3
Poinga Urana Ngana Nenge Ta Nanasia
Rom 13:1-7; 1Pi 2:13-14Pe o helete metene hehei pe hana ke te longo taua hana nemur nenge te mene kerkerenga nenge tenau ele hehei pe hana. Pe te angala mana ke te poia poinga urana ngana mur. Pe o hele lange iri ke tetu ke nek pe teare luluch nge hehei pe hana ke nek pe tepoi ke nek lange hulua lochloch pe te hele poreke mele hel ero.
1Ko 6:9-11; Epe 2:1-2; 5:8E hele ke mai iange nge nike ita letera matana ke nek ero pe ta longo taua NeHalang nena helenga ero toto. Iange non poreke ngana channanga ia ita ke ta nanas mene poinga poreke ngana nemur nenge singira lemene tautaua. Pe poinga poreke ngana nemur tetu ke te kerkereng toto nge ita pe ta ngunngunu ia mele hel nga reria ure mur. Pe hehei pe hana te hesis tote ita pe ita pule ta hesisis ia iri. Pe ara hemasinga NeHalang mene mule ita nga etue nenge i sipona talue nike. Nenge hemallaha hote ke i non nge urana pe i nekinga ana non. 2Ti 1:9; Hip 10:22Pe NeHalang mene mule ita nga rera poinga pengpeng ngana mur nenge ta popoia ero. Mene mule ita iange letena ia ita. Ke NeHalang mene mule ita nga henuninga pe ta lohot ke ita heueu ngana mule nga Opepengpeng. Ume 2:17-18Pe NeHalang tung lochloche kerkerenga nenga Opepengpeng at nge ita iange nga ume nenge ara hemasinga Iesus Kristus poia. Ke ita ta lohot ke ta pengpeng nga NeHalang matana nga nena poinga urana toto ngana mana. Ol pe ta kulala tote maulinga ke koko nenge NeHalang heleia ke teke tunge at nge ita pe tala ke tatu luluch nge I.
Poinga Urana Ngana Nenge NeHalang Nena Hana Mur
Helenga nenge e heleleia iri nei manmanna toto koi. Pe e teke o hetore ke kerkereng lange hehei pe hana ke te eteia ke nek. Pomalam iri nenge leteria manmanna nge NeHalang tetal teu tote iri ke te poia ume urana ngana mur. Pe ume urana ngana nenge pomam lape halaua hulua lochloch. 2Ti 2:14, 16Pe otal teu luluche iong langa ure nemur ero; helenga nemur nenge luria ero pe nananga nga sisala nga nenge tete mur pe hunelinga pe echachalanga nga Moses nena hotonga mur. Iange ure nemur lape tepoi hote ute pele nge urana ke halaua mele pele ero. 10  Mat 18:15-17Pe o hele ele mele nenge te teke helas lele NeHalang nena hana mur. O hele ele i ke elle, nem pe henai pe nenge teke longo lange iong ero ohul rumem ia i. 11 Iong o eteia ke mele nenge pomam hile kue nge pengpeng lo pe lape nena poinga poreke ngana mur te heporeke tote i.
Paulus Na Helenga Lisala Ngana
12  Epe 6:21-22; Kol 4:7-8Nga letek e teke e kulosia Atemas ma Tikikus ke lange iong ke mene mullim. Pe nenge teke la ke lohot nge iong lo, iok oiat ke o saolia iau nge Nikopolis. Iange e teke ela ke etu nga lamau nga lukunna ana etue. 13  Ume 18:24; 1Ko 3:5-6Iok, non nenge etei tote hotonga, nenge ene Senas iri nai Apolos lape te mana nga imot nga malang sase ngana. Pe e teke o halaua iri ke nek toto nga ure nemur nenge muteria taua ke te mene. 14  Epe 4:28Ita rera hana mur nge Krit te mene hengetoro lo pe e teke te poia ana ume ke lohot ke te halaua hehei pe hana lochloch nga reria poinga urana ngana mur. Iange lape tetu mana pe te nanasia NeHalang nena poinga mur ero.
15 Iok Titus, iri lochloch ngana nenge te tululuch nge iau nga lamai te hekule reria apalanga lange iong. Pe o tunge lemem apalanga lange iri lochloch ngana nenge leteria manmanna ngana elle mana ke pomange imem.
E hatalaulau ke NeHalang na halaunga palaungana tululuch nge imo lochloch. Ngana laka lom.

3:1: Rom 13:1-7; 1Pi 2:13-14

3:3: 1Ko 6:9-11; Epe 2:1-2; 5:8

3:5: 2Ti 1:9; Hip 10:22

3:6: Ume 2:17-18

3:9: 2Ti 2:14, 16

3:10: Mat 18:15-17

3:12: Epe 6:21-22; Kol 4:7-8

3:13: Ume 18:24; 1Ko 3:5-6

3:14: Epe 4:28