2
Paulus Heleia Ana Ume Nenge Poia Nge Tesalonika
Titik mur pe liliuk mur, nga etue nenge mola ke mo ume luluch nge imo, emem ume nem hesil sio mana ero. Ume 16:19-24; 17:1-9Pe a eteia ke nga tele ngana, hana nge Pilipai te hele poreke imem pe te tunge melmelenga at nge imem. Pe ara Soke NeHalang halaua imem ke momes ke kerkereng nga ure meena ngana nemur, ke mo haliu hote nena helenga urana toto ngana lange imo. Ke pomalam lemem helenga nenge mo tunge lange imo, mo hele haka ia nga poinga poreke ngana e nge tunga letemem ero; Nenge mo teke mopoi ole imo ke mo pallaka imo ia. Nem ero. Kal 1:10NeHalang eteia letemem ke ulolo pe poia imem ke mo haliu hote helenga urana toto ngana nga lemene ngana. Pe mo haliu hote ke mopoi hehei pe hana reria iechinga ana ia ero, mo teke mo e iechia NeHalang. Imo a eteia ke imem mo topala hite imem nga poinga tunten ngana e ero, pe mo poia helenga nenge mo teke mo pallaka ia imo ke mo ua totoia lemo urelu mur ero. NeHalang eteia ke nei manmanna.
Imem toinge mo poia imo pe iri hel pule ke a heto heke imem, iange Kristus nena hekulkulonga mur imem. Pe nei ero. Nga etue nenge motu luluch nge imo mopoi ke nek toto lange