4
Epe 6:9Pe imo aehuna mur, apoi ke urana lange hana nenge te umume nge imo pe a tung pengpeng ia ururia ke purpure te ume ngaria. Letemo metene ke imo pule amo Aehuna kou tu nga lut nga tapa.
Ta Rahite Poinga Nenge Ta Hetalaulau Ke Kerkereng
Epe 6:18; Pil 4:6A rahite poinga nenge a hetalaulau ke kerkereng pe nga etue nenge a hetalaulau letemo matana ke nek pe a hele urana lange NeHalang. Rom 15:30; Epe 6:19Pe a hetalaulau emem pule ke NeHalang poi hote kue unne ke mo haliu hote nena helenga, nga helenga talkomkome ngana nenge NeHalang hemallaha hote nge Kristus. Pe iau etu nga tuele au ngana iange e popoia ume nem. A hetalaulau ke e haliu hote ke nek pe e hemallaha hote ke nek toto. Epe 5:15-16Letemo matana ke nek pe apoi ke nek lange hehei pe hana nenge leteria manmanna ero. Pe atal teu tote imo ke a hemallaha hote Kristus nena poinga mur lange iri. Epe 4:29; 1Pi 3:15A hele luluch nge iri pe a poia lemo helenga ke muta toto nga NeHalang letena urana ngana ke tang ke urana nga talngaria. Pomalam lape a eteia kue nenge a tuacholia reria onteinga mur.
Helenga Hetala Ngana Mur Pe Helenga Hel Pule
Epe 6:21Tira Tikikus i ume ana non nenge ume ke kerkereng toto nga Non Soke nena ume pe mutemem tau tote i. Pe i lape heleia ure lochloch ngana nenge lohotot nge iau lange imo. Epe 6:22Ke pomalam e kulosia i ke lange imo ke hele urume motu ngamem lange imo pe hekerkereng ia letemo. Plm 10-12Pe imem, mutemem tau tote Onesimus pe lape e kulosia i ke la luluch nge Tikikus. Onesimus i non nenge letena manmanna nge Kristus pe lemo kileng nganngana ia. Iri nai lape te heleia ure lochloch ngana nenge te lohot nga lamai lange imo.
10  Ume 12:12; 13:13; 15:37-39; 2Ti 4:11Ne Aristakus koi tu luluch nge iau nga tuele au ngana pe i hekule nena apalanga lange imo. Pe Makus nenge Parnapas nena paen, hekule nena apalanga lange imo pule. (E hele urume Makus lange imo ke ulolo: Nenge teke at nge imo, a long teua i.) 11 Pe Iosua nenge ene e pule Iastus, hekule nena apalanga lange imo pule. Hana Iuta mol nem mana leteria manmanna, pe teume luluch nge iau ke mo hekerkereng ia NeHalang nena naualanga pe nekinga, pe te halaua iau ke urana mana.
12  Kol 1:7; Plm 23-24Pe Ipapras hekule nena apalanga lange imo pule. Ipapras i Iesus Kristus nena ume ana non ia pe i lemo kileng nganangana ia pule. Kokoes ana non pur kikina toto ke hetalaulau amo ke teke NeHalang poia imo ke ames ke kerkereng ke pomange NeHalang nena hana mur nenge te nanas tau tote nena poinga pe te etei tote ure nemur nenge mutena taua iri. 13 E teke e heleia nei lange imo. Ipapras ume ke kerkereng toto ke halaulaua imo pe halaulaua iri nenge Laotisia pe Hirapolis pule. 14 Pe Lukas i non nenge nauele imem nga haleles pe mutemem tau tote i. Ana non iri nai Temas te hekule reria apalanga lange imo pule. 15 E teke a heleia lek apalanga lange titira mur pe liliura mur nga kileng nenge Laotisia pe a heleia lek apalanga lange Nimpa pe mata nenge NeHalang nenge te hekiraurau nga nena pele.
16 Nga etue nenge a sisia alalaha nei ke het, a tunge lange iri mata nenge Laotisia ke te sisia pule. Pe imo a sisia alalaha nenge Laotisia mur te tunge lange imo pule. 17  Plm 2A hele lange Akipus ke a teke, “O ume ke kerkereng ke o heulo hote ume nenge Non Soke tunge lange iong.”
18  1Ko 16:21Iau Paulus pe ehas ia nei nga iau sipok perik. Lek iechinga palaungana lange imo. Letemo metene iau nge etu nga tuele au ngana. E hetalaulau ke NeHalang letena urana ngana tu toto nge imo. Ngana laka lom.

4:1: Epe 6:9

4:2: Epe 6:18; Pil 4:6

4:3: Rom 15:30; Epe 6:19

4:5: Epe 5:15-16

4:6: Epe 4:29; 1Pi 3:15

4:7: Epe 6:21

4:8: Epe 6:22

4:9: Plm 10-12

4:10: Ume 12:12; 13:13; 15:37-39; 2Ti 4:11

4:12: Kol 1:7; Plm 23-24

4:17: Plm 2

4:18: 1Ko 16:21