2
Apoi Ke Mange Kristus Pengpeng
Kristus hekerkereng ia letemo lo. Pe lemene taua imo ke letemo ma ke nek lo. Pe Opepengpeng tu luluch nge imo ke a nek hel lo pe letemo mulmule ia imo. Iok, a poia iau ke e iech ol. Nga nenge e teke a nanasia poinga nemur: Atu ke letemo elle pe anek hel nge imo, pe a rahita hel ke imo elle mana. Kal 5:26Pe poinga nenge a ngailele mele pe atal heke imo, poinga panem poreke toto. Pe a nanasia koi poinga nei: Aau sue imo ke aele sio toto nge pekngamo mur. 1Ko 10:24Letemo ia imo toro ero, anau lange mele hel pule.
Iesus Au Sue I Pe NeHalang Tal Heke I
A rahite letemo tuanin ngana mur ke pomange Iesus Kristus:
Ioa 1:1-2; 17:5I NeHalang toto
pe tal heke i ke pomange NeHalang ero.
Ioa 1:14; 2Ko 8:9Iesus Kristus tal sio mene i
pe lohot ke i non pe ume ke halaulaua ita.
Hip 5:8; 12:2Pe tal sue i pe longo tau mana ke la het nga ana metenga
nenge te heon heke i nga manga toto!
Ume 2:33; Epe 1:20-21; Hip 1:3-4Nga nem mana, NeHalang tal heke tote i
pe tunge ene nenge pingana iuiu nga hulua lochloch eria.
10  Rom 14:11Pomalam, hulua nemur nga tapa pe nga ich
pe nga ich letena lape te longe Iesus ene
pe te tualou sio sapele lange i.
11  Rom 10:9Pe lape hulua lochloch te haliu hote leteria manmanna ngana
ke te teke Iesus Kristus I Non Soke.
Pe hemalmalinga palaungana lange Temene NeHalang.
Atu Ke Nek Ke Pomanga NeHalang Lemene Ngana
12 Oe atong mur, nga etue nenge etu luluch nge imo, a longo taua iau. Pe heueu nei ol etu ke kangkanga ol, pe lemek ke a longo tau ngamo nem, tu ke kerkereng. A ume ke kerkereng luluch nga mataunga pe loiloinga ke a heulo hote lemo maulinga nge koko.
13 Iange NeHalang kokoes ume nga letemo ke lememo taua I lemene ngana pe pule hekerkereng ia imo ke a longo taua. 14 A poia amo ume lochloch ke nek mana pe a ngunngunu hel pe a hunel ero.
15  Dan 12:3; Pil 1:10; 1Te 2:19Pomalam lape NeHalang esia poinga poreke ngana e nge imo ero pe atu ke pomanga tutuna mur pengpeng. Pe heueu nei atu luluch nge hana porekreke ngana mur nga ich nei kura. Pe lemek ke atu ke nek ke pomanga NeHalang lemene ngana. Pe apoi ke pomanga lemenge nenge tua leme nga kileng au ngana. 16 Nenge a haliu hote helenga nenga maulinga nge koko. Nenge teke a poi ke pomai, nga etue nenge Kristus at mule, lape e iech toto iange NeHalang ana ume nenge e umume ia nganangana lo.
17 Letemo manmanna ngana nge Non Soke pomalaka nga lemo tunginga nenge lange I. Pe toinge eik pasiling ke la luluch nga lemo tunginga nemur, lape e iech luluch nge imo. 18  Pil 3:1; 4:4Pe imo pule a iech luluch nge iau.
Paulus Teke Kulosia Timoti
19 Pe nga Non Soke Iesus lemene ngana lape e hekule Timoti ke la mule nge imo ke ueiuei mana. Pomalam lape hekerkereng mule letek nga etue nenge at mule pe nene imo at nge iau. 20 Pe mele e poi ke mange Timoti ero. I letena tau tote imo ke teke lape hetakile imo ke nek toto. 21  2Ti 4:10Hulua leteria tu mana nga aria ume mur, pe nga Iesus Kristus ana ume, leteria ia ero. 22 Pe imo a eteia lo ke Timoti i non nge urana. Ana non poi ke manga tuk ia toto nenge halaulaua iau ke mo hele hotote Helenga Urana Toto Ngana. 23 Lape e kulos ia i ke lange imo kura, pe enau ala mana mukam nga ure nenge lape lohot nge iau. 24 Pe letek manmanna nge Non Soke ke iau pule ela mule nge imo ke ueiuei mana.
Paulus Teke Kulosia Ipapotitus Pule
25  Pil 4:18Pe letek unne, e teke urana nge e kulos ia Ipapotitus pule ke lange imo. Iange i poi ke mange iau mana: Letena manmanna nge Iesus pe nanas ia iau ke imem nai mo ume ke elle pe mes ke kerkereng toto nga Non Soke ana ume. Pe imo sipomo a kulos ia i at nge iau ke halaulaua iau. 26 Pe heueu nei letena haka toto ke teke la ke es mule imo. Pe letena tangtang ia imo iange a longe i nge singina haleles. 27 Pe i manmanna toto ke haleles nem mene i ke mete par. Pe NeHalang letentena ia i pe iau pule. Pomalam nau mene lete kolkol palaungana ke meena hit mene iau ero.
28 Ke heueu nei letek haka toto ol ke e kulos mule Ipapotitus lange imo. Pe lape a esia i pe a iech toto pe lape amo lete nenge tu nge iau lape het toto sapele. 29 A naue i pe a heroele i pe a longia i nga lete manmanna ngana nge Non Soke. A heto heke hana nemur nenge te poi ke pomam, 30 iange i, mete par lo nga Kristus ana ume nenge tung teu tote singina ke halau tote iau nga ume nenge imo nakumo ero nge a poia. Pe imo a halaua iau ke pomam ero.

2:3: Kal 5:26

2:4: 1Ko 10:24

2:6: Ioa 1:1-2; 17:5

2:7: Ioa 1:14; 2Ko 8:9

2:8: Hip 5:8; 12:2

2:9: Ume 2:33; Epe 1:20-21; Hip 1:3-4

2:10: Rom 14:11

2:11: Rom 10:9

2:15: Dan 12:3; Pil 1:10; 1Te 2:19

2:18: Pil 3:1; 4:4

2:21: 2Ti 4:10

2:25: Pil 4:18