16
Paresio Mur Te Ollaka Hote Iesus
(Mak 8:11-13; Luk 12:54-56)
Mat 12:38; Luk 11:16Iok, Paresio mur iri ul Satiusi mur tela nge Iesus pe te ollaka hote I, ke te teke hele pe ute e lohot mana ke tenau.
Pe Iesus hele, “Imo lape a esia tapa sana nge remenmen nga ulei pe a hele pengpeng ke a teke, ‘Ochou kileng chaia pam lo, iange ririua pau kou ma hot nga tapa sana.’ Pe nga uach a hele ke a teke, ‘Heueu lape pitte mol, iange muchmua halang kou ma hele tapa sana.’ Imo anau urume tapa sana pe a hele hot pengpeng ia ure nenge lape lohot. Pe pomere nge anau urume ure nenge lohotot nga etue nei pe ramamo chach ia ero toto? Mat 12:39; Luk 11:29Imo hana porekreke ngana mur nga etue nei, a teke e poi hote ute hel ke anau? Iau lape e poi hote ute pele ero toto. Pe ure nenge lohot nge Iona nge nike, lape e tunge lange imo.” Pe Iesus hulia rumena lange iri pe i ke la sapele.
Anau Ala Amo Kenek Nge Paresio Mur Pe Satiusi Mur
(Mak 8:14-21)
Iok, Iesus pe na hana mur te lotele langa kolkolu palaungana neu ilina hele lo, pe Iesus nena hana mur leteria lilil nge te mene ngaunga. Luk 12:1Pe Iesus hele lange iri ke pomai, “Anau ala amo ke nek toto nge Paresio mur pe Satiusi mur. Iange hana nemur, te poi ke pomalaka nga ure nenge tetal teua langa beret itach ngana pe poia beret nem ke una haka. (is)”
Ol pe Iesus nena hana mur te hele tele hel mana nge iri ke te teke, “Pomere toto nenge Iesus tamal hote helenga nei mai? Lape ta mene ngaunga ero ke ngana kai?”
Pe Iesus eteia ure nenge te heleleia neu lo, pe hele lange iri ke teke, “Imo letemo manmanna ngana unne sune mana iam. Pomere nenge a heleleia ngaunga nge ero? Mat 14:17-21Letemo mallaha ero kura kai? Letemo la mule nga mioka lime nenge hana iri 5000 te ngaua pe saria una hatal ia. Pe kaliu iri hia nenge te muta ia aria ngaunga aluanuana mur? 10  Mat 15:34-38Iok, letemo metene hulua nenge iri 4000 nem. Aria mioka iri rahtele nai mana, pe hehei pe hana lochloch ngana nem te ngau ke saria una. Pe kaliu iri hia te muta ia ngaunga aluanuana mur? 11 Pomere nge letemo alchach ero kura? Iau e hele lala nge imo nga ngaunga ero. E teke anau ala amo ke nek toto nga is nenge Paresio mur pe Satiusi mur.” 12 Ol pe Iesus nena hana mur leteria matana sapele nga ure nenge Iesus helele ia. Ke Iesus teke tenau ala aria nga is nenga beret ero. Iesus teke tenau ala aria laka nga hengetoro nenge Paresio mur pe Satiusi mur.
Petrus Hemallaha Hote Iesus
(Mak 8:27-30; Luk 9:18-21)
13 Iok laol, Iesus i ole ke langa tuele tana pengpeng ngana nenge Kaesarea Pilipai. Pe onteia nena hana mur ke teke, “Hana pe hehei te heleleia Non Tuna ke te teke I itei toto?”
14  Mat 14:1-2; Mak 6:14-15; Luk 9:7-8Pe nena hana mur te hele, “Hehei pe hana hel te heleia Non Tuna ke te teke, I Ioanes nenge henunun; pe hel te teke I Elaisa; pe hel te teke Ieremias; nem pe te teke non hetatalonga e mana.”
15 Pe Iesus ontei mule iri ke teke, “Pe imo a teke Iau itei toto?”
16  Ioa 6:69Pe Simon Petrus tuacholia ke teke, “Iong Kristus. NeHalang nenge tu ke koko tuna iong.”
