10
Paulus Hele Ala Ana Nga Nena Ume Nge Kristus
1Ko 2:3Iau Paulus, pe e teke e poia nga urana ngana ke etal sue iau ke pomange Kristus pe e hele ke kerkereng toto lange imo. Iange amo hel nge imo te teke nga etue nenge etu luluch nge imo, e matautau ke e talkome manmana pe nga etue nenge etu nga tau e hele ke halik tamaha lange imo. 1Ko 4:21Pe pule te hele ke te teke motu ngamem pomange hana nenga ich nei kura. Pe nga etue nenge ela nge imo, lemek ero nge a echia iau pe a poia iau ke e hele ke halik tamaha lange imo. Iau e eteia ke lape e hele ke halik tamaha lange iri nenge te tutue iau nga helenga. I manmanna ke imem motu nga ich nei kura pe palinga hel nenge mo poia ke mo teke mo hekou sue non poreke ngana, elle mana ke pomanga iri nenga ich nei reria ero. Epe 6:13-17Pe lemem palinga hel ana ure mur, altoto nga ich nei nena palinga hel ana ure mur. Imem lemem palinga hel ana ure mur laka, NeHalang nena kerkerenga nenge poia imem ke mohel parai sue non poreke ngana nena pakpak mur nenge tu ke sik teu toto ia. Ngana laka nga nenge pallaklaka ia ita pe rahit tote ita ke ta nananas mene lemene ngana nga poinga poreke ngana mur. Pe NeHalang nena kerkerenga nem, poia imem ke mo hemakuke hehei pe hana leteria nga reria hunelinga. Pe poia imem ke mo hekou sue ure nemur nenge panrur helele hehei pe hana leteria matana ngana ke te eteia NeHalang ero. Pe hehei pe hana nenge reria matana luluch nge NeHalang, mo hulia leteria ke te nanasia Kristus. Pe nga etue nenge a longo tau mule Kristus ke het lape mo talun sapele ke mo tung hote tuangachol poreke ngana lange iri nenge te longo olole kura.
Anau teu la toto nga ure manmanna ngana pe anau mana nga ure singina nge hot ero. Nenge teke mele hele hot tote letena ke teke i Kristus nena non toto, letena tuanin la mule nge i ke nek pe lape eteia ke Kristus nena hana mur imem pule ke pomange i. 2Ko 13:10Iau e palut laka sakilil ia kerkerenga nenge Non Soke tunge at nge imem pe e meia iau nga poinga nei ero. Iange tunge kerkerenga nem at nge imem ke mo heporeke imo ia ero, tunge at nge imem ke mo hekerkereng ia imo. Pe lemek ero nge letemo tuanin ke a teke e he matautaua imo nga lek alalaha mur nenge ehas ia lala nge imo. 10 Mele hel te heleia iau ke te teke, “Paulus nena helenga nga nena alalaha mur, tang ke meena pe hele ke kerkereng toto. Pe nga etue nenge tu luluch nge ita, kikina ero pe nena helenga polpolenga mana.” 11 Mele nenge poi ke mam, urana nge eteia nei ke nek. Imem motu ke kangkanga nge imo ke pomalam mohas ia alalaha ke lange imo. Pe nga etue nenge motu luluch nge imo, lape mo nanasia ure nenge mohas ia nga lemem alalaha nem pule.
12 Imem lememem ero nge momes hot ke mo hepurpure imem la luluch nge iri nenge tetal haka totote iri. Iri siporia te olou heke mene poinga nenge te amnei urume lala nga iri siporia reria poinga mur. Nenge nei henonou hot pengpengia ke iri te eteia ute pele ero. 13  Rom 12:3Pe imem, ure hel lau lai ngana nenge tetu teu nga emem ume ero, mo palut laka rara ia ero. Mo palut laka mana nga ume nenge NeHalang tunge at nge imem ke mo poia, ke emem ume nenge mo poia lange imo, mo palut laka ia pule. 14 Pe nem mo palut laka sakilil ero iange NeHalang nena ume nenge tunge at nge imem hetala ngana nge imo. Ke pomalam mo laia Kristus nena helenga urana toto ngana nge imo pe mo lohot la hali ero ol. 15 Ke mo palut laka nga ume nenge NeHalang tunge at nge imem kela het nga hetala ngana nenge talue, pe mopoi ke mange hana hel ero. Imo letemo manmanna ngana pupuo lo pe nga letemem, mo teke letemo mamanna ngana nem lape poia emem ume nenge mo poia lange imo ke puo ke palaungana toto. 16 Ke pomalam lape mo haliu hote helenga urana toto ngana nga tuele kina hel pule nge hot. Pe lemek ero nge e tamu tote ume nei hetala ngana nenge NeHalang talue iange lape mo palut laka mana ia imem nga nena ume nenge poia ke lohot nga kileng e ke ulolo. 17  Jer 9:24; 1Ko 1:31Iange NeHalang nena helenga nenge tehas sue ke ulolo, hele ke teke, “Mele nenge teke palut laka, palut laka ia ume nenge Non Soke poia.” 18  1Ko 4:4Mele hel nenge iri siporia te heto hekeke iri, NeHalang lape hile hote iri. Pe iri nenge NeHalang heto hekeke iri, iri mana lape tela nge NeHalang.

10:1: 1Ko 2:3

10:2: 1Ko 4:21

10:4: Epe 6:13-17

10:8: 2Ko 13:10

10:13: Rom 12:3

10:17: Jer 9:24; 1Ko 1:31

10:18: 1Ko 4:4