe I mete ke elle mana pe ero ol. Mete ke saua ita lochloch rera poinga poreke ngana mur pe mene ita ke tala nge NeHalang. Kristus i non toto pe te hune i ke singina mete ke manmanna. Pe NeHalang Opene hemaul heke mule i ke tu ke maulul. 19 Ke NeHalang Opene nem poia i ke la haliu hot lange ope nemur nenge tetu nga tuele au ngana 20  Gen 6–7iange ope nemur te longo ole taua NeHalang nge nike nga etue nenge Noa. Pe NeHalang kulele menmene iri nga etue nenge Noa umumeia nena imot. Pe hehei pe hana iri rahtele mol mana teteu nga imot nem ke te eleis maul ngaria nga ech. 21 Pe ech nem heilangia henuninga nenge hemaulia imo, pe i henuninga nenge lomo sue much nga singimo ero. I helenga kerkereng ngana nenge hehei pe hana te poia lange NeHalang nga hulua mataria ke te teke te nanasia Iesus Kristus iange NeHalang hemaul heke mule i nga metenga ke ulolo. 22 Pe Iesus Kristus lohaka langa tapa ke are nga NeHalang ilina ele nenga pen tamalmal lo. Ke heueu nei nauele lochloche angkelo mur pe angkelo nemur nenge pingaria iuiu nga reria kerkerenga mur.

3:1: Epe 5:22

3:3: 1Ti 2:9

3:6: Gen 18:12

3:7: Epe 5:25

3:10: Psa 34:12-16

3:14: Isa 8:12-13; Mat 5:10; 1Pi 2:20; 4:14

3:16: 1Pi 2:12

3:20: Gen 6–7