11
Israel Mur Hel Mana Leteria Manmanna Nge Non Soke
1Sa 12:22; Psa 94:14; Pil 3:5Iok, lape e ontei ke pomai: NeHalang mai hile hote nena hana mur ol kai? Ero toto! Iange iau lek nge Israel pule pe lekte laka ne Apraham pe e lohot nga kaleu ramana nge Pensamin. Israel mur teha ero kura pe NeHalang hesilei hote iri ke ulolo ke nena hana mur ia iri. Ke NeHalang nena hana nemur nenge hesilei hote iri ke ulolo, lape hile hote iri ero. Imo a eteia nananga nenge hetatalonga Elaisa nenge tu nga NeHalang nena alalaha nenge tehas sue ke ulolo. Elaisa letena inin taua Israel mur pe hele ke kerkereng toto lange NeHalang ke teke, 1Ki 19:10, 14 “Non Soke, hana nemur te hune lem hetatalonga mur pe te toto sue lem tunginga ana hatanga mur. Pe iau toro mana koi etu ol pe ngaria koi te teke te hunune iau pullo.” 1Ki 19:18Pe NeHalang tuacholia Eliasa nena helenga ke pomerei? NeHalang tuacholia ke teke, “Iau e rahit ke lek hana mur iri 7,000 pe hana nemur te heto hekeke aetapuna nenge ene Paal ero.” Ke heueu nei pule NeHalang hile hote nena hana mur Israel ero. I hesilei hote hehei pe hana hel ke nena hana mur ia iri nga letena urana ngana. Kal 3:18Ke NeHalang hesilei hote iri nga letena urana ngana mana, pe nga reria ume urana ngana mur ero. Pe nenge teke NeHalang hesilei hote iri nga reria ume urana ngana mur, lape NeHalang nena tunginga nenga letena urana ngana nem luna ero.
Ke lape ta hele ke pomerei ol? Israel mur te purpur ke te tango rere ure pe te hottaua ero pe iri hel mana nenge NeHalang hesilei hote iri te hottaua. Pe iri lochloch ngana NeHalang hepiriu ala tote leteria ke te longe nena iunga ero. Deu 29:4; Isa 29:10Ke pomanga NeHalang nena alalaha nenge tehas sue ke ulolo, hele ngana nenge hele ke teke,
“NeHalang tunge aria lete mete ke leteria haka ero,
ke te eteia ure nemur nenge te esesia ero pe
te eteia ure nemur nenge te longlonge ero.
Ke ure nei lohotot ke heueu nei lohotot kura.”
Psa 69:22-23Pe ne Teuit hele ke teke,
“Iau lemek toto ke e teke aria ngaunga matana mur
te hesingo ia iri ke te losio
pe ekoukou ele iri ke te tekema te urana nga NeHalang matana.
Pe lemek toto ke e teke NeHalang tunge tuangachol lange iri.
10 Pe lemek toto ke e teke NeHalang poia iri
ke mataria hit ke te kolkol
pe poia iri ke teura ero toto
nga ure meena ngana mur nenge lohotot nge iri.”
NeHalang Mene Mule Hana Lomonmona Ngana Mur
11  Ume 13:46Iok, lape e ontei mule pule: Iuta mur te losio ngaria neu mau, lape te poreke sapele pe te urana mule ero ol? Pomam ero! Reria poinga poreke ngana nem halaua hana lomonmona ngana mur ke te mene maulinga ke koko, pe nem poia Israel mur ke saria keke iri. 12 Iuta mur tehul rumeria ia Kristus pe nga reria poinga nem, NeHalang poi ke urana lange hehei pe hana nga ich. Iuta mur leteria manmanna nge Kristus ero, ke pomalam NeHalang poi ke urana lange hana lomonmona ngana mur. Pe nenge teke Iuta mur lochloch leteria manmanna mule nge Kristus, lape NeHalang poi ke urana toto lange hehei pe hana lochloch ngana nga ich!
NeHalang Tunge Maulinga Lange Hana Lomonmona Ngana Mur Pule
13 Iok, imo hana lomonmona ngana mur, lape e hele lange imo. Iau hekulkulonga nenge e ume luluch nge hana lomonmona ngana mur pe e tung teu tote iau nga ume nem. 14 Iange iau e teke e heneue lek hana mur ke te poi ke pomange hana lomonmona ngana mur nge NeHalang mene mule iri. 15 NeHalang hile hote iri mukam ke pomalam mene mule hehei pe hana nga ich ke tetu ke elle luluch nge i. Pe nga etue nenge NeHalang mene mule Israel mur, lape tepoi ke pomalaka nga te maul haka mule nga metenga. 16 Ke i manmanna toto nge NeHalang hesilei hote Israel mur nga poinga nei. Nenge teke ngaunga ele unne nenge tepoi tunginga ia lohot ke urana, ngaunga aluana lochloch lape te urana pule. Pe nenge teke ae ulana mur te urana, ae perperna mur lape te urana pule.
