6
Imo Kinkino Ngana Pe Tetememo Mur Pe Tatamo Mur
Kol 3:20Iok, imo kinkino ngana urana nge a longo taua tetememo mur pe tatamo mur iange Non Soke nena non mur laka imo pule, pe poinga nem urana nge imo nge a poia. Deu 5:16NeHalang nena hotonga nenge i tala toto pe lohot luluch nga helenga manmanna ngana, hele ke teke, “O renge temem pe tam.” Pe helenga manmanna ngana nenge lohot luluch ia hele ke teke, “Nenge teke apoi ke pomam, ure lochloch ngana nenge urana lape te lohot nge iong pe otu ke sase toto nga ich.” Psa 78:4; Pro 22:6; Kol 3:21Pe imo tetemeria mur, a poia tutumo mur ke leteria inin ero. A hepengia iri nga poinga poreke ngana pe a hetore iri nga ure nemur nenge Non Soke lemene taua.
Ume Ana Hana Mur Pe Aria Aehuna Mur
Kol 3:22-23; Tit 2:9-10; 1Pi 2:18Pe imo ume ana hana mur a matau pe apoi ke nek lange amo aehuna mur pe a longo tau tote iri. Pe apoi tote nga letemo ke pomanga a longo taua Kristus. A heiech mene iri ero. Urana nge a longo taua iri nga letemo ke pomanga a umume nge Kristus ke a popoia utar nenge NeHalang mutena taua. A poia lemo ume pe singimo tua kikia ke pomanga a umume nge Non Soke pe letemo nenge a teke aume manmana nge none ero 2Ko 5:10; Kol 3:24-25iange a eteia ke Non Soke lape tunge urumo nga ume urana ngana nenge imo elle pe elle a popoia. Pe poia lange imo hana nenge aume manmana nge mele hel pe iri nenge te poi tetele mana ke elle.
Rom 2:11; Kol 4:1Pe imo aehuna mur, apoi ke urana lange lemo ume ana hana mur ke pomalam pule pe a hemataua iri ero. Letemo metene ke iri pe iong, amo Aehuna kou tu nga lut nga tapa. Pe i lape nanas mene poinga elle ke amnei teu langa hulua lochloch reria poinga mur.
Tames Ke Kerkereng Ke Ta Palhel
10 Lek helenga hetala ngana, ames ke kerkereng luluch nge Non Soke nga nena kerkerenga nenge lohot nga kikina ngana. 11  Rom 13:12; 2Ko 10:4A heron heke lemo palinga hel ana hengeron mur lochloch ke a palhel luluch nga non poreke ngana nena pallaklakanga mur. 12  1Pi 5:8-9Iange ita, ta palhel luluch nge hana mur mana ero mai. Ta palhel luluch nge ope poreke ngana mur nga tapa sana pe aria naungaala ana hana mur pe aria papalauana mur pe ope kerkereng ngana mur nenge tenau elele kileng au ngana nei ana poinga mur. 13 Ke a heron heke lemo palinga hel ana hengeron mur lochloch. Pomalam nga etue nenge non poreke ngana nem at lape a hekou sue lemo ngarang mur. Pe nga etue nenge palinga hel nem het, imo ames ke kerkereng kura. 14  Isa 11:5; 59:17; 1Te 5:8A kale heke amo tal nenge helenga manmanna ngana ana nga luamo pe ames ke kerkereng. Pe a heron heke poinga nge pengpeng ke pomanga palinga hel ana hengeron nenge poi hele mautumo. 15  Rom 10:15Pe nga apemo a kale hite helenga urana toto ngana nenge hetakile ita luluch nge NeHalang ke nek. 16 Pe a rahite letemo manmanna ngana ke pomanga lemo kaleu nenge he metmete oan nga non poreke ngana nena io mur. 17  Hip 4:12A longele NeHalang ke mene mule imo pe a ure ke pomanga palinga hel ana horel nenge poi hele palpalumo. Pe a rahite NeHalang nena helenga ke pomanga palinga hel ana mese nenge Opepengpeng tunge lange imo. 18  Luk 18:1; Kol 4:2; 1Te 5:17A hetalaulau pe a ontei halaunga nge NeHalang nga ure nemur nenge a popoia pe a iua Opepengpeng ke hekerkereng ia imo. A tatalo ala ke kokoes nga hetalaulaunga pe a hetalaulau NeHalang nena hana mur lochloch aria ke kokoes.
19  Kol 4:3-4; 2Te 3:1Pe a hetalaulau ak pule ke NeHalang talue helenga mur nga halik pe sak loiloi ero pe e haliu hote helenga talkomkome ngana nga helenga urana toto ngana. 20  2Ko 5:20; Plm 9Ume nem iau ak ume ia pe heueu nei etu nga tuele au ngana iange e haliu hote helenga urana toto ngana. Ke pomalam a hetalaulau ak ke e saua mataunga ke lasus pe emes ke kerkereng ke e haliu hote helenga urana toto ngana.
Helenga Hetala Ngana Mur
21  Ume 20:4; Kol 4:7-8; 2Ti 4:12Tira Tikikus i ume ana non nenge ume ke kerkereng toto nga Non Soke ana ume pe iau mutek tau tote i. Pe i lape heleia ure lochloch ngana lange imo ke pomalam lape a eteia utar nenge lohotot nge iau. 22 E tunge alalaha nei lange i pe e kulosia i ke lange imo ke a eteia motu ngamem, pomalam lape hekerkereng ia letemo.
23 Imo NeHalang nena hana mur imo pe e hetalaulau ke Temere NeHalang pe ara Non Soke Iesus Kristus te poia letemo ke ma ke nek, pe te hesue mutenga pe te hekerkereng ia letemo manmanna ngana mur. 24 E hetalaulau ke NeHalang poi ke urana toto lange imo nenge mutemo taua ara Non Soke Iesus Kristus nga mutenga nenge hetala ngana ero. Ngana laka lom.

6:1: Kol 3:20

6:2: Deu 5:16

6:4: Psa 78:4; Pro 22:6; Kol 3:21

6:5: Kol 3:22-23; Tit 2:9-10; 1Pi 2:18

6:8: 2Ko 5:10; Kol 3:24-25

6:9: Rom 2:11; Kol 4:1

6:11: Rom 13:12; 2Ko 10:4

6:12: 1Pi 5:8-9

6:14: Isa 11:5; 59:17; 1Te 5:8

6:15: Rom 10:15

6:17: Hip 4:12

6:18: Luk 18:1; Kol 4:2; 1Te 5:17

6:19: Kol 4:3-4; 2Te 3:1

6:20: 2Ko 5:20; Plm 9

6:21: Ume 20:4; Kol 4:7-8; 2Ti 4:12