3
NeHalang Itoro Poia Letera Manmanna Ngana Ke Lohot Ke Mera
Pe titik mur pe liliuk mur, nga etue nenge etu luluch nge imo e hele lange imo ke pomanga imo hana nenge Opepengpeng tu nge iri ero. E hele lange imo ke pomanga imo hana nemur nga ich mana. Iange letemo manmanna ngana nge Kristus poi ke manga mamau kura. Hip 5:12-13; 1Pi 2:2E hein mene imo nga siu eina pe e tunge ngaunga kerkererng ngana lange imo ero iange a makuk leilei mana. A makuk leilei mana ke atat, ke heueu nei amera ero kura. 1Ko 1:10-11Atu ngamo pomanga hana nenga ich nei kura. Imo samo kekeke pekngamo mur pe a hele inin helel, ke pomalam imo hana nenga ich kura. 1Ko 1:12Iange amo tuluk e hele, “Imem moma lange Paulus.” Pe amo tuluk e hele, “Imem moma lange Apolos.” Nenge teke apoi ke pomam a pomanga hana nga ich kura.
Ume 18:4, 11, 27-28Iok, Apolos mai i non tei pe Paulus mai i non tei? Imem nai imem hekulkulonga mur mana, pe letemo manmanna ngana lohot nga ume nenge NeHalang tunge at nge imem elle pe elle ke mo umeia. Iau pomanga non nenge tutue ngaunga tutuna nga ume pe Apolos nanasia iau ke tungtunge ech nga ngaunga tutuna nemur. Pe nem pomanga e haliu hote helenga urana toto ngana lange imo pe Apolos nanasia iau ke hekerkerengia letemo manmanna ngana. Pe NeHalang itoro poia ke pupuo ke hakaka. Ke pomalam non nenge tue ngaunga tutuna pe non nenge tungtunge ech nga ngaunga tutuna nemur iri nai pingaria song ero. NeHalang i toro mana pingana song iange I poia ngaunga tutuna nem ke haka pe nganangana. Mat 16:27; Epe 2:20-22Iange non nenge tue ngaunga tutuna pe non nenge tungtunge ech nga ngaunga tutuna nemur, ute pele nge altoto nge iri nai ero. Pe nga hoena iri nai lape te mene ururia ke purpure ume nenge iri elle pe elle te popoia. Iange imem nai moume luluch mana nga NeHalang ana ume. Pe imo a pomanga NeHalang ana ume pe a pomanga NeHalang nena pele pule.
Non Nenge Letena Matana Toto Nga Pele Hemes Ngana
10 Oe, imo a pomanga NeHalang nena pele. Ke NeHalang letena ia iau ke e poia ana ume. Pe ume nem pomalaka nga e lung heke pele huna pe e hemes heke ana isong. Pe mele e pule lape mene une lek ume nga pele nem ke hemes heke pola sana tuana mur pe pal heke ana elele mur. Ke hana nenge te lele hekeke pele nem leteria matana ke nek nga reria ume nenge te popoia nga pele nenge e talune nem. 11  Isa 28:16; 1Pi 2:4-6Iange NeHalang talue Iesus Kristus ke pele nem ana isong ia. Pe mele pele purpur ero toto nge hetaua. 12 Ke nga etue nenge mele hel te hemes heke pele nem, lape te umeia nga ure chalemlem ngana nenge koikoi ke pomanga lauta. Pe hel lape te umeia nga ure nenge chalemlem pe sinaha, pe hel lape te umeia nga ure nemur nenge ururia haka toto. Pe iri hel lape te ume heke pele nem nga ae makuk leilei ngana. Pe hel te umeia nga memeta kina pe hel lape te umeia nga pou. 13  1Ko 4:5Pe mele elle pe elle nena ume lape lohot nga mallaha nga NeHalang nena haliunga ana etue, nge ume nem urana ma poreke. Iange etue nem lape lohot ke pomanga oan ke totoia mele elle pe elle ume ngana. 14 Pe mele nenge hemes heke nena pele nga pele huna nem pe na pele ngaulala ero, i lape mene uruna. 15 Pe mele nenge hemes heke nena pele pe ngaulala sio, i lape eleis maul ngana pe lape poi ke pomanga non nenge tetak lala hote nga oan.
Imo NeHalang Nena Pele
16  1Ko 6:19; 2Ko 6:16Imo lape a eteia ero nge NeHalang hele ke teke, “Iau lek pele laka imo pe lek Opepengpeng tu teu nge imo.” 17 Nenge teke mele heporeke NeHalang nena pele, NeHalang lape heporeke mele nem; iange i sipona tal hote ke nena ia. Ke NeHalang na pele nem, ngana laka imo.
18 A channanga mule imo ero. Nenge teke amo e nge imo teke i toto nga hana nga ich mataria ke teke letena matana toto, urana nge tal sue i ke pomanga hauaua e nga mataria. Pomalam, lape lohot ke letena matana toto ol. 19  Job 5:13Iange lete matana urana ngana nenga ich nei, pomalaka nga hauaua ana poinga nga NeHalang matana. Iange NeHalang na helenga hele ke teke, “Hana hel te teke te hesingo ia mele hel nga leteria matana ngana mur. Ke pomalam NeHalang helekleke ele iri pe hesingo mule iri nga leteria matana ngana nemur.” 20  Psa 94:11NeHalang nena helenga e pule hele ke teke, “Non Soke eteia ke hana nga ich leteria matana urana ngana nganangana ero.” 21 Ke pomalam a palut leke none ero ol. Ure lochloch ngana lemo ia ke te halaua imo. 22 Ne Paulus pe ne Apolos pe ne Petrus pe ich pe maulinga, pe metenga pe ure nemur nenge tetu heueu nei, pe ure nemur nenge lape te lohot nga hoena; ure lochloch ngana nemur lemoia ke te halaua imo. 23 Imo, Kristus nena imo pe NeHalang nena Kristus.

3:2: Hip 5:12-13; 1Pi 2:2

3:3: 1Ko 1:10-11

3:4: 1Ko 1:12

3:5: Ume 18:4, 11, 27-28

3:8: Mat 16:27; Epe 2:20-22

3:11: Isa 28:16; 1Pi 2:4-6

3:13: 1Ko 4:5

3:16: 1Ko 6:19; 2Ko 6:16

3:19: Job 5:13

3:20: Psa 94:11