17  Epe 2:11-19Pe NeHalang hile hote Iuta mur hel pe mene hana lomonmona ngana mur ke te mene muria. Ke iri tepoi ke pomanga ae oliua toto ngana perperna mur nenge te chato hote iri. Pe hana lomonmona ngana mur tepoi ke pomalaka nga ae oliua uraurau ana perperna mur nenge te mene muria ke te tuatom teu mule nga ae oliua toto ngana tana. Pe Iuta mur reria tete mur iri ae ulana urana ngana nem. Ke imo hana lomonmona ngana mur, heueu nei a mene maulinga pule nga ae ulana urana ngana nenge Iuta mur. 18 Ke pomalam a palut laka rara pe anau sio mene ae perperna nemur ero. Iange imo ae ulana inheke imo pe imo a inheke ae ulana ero. 19 Iok, lape a hele ke a teke, “Te chatoa ae perperna nemur lo pomalam e puotom tele iau ke e mene muria.” 20 Nem manmanna. Pe ae perperna nemur te chato hote iri iange leteria manmanna ero pe iong o mene muria iange letem manmanna nge Kristus. Pe o palut laka rara ero. Urana nge o matau. 21 Iange nenge teke letem manmanna ero lape NeHalang hile hote iong pule ke pomanga ae perperna nemur nenge chato hote iri neu.
22  Ioa 15:2, 4Ke o naue lo? NeHalang nena poinga urana pe i nge maluch ero la. Ke iri nenge leteria manmanna ero NeHalang maluch ole iri ero. Pe i poi ke nek lange iong nga nenge teke o nanasia mene lemene ngana. Pe nenge teke o nanasia lemene ngana ero, i lape chato hote iong pule. 23 Pe nenge teke Iuta mur leteria manmanna mule, NeHalang nakuna nge tuatom teu mule iri nga muria nenge chato hote iri ia ke tetu mule nga muria. 24 Letemo metene ke nek! Iuta mur iri ae oliua toto ngana perperna mur ia iri. Pe imo, ae oliua nenge uraurau ana perperna mur. Pe NeHalang chato hote Iuta mur pe tuatom teua imo langa ae oliua toto ngana tana ke a mene muria. Pe nenge teke Iuta mur leteria manmanna mule, semel mana nge NeHalang tuatom teu mule iri langa muria!
NeHalang Lape Mene Mule Israel Mur Pe Hana Lomonmona Ngana Mur Pule
25 Ke titik mur pe liliuk mur, lemek ke e teke a eteia helenga manmanna ngana nenge NeHalang hemallaha hote nei ol. Pomalam lape a eteia pe a hele ke a teke, “Manmanna iam, imem mo etei lochloche NeHalang letena tuanin ngana ero i!” Ke ana helenga mai koi: Israel mur halang lemeria ero nge leteria manmanna nge Kristus. Pe lape tepoi ke pomalam kela het nga etue nenge hana lomonmona ngana nemur nenge NeHalang amele iri, teteu kela tetu luluch nge NeHalang. 26  Isa 59:20-21Ke nga kue nem NeHalang lape mene mule Israel mur lochloch. Ke pomanga NeHalang nena alalaha nenge tehas sue ke ulolo, hele ngana nenge hele ke teke,
“Non nenge lape mene mule hehei pe hana lape lohot nge Sion nga kileng nenge Ierusalem.
Pe lape holoa sue ne Iakop nena tete mur reria poinga poreke ngana mur ke te lasus lochloch.
27  Jer 31:33-34Ke nenge nei poi ke pomanga lek tomunga hel ana helenga
nenge e saua reria poinga poreke ngana mur ke te lasus toto.”
28 Israel nemur lemeria ero nge te longala teua helenga urana toto ngana ke tuteu nge iri, ke pomalam te lohot ke NeHalang nena ngarang mur ia iri, ke nem halaua imo hana lomonmona ngana mur. Pe NeHalang mutena taua Israel mur iange nga nena tomunga hel ana helenga nenge poia lange reria tete mur. 29 Iange NeHalang hul mule letena ero ol nga ure urana ngana mur nenge tunge lange iri nenge hesilei hote iri ke ulolo. 30 Ke pomange imo hana lomonmona ngana mur. Nge nike a longo ole taua NeHalang pe NeHalang letena ia imo pe mene mule imo iange Israel mur te longo olole. 31 Ke heueu nei Israel mur lemeria ero nge te longo tau pe nenge teke lemeria, te longo tau pe NeHalang letena ia iri pule ke pomange imo. 32 NeHalang poia hehei pe hana lochloch ngana nga ich ke tepoi manmana poinga poreke ngana iange nga reria longonga ole. Pe poia iri ke pomai iange teke letena ia iri lochloch.
Ta Heto Heke NeHalang Ene
33  Isa 55:8-9NeHalang letena tuanin ngana pe letena matana ngana elela toto pe i non urana ngana ia toto! Mele pele nakuna ero toto nge letena matana hote NeHalang letena tuanin hot ngana ia nena ume mur!
34  Isa 40:13; 1Ko 2:16 “Itei toto eteia Non Soke letena tuanin ngana mur?
Pe itei toto tunge lete matana ngana lange i?”
35  Job 41:11 “Pe itei toto tunge ute lange NeHalang ke lape NeHalang tuachol mule lange i?”
36  1Ko 8:6Ero toto! Iange NeHalang ala hote ure lochloch pe ala hote ure lochloch ke nena ia, pe ure lochloch temeria i. Ta heto heke NeHalang ene ke koko! Manmanna toto.

11:1: 1Sa 12:22; Psa 94:14; Pil 3:5

11:3: 1Ki 19:10, 14

11:4: 1Ki 19:18

11:6: Kal 3:18

11:8: Deu 29:4; Isa 29:10

11:9: Psa 69:22-23

11:11: Ume 13:46

11:17: Epe 2:11-19

11:22: Ioa 15:2, 4

11:26: Isa 59:20-21

11:27: Jer 31:33-34

11:33: Isa 55:8-9

11:34: Isa 40:13; 1Ko 2:16

11:35: Job 41:11

11:36: 1Ko 8:6