17  Kal 1:15-16Pe Iesus hele, “Simon, iong ne Iona tuna iong. NeHalang pete iong. Ke ngana laka nenge o hele hote helenga nem. Pe mele nga ich nei hele ia helenga nem lange iong ero. Temek nenge tu nga lut nga tapa henonou iong ia helenga nem. 18  Ioa 1:42; Epe 2:20Pe e hele lange iong, iong Petrus nenge em luna laka, ‘um’, pe nga um nei lape e hemes heke lek hana mur nenge leteria manmanna nge iau. Pe kerkerenga nenga metenga lape hekou sue iri ero toto. 19  Mat 18:18; Ioa 20:23Pe lape e tunge lohenga mur nenga NeHalang nena naualanga pe nekinga nga tapa lange iong. Pe utar nenge o hu hele nga ich nei, lape NeHalang hu hele nga lut pule. Pe utar nenge o longele nga ich nei, lape NeHalang longele nga lut pule.” 20 Iesus i Kristus ke manmanna. Pe toto hita toto lange nena hana mur ke te hele rere helenga nem ero toto.
Iesus Hele Talue Ana Metenga Nge Lape Lohot
(Mak 8:31–9:1; Luk 9:22-27)
21 Iok, talun nga etue neu ke la ol, Iesus hele lala nge nena hana mur ke teke lange Ierusalem. Pe hele urume tote lange iri, ke teke lape amneia melmelenga halang nenge lape hana nemur te poia lange I. Ngana laka hana papalauna mur pe tunginga ana hana mur aria soksoke ngana mur pe hotonga ana hetoronga mur. Pe lape te hune I ke mete pe maul haka mule nga etue mol ngana.
22 Pe Petrus longe Iesus nge hele ke mau pe mene lele hote Iesus pe keres taua I ke teke, “Non Soke! O poi ke pomam ero. Lemek ero nge ure nem lohot nge iong.”
23 Pe Iesus ul mule ramana lange Petrus pe hele lange i ke teke, “Iong non poreke ngana iam, o la nga rumek! O poi ke malaka nga ure nenge teke poi hele lek kue pe hesingo ia Iau ke e losio mule. Iong letem tu mana nga ure nemur nga ich nei. Letem tu nge NeHalang ero toto.”
24  Mat 10:38; Luk 14:27Ol pe Iesus hele lange nena hana mur ke teke, “Nenge teke mele koko nge Iau heueu, hilesue lemene ngana mur lochloch pe takisia ana melmelenga, pomalam nanasia iau ol. 25  Mat 10:39; Luk 17:33; Ioa 12:25Iange mele nenge ramana tuhit mene maulul ngana nga ich, lape maulul nga hoena ero ol. Pe mele nenge nanas tote iau kela i sipona mete, ana non lape mene mule maulul ngana nenge tu ke koko. 26  Mat 4:8-9Nenge teke mele mutena tau tote ure lochloch ngana nga ich nei, lape mene maulinga ke koko ero. Iange lape ure nemur te halaua i nga hoena ke merei? Nem pe lape ol mule maulinga ke koko nga utar? 27  Psa 62:12; Pro 24:12; Mat 25:31; Rom 2:6; Hem 22:12Non Tuna lape at luluch nga Temene na hemalmalinga. Pe at luluch nge nena angkelo mur. Pe lape tunge iechinga lange hehei pe hana ke nanas tau pengpengia reria poinga mur nga ich nei. 28 E hele lange imo pengpeng, amo hel nge imo nenge te mes heueu nei, lape metenga mene iri ero kura pe te esia Non Tuna nge at luluch nga nena naualanga pe nekinga.”

16:1: Mat 12:38; Luk 11:16

16:4: Mat 12:39; Luk 11:29

16:6: Luk 12:1

16:9: Mat 14:17-21

16:10: Mat 15:34-38

16:14: Mat 14:1-2; Mak 6:14-15; Luk 9:7-8

16:16: Ioa 6:69

16:17: Kal 1:15-16

16:18: Ioa 1:42; Epe 2:20

16:19: Mat 18:18; Ioa 20:23

16:24: Mat 10:38; Luk 14:27

16:25: Mat 10:39; Luk 17:33; Ioa 12:25

16:26: Mat 4:8-9

16:27: Psa 62:12; Pro 24:12; Mat 25:31; Rom 2:6; Hem 22:12