2
Letemo Manmanna Ngana Huna Lohot Mana Nga NeHalang Nena Kerkerenga
Oe titik mur pe liliuk mur, nga etue nenge eat nge imo, e haliu hote NeHalang nena helenga mur. Pe e haliu hote nga chau papalauna ero. Letek haka lo ke etu luluch nge imo pe letek lilil ele ure lochloch pe haliu hot mene Iesus Kristus pe mete ngana nga manga toto. Ume 18:9; 2Ko 10:1Nga etue nem kikik ero pe e matau pe e loiloi ke halang. 1Te 1:5Pe lek helenga mur nenge e haliu hote, e poia ke e hemaluch letemo ia ero. E poia ke e hemallaha hote NeHalang Opene kikina ngana. Ke pomalam letemo manmanna ngana huna lohot nga ita non letera matana ngara ero. Letemo manmanna ngana huna lohot mana nga NeHalang nena kerkerenga.
NeHalang Letena Matana Ngana
Iau e haliu hote ita non letera matana ngana ero. E haliu hote lete matana urana ngana lange iri nenge leteria manmanna ngana mera lo. Pe lete matana urana ngana neu lohot nge none nga ich nga etue nei ero. Pe pule lohot nga naungaala ana hana mur nga ich reria kerkerenga ero. Iange reria kerkerenga lala nga het nganngana lo. Pe imem, mo helele nga NeHalang letena matana ngana nenge talkome. Letena matana ngana nenge hesilei hote ita nga etue nenge hala hote ich ero kura pe hemalmalia ita nga lut nga tapa. Pe naungaala ana none nga ich nga etue nei letena matana hote ero. Pe toinge leteria matana hote lape te heon heke hamalmalinga ana Non Soke nga manga toto ero. Isa 64:4Ke pomanga NeHalang na helenga hele ke teke,
“NeHalang tatalo ele ure hel
ke hana nenge muteria taua I reria ia.
Ure nemur mele esia ero toto
pe longe ero toto pe letena tuanin hote ero pule.”
10 Ure nemur NeHalang hemallaha hote at nge imem lo pe hemallaha hote nga ume nenga Opepengpeng.
I Opene tango rara hote ure lochloch ngana pe teu la toto nga letena tuanin ngana mur nenge talkomkome pule. 11 Mele pele eteia none letena tuanin ngana mur ero. Non nem opene nenge tu nge i mana eteia. Pomalam mana nge NeHalang, mele pele eteia letena tuanin ngana mur ero. Opene i toro mana eteia letena tuanin ngana mur. 12 Imem mo mene hana nga ich nei reria lelenga ero. Mo mene Ope nenge at pengpeng nge NeHalang ke mo etei ilia ure nemur nenge tunge atat nge imem. 13 Ke pomalam nga etue nenge mo hele, mo helele ia helenga nemur nenge none hetoro imem ia ero. Helenga nemur nenge mo helele ia nem Opepengpeng hetoro imem ia, ke mo hemallaha hotote ure manmanna ngana mur nga Opepengpeng lala nge iri nemur nenge Opepengpeng ume ke kerkereng toto nge iri. 14 Ke mele nenge Opepengpeng tuteu nge i ero lape mene tunginga mur nge NeHalang ero iange ana hauaua toto nga ure nemur. Ana non nakuna ero nge etei teu la nga tunginga nemur iange Opepengpeng i sipona hesue iri. 15 Mele nenge Opepengpeng tu teu nge i, ana non purpur toto nge etei ilia ure lochloch. Pe mele pele nakuna ero toto nge amnei teu langa nena poinga mur. 16  Isa 40:13Pomalam mana NeHalang na helenga hele ke teke,
“Amo tei eteia Non Soke letena tuanin ngana
ke lape hetore I?”
Pe ita, Kristus letena matana ngana tu nge ita.

2:3: Ume 18:9; 2Ko 10:1

2:4: 1Te 1:5

2:9: Isa 64:4

2:16: Isa 40:13