15
Ta Poia Mele Hel Ke Te Iech Pe Ita Sipora Ero
Ita nenge letera manmanna ngana kerkereng, ta halaua iri nenge leteria manmanna ngana kerkereng ero ke ta takisia aria melmelenga pule, pe letera tu mana nga rera iechinga mur ero. 1Ko 10:24, 33Urana nge ta poia iri nemur ke te iech pe ta halaua iri ke ta he kerkerengia leteria manmanna ngana mur. Psa 69:9Iange Kristus poia ume nenge tung mule iechinga lange i sipona ero. Ke pomanga NeHalang nena alalaha nenge tehas sue ke ulolo, hele ngana nenge hele ke teke, “Helenga poreke ngana nenge hehei pe hana te poia lange iong, ana melmelenga koi lohot nge iau.” 2Ti 3:16Ure lochloch ngana nenge tehas sue nge nike ke ulolo, tehas sue ke hetore koi ita. Ke NeHalang nena alalaha nenge tehas sue ke ulolo, hetakile ita ke tatu ke nek pe hekerkereng ia ita ke ta rahite letera manmanna ngana pe tatu ke ta kulkulele mene ara maulinga nga tapa nge i.
NeHalang i non nenge he kerkereng ia ita pe poia ita ke tatu ke nek. Pe e hetalaulau amo ke NeHalang poia imo ke atu luluch ke elle pe letemo ma ke elle ke a nanasia Iesus Kristus nena poinga mur. Ke pomalam ames ke elle pe a heto heke NeHalang nenge ara Non Soke Iesus Kristus Temene.
Helenga Urana Toto Ngana Lohot Nge Hana Lomonmona Ngana Mur
Rom 14:1Iok, Kristus longala teua ita ke ulolo ke pomalam apoi ke urana lala nge imo elle pe elle ke a longala teu helia imo. Pe poinga nem lape poia hehei pe hana ke te heto heke NeHalang. Mat 15:24Iange Kristus lohot ke i ume ana non nenge halaulaua imem Iuta mur. Nem henonou hote ke NeHalang nena tomunga hel ana helenga nenge poia lange Iuta mur reria tete mur, lohot ke manmanna. Psa 18:49; Ume 3:25Pe pule poia hana lomonmona ngana mur ke te heto heke NeHalang iange i non nge letentena ia iri. Ke pomanga NeHalang nena alalaha nenge tehas sue ke ulolo, hele ngana nenge hele ke teke:
“Ke pomalam lape e heto heke em,
nga etue nenge etu luluch nge hana lomonmona ngana mur.
Pe lape e peua peunga mur ke e heto heke em.”
10  Deu 32:43Pe NeHalang nena alalaha e pule hele ke teke,
“Imo hana lomonmona ngana mur,
a iech luluch nge NeHalang nena hana mur.”
11  Psa 117:1Pe nena alalaha e pule hele ke teke,
“Imo hana lomonmona ngana mur
a heto heke Non Soke.
Imo hehei pe hana lochloch,
a peua peunga mur ke a heto heke i.”
12  Isa 11:10; Hem 5:5Pe hetatalonga Isaias heleia pule ke teke,
“Ne Iese palau nette e lape is toto haka,
pe lape lohot ke i naungaala ana non
nenge lape nauele hana lomonmona ngana mur.
Pe aria kulkulalanga nenga maulinga tu nge i.”
13 NeHalang i non nenge tunge kulkulalanga nga maulinga nga tapa nge ita. Pe e hetalaulau amo lange i ke poia imo ke letemo ma ke nek pe a iech nga letemo manmanna ngana. Pe Opepengpeng lape he kerkereng ia imo nga amo kulkulalanga nga maulinga nge NeHalang.
Paulus Hele Urume Nena Ume
14 Iok titik mur pe liliuk mur, Iau letek manmanna ke ure urana ngana mur halang tetu teu nge imo. E eteia ke letemo matana ngana urana ke a purpur nge a hetoro helel ia imo. 15 Pe lek helenga hel nga alalaha nei e hele chach hot tote pe era hala halik ia ero, iange e teke e helete metene mule imo nga ure nemur. E poia ke pomam iange NeHalang letena urana toto nge iau 16  Rom 1:5; 11:13ke e poia Iesus Kristus ana ume lange hana lomonmona ngana mur. Pe e ume nge NeHalang ke e haliu hotote nena helenga urana toto ngana. Ke pomalam hana lomonmona ngana mur lape tepoi ke pomanga tunginga nenge Opepengpeng helemlem ia pe NeHalang longele ke mene.
