16
Tunginga Nenge Halaua NeHalang Nena Hana Mur
Rom 15:25-26; 2Ko 8:1-9Iok, e teke e hele teu langa um tutuna nenge lape a takiraua pe apoi tunginga ia ke a halaua NeHalang nena hana mur. Urana nge a nanasia ke pomanga e hele ngakia lange iri mata nenge Kalasia. Nenge e hele ke e teke; Nga Sante kokoes imo elle pe elle a mene lemo umtutuna unne hel nenge a hottau ususia pe atal lele hote unne ke ma ke tatalo alala nike. Pomalam nga etue nenge eat lape a song ke a tango rara mule lemo umtutuna nenge halaunga ana ero ol. Pe a henonou hote hana hel ke te mene lemo halaunga ana umtutuna nem lange Ierusalem. Pomalam nga etue nenge eat lape ehas ia alalaha nenge hele urume iri pe e kulosia iri ke tela. Pe nenge teke urana nge iau ela pule, iok iri lape tei luluch nge iau.
Paulus Nena Henininga Mur
Ume 19:21Pe e teke ei tele tuele kina nenge Mesatonia mukam ke het ol laka, ela e lohot ke enau toto imo ol. Rom 15:24Pe lape etu ke mala pol luluch nge imo mukam. Lape nga lukunna ana etue. Ke het pe imo lape a halaua iau ke ela nga kileng e pule nenge e teke ela ia. Lemek ero nge ela ke ueiuei pe etu luluch nge imo ke etue choro mana. E teke etu luluch nge imo ke mala pol, pe nem lohot mana nga Non Soke lemene ngana. Pe e teke etu nge Epesus ke etue nenga Pentikos het mukam. Ume 19:8-10; 2Ko 2:12Iange kue chach lo nenge lape e poia ume palaungana pe esei heke hana nenge te teke tepoi elele iau nga ume nei ero.
10  1Ko 4:17Pe nenge teke Timoti sauhot nge imo along teua i ke tululuch nge imo pe a poia i ke nek, iange i umume ia Non Soke ana ume ke mange iau. 11  1Ti 4:12Pe amoe nau sio mene i ke pomanga non pulut ngana pele ero. A nekia i ke letena masio ke nek pe a halaua i nga nena inga ke at mule nge iau; iange iau pe NeHalang nena hana mur mo kulelele i.
12  1Ko 3:6Pe tira Apolos, kokoes e hele ke kerkereng toto lala nge i ke la luluch nge titira mur hel pule ke la tenau toto imo. Pe i lemene ero nge lohaka heueu nei, pe nga hoena nenge teke kileng urana lape lohaka pe lange imo ol.
Helenga Hel Pule
13 Atu pe a nauala manmana pe ames ke kerkereng nga letemo manmanna ngana pe ames ia amo seilil pe a mes ke kerkereng. 14 Pe poinga nenge mutemo taua NeHalang pe hehei pe hana, a henonou hote nga lemo ume mur lochloch nenge a popoia.
15  1Ko 1:16Titik mur pe liliuk mur, a eteia ke iri lochloch ngana nenga mata nenge Stepanus, iri tala nga tuele kina nenge Akaia nge te hulia leteria pe te ume ke te halaulaua NeHalang nena hana mur. Pe e teke e hele ke kerkereng toto lange imo ke 16 a nanasia hana nenge pomai reria poinga pe iri lochloch ngana nenge te halaua iri ke te poia ume nei. 17 Iau e iech nge Stepanus pe Potunatus pe Akaikus nge te mene mullimo pe teat ke te halaua iau nga lek ume. 18 Iau letek urana toto nge iri ke pomange imo nge letemo urana nge iri pule. Ke urana nge a heto heke hana nenge pomai.
Helenga Hetala Ngana Mur
19  Ume 18:2, 18, 26Iri mata nenga tuele kina nge Eisia te teke reria iechinga palaungana lange imo. Pe Akuila pe Prisila pe iri mata nenge te eukiraurau nga reria pele, te teke reria iechinga palaungana lange imo nga Non Soke ene. 20 Pe NeHalang nena hana mur lochloch nga lamai, te teke reria iechinga lange imo pule. Pe a sisa perimo nge imo elle pe elle nga poinga nenge ita NeHalang nena hana mur ta popoia.
21 Iau sipok e hassia helenga nei nga perik: Lek iechinga palaungana lange imo. Iau Paulus.
22  Kal 1:8-9; Hem 22:20Mele nenge mutena taua Non Soke ero lape mene maulinga ero toto. Maranata – Ara Non Soke at.
23 E hetalaulau ke Non Soke Iesus letena poreke ia imo.
24 Pe mutek taua imo lochloch iange Iesus Kristus kale tele ita ke ita elle mana. (Ngana laka lom!)

16:1: Rom 15:25-26; 2Ko 8:1-9

16:5: Ume 19:21

16:6: Rom 15:24

16:9: Ume 19:8-10; 2Ko 2:12

16:10: 1Ko 4:17

16:11: 1Ti 4:12

16:12: 1Ko 3:6

16:15: 1Ko 1:16

16:19: Ume 18:2, 18, 26

16:22: Kal 1:8-9; Hem 22:20