8
Tunginga Nenge Halaua NeHalang Nena Hana Mur
Rom 15:26; 2Ko 9:1-2Ke titik mur pe liliuk mur, mo teke a eteia NeHalang letena poreke ngana nenge hesue lange nena mata mur nge Mesatonia. Iri reria ure halang ero pe ure meena ngana halang te lohotot ke te totoia iri. Pe iechinga palaungana lalalaua iri pe te tung peria ke halang. E hele lange imo pengpeng, iri te tung ke halang lo pe ero iri siporia te tung ke ele haka toto nga lemeria ngaria. Pe te onteiteia imem ke te teke mo longele iri ke teume luluch nge hana hel pule ke te tango rara umtutuna nenge halaua NeHalang nena hana mur. Iri te tung tele iri lange Non Soke ke het pe te tunge iri at nge imem pule, pe mo teke lape tepoi ke pomau ero. Ke reria ume lape te poia ke te nanas mene NeHalang lemene ngana. Ke pomalam mo hele ke kerkereng toto lange Titus ke halaua imo ke a heule halaunga ana ume nem iange i sipona talune. 1Ko 16:1-2Imo a urana nga ure lochloch, nga letemo manmanna ngana pe nga haliunga pe nga letemo matana ngana pe nga nenge letemo hakaka ke a halaulau, pe nga mutenga ana poinga nenge mo hetoro sue lange imo. Ke pomalam aume ke kerkereng pule nga halaunga ana ume nei.
Iau e echia imo nga helenga nei ero. E esia Mesatonia nemur reria poinga nge te tung peria pe te halaua NeHalang nena hana mur pe iau e teke enau urume lemo ume. Mutemo tau tote NeHalang nena hana mur pule ke mange iri ma ero? Mat 8:20; Pil 2:6-7Imo a eteia mutenga nenge ara Non Soke Iesus Kristus lo. I nena ure halang pe hile lochloche ure nemur pe lohot ke pomanga none nge nena ure ero, iange teke halaua ita. Ke nga poinga nenge lohot ke nena ure ero, imo lape a mene ure nge halang toto nge NeHalang.
10 Iau letek tuanin ngana nga ure nei song ke mai koi: Imo a talun tele ume nei nga hesinga nenge la neu lo pe imo tala nge a tung perimo ke a halau. Pe imo lememo toto ke a poia poinga nem. 11 Pe umtutuna hia nenge a teke a tunge, e teke a tunge ke a heule ume nem ol. Ke pomalam lemo ume nenge a teke a poia nganangana lohot ke manmanna. 12  Mak 12:43-44Nenge teke letemo haka ke a tung perimo ke a halau, NeHalang lape letena urana nge imo nga poinga nem. I nau mana nga lemo ure nenge a tunge. Pe ure nenge tu nge imo ero, I letena ia ero.
13 Imem lememem ero nge mo tunge ure meena ngana ke la mana nge imo pe hana hel tetu ke tepoi tetele mana. Mo teke mo poia ure ke palala helel. 14 Nga etue nei imo lemo ure halang ke urana nge a halaua iri nenge reria ure ero. Pe nga etue nenge iri reria ure halang, lape te halaua imo nenge lemo ure ero. Ke ure palala helel. 15  Exo 16:18Iange NeHalang nena alalaha nenge tehas sue ke ulolo, hele ke teke, “I nenge loloch ke halang nena halang sakilil ero. Pe i nenge loloch ke halang ero nena unne sune toto ero.”
Titus Pe Hana Nai Te Lange Korin
16 E hele urana toto lange NeHalang nge poi heke Titus letena ke letena tau tote imo ke pomange imem. 17 Ana non ngata nga ure nenge mo onteia i ke mo teke poia. Pe nga i sipona letena tuanin ngana teke la toto ke halaua imo. 18 Pe lape mo kulosia tira e ke la luluch nge i. Tira nem pingana iuiu nga ume nenge haliu hotote helenga urana toto ngana nga mata mur lochloch. 19 Pe pule tira nei, iri mata mur te henonou hote i ke koko nge imem, ke halaua imem nga ume nenge mo hottautau umtutuna nenge tunginga ana. Pe mo poia ume nei ke hehei pe hana te heto heke Non Soke. Pe pule mo teke mo henonou hot tote letemem nenge mo teke mo halau. 20 Pe mo nauele tunginga palaungana nei ke nek toto iange lememem ero nge mele hele poreke imem nga poinga poreke ngana e. 21 Imem mo totoi toto ke mo poia poinga nenge urana nga Non Soke matana pe nga hehei pe hana nga ich nei mataria pule.
22 Pe pule lape mo kulosia tira e pule ke la luluch nge iri nai. Tira nei mo totoi emule esia i lo, pe kokoes tatalo alala ke teke halaulaua hehei pe hana. Pe i teke koko nge iri nai nei ke halaua imo iange letena here imo nge a poia ume nem. 23 Titus, iau neingak ia nenge imem nai mo umume ke mo halaulaua imo. Pe titira mur nai nei, te mene iri mata nemur nga lamai muria. Pe lape hehei pe hana te heto heke Kristus ene nga ume nenge te poia. 24  2Ko 7:13-14Ke pomalam a heneue iri nga poinga nenge mutemo tau tote iri ke iri mata mur lochloch te naue. Pe te eteia ke imem motal heke tote imo iange imo hana nenge pomam.

8:1: Rom 15:26; 2Ko 9:1-2

8:7: 1Ko 16:1-2

8:9: Mat 8:20; Pil 2:6-7

8:12: Mak 12:43-44

8:15: Exo 16:18

8:24: 2Ko 7:13-14