17 Iau e nanas tau tote Iesus Kristus ke pomalam e iech toto nge e poia NeHalang nena ume. 18 Pe lemek ero toto nge e hele hote ume pele nge mele pule poia. E teke e hele ke kerkereng toto nga ume nenge Kristus poia nge iau ke e poia hana lomonmona ngana mur ke te longo taua NeHalang. Pe te longo taua NeHalang nga helenga nenge e heleia pe nga ume nenge e poia. 19 Ngana laka nga Opepengpeng nena kerkerenga nenge he kerkereng ia iau ke epoi hotote ure papalauna nemur nenge e hele pe te lohot manmana. Ke e talun ke e haliu hote helenga urana toto ngana nenge Kristus, ke rongo heke lochloche kileng nemur nge Ierusalem pe ramak laia nga kileng mur nge Ilirikam pule. 20  2Ko 10:15-16Iau lemek toto ke e teke e haliu hote helenga urana toto ngana nenge Kristus nga kileng nemur nenge te eteia Kristus ero kura. Iange lemek ero nge e ume haka mana nga ume nenge mele nge altoto talune ke ulolo. 21  Isa 52:15Ke pomanga NeHalang nena alalaha nenge tehas sue ke ulolo, hele ngana nenge hele ke teke,
“Iri nemur nenge te longe pingana ero toto lape te naue i,
pe iri nemur nenge te longe nena helenga ero toto lape te eteia ke nek.”
22  Rom 1:13Ke ume nei poi ele iau ke kokoes ke ngana laka nenge eat ke e lohot nge imo erochro.
Paulus La Ke Nau Tote NeHalang Nena Hana Mur Nge Rom
23 E teke ela ke enau toto imo pe ero manmana ke hesinga halang la ke ulolo. Pe heueu nei e teke ela toto nge imo ol iange e heulo hote lek ume lochloch ngana nga kileng nemur nga lamai ke het lo. 24 Ke pomalam lape ela nga kileng nenge Sipein pe ela ke e lohot nge imo ke etu pol pe e iech luluch nge imo mukam. Pe iau e teke urana nge a halaua iau nga lek kue ke ela nga kileng nem. 25  1Ko 16:1-4Pe heueu nei e lala nge Ierusalem kura ke e laia halaunga nenge lala nge NeHalang nena hana mur nga lamau. 26  Ume 24:17; 1Ko 16:1; 2Ko 8:1; 9:2, 12Iange NeHalang nena hana mur nenge Mesatonia pe Akaia tetal helenga lo pe te iech ke te teke te tunge reria halaunga nga umtutuna ke lange NeHalang nena hana mur nge Ierusalem nenge reria ure ero. 27  1Ko 9:11Iri siporia tetal helenga pe te iech mana nge tepoi ke pomau. Pe urana nge tepoi ke pomau, iange Iuta mur laka nenge te halaua hana lomonmona ngana mur nga ure urana ngana mur nge NeHalang ke halaua iri nga operia mur. Ke pomalam hana lomonmona ngana te tuacholia ke te halaua Iuta mur nga ure nenge halau mene singiria. 28 Ke iau lape e tunge umtutuna nemur lange NeHalang nena hana mur ke te rahite mukam. Ke het pe ramak lange Sipein pe nga ela ngak, lape enau toto imo mukam. 29  Rom 1:11Iau e eteia ke ulolo ke Kristus nena petanga mur te muta toto nge iau lo. Pe nga etue nenge ela nge imo, lape e tunge petanga nemur lange imo.
30  2Ko 1:11; Kol 4:3; 2Te 3:1Ke titik mur pe liliuk mur, nga letera manmanna ngana nge ara Non Soke Iesus Kristus pe nga mutenga nenge Opepengpeng tunge at nge ita, e onteia imo ke e teke a pur kikimo ke a hetalaulau ak lange NeHalang ke halaua iau. 31 A hetalaulau ak iange Iuta mur hel nga lamau leteria manmanna ero ke te teke te heporeke iau. Pe pule a hetalaulau ke NeHalang nena hana mur nge Ierusalem te iech nge te mene halaunga nenge e lalaia nei. 32 Ke pomalam nga NeHalang lemene ngana ela ke e lohot ke e iech luluch nge imo pe etu pol nge imo. 33 E hetalaulau ke NeHalang nenge popoia letera ke ma ke nek, tu luluch nge imo lochloch. Manmanna.

15:2: 1Ko 10:24, 33

15:3: Psa 69:9

15:4: 2Ti 3:16

15:7: Rom 14:1

15:8: Mat 15:24

15:9: Psa 18:49; Ume 3:25

15:10: Deu 32:43

15:11: Psa 117:1

15:12: Isa 11:10; Hem 5:5

15:16: Rom 1:5; 11:13

15:20: 2Ko 10:15-16

15:21: Isa 52:15

15:22: Rom 1:13

15:25: 1Ko 16:1-4

15:26: Ume 24:17; 1Ko 16:1; 2Ko 8:1; 9:2, 12

15:27: 1Ko 9:11

15:29: Rom 1:11

15:30: 2Ko 1:11; Kol 4:3; 2Te 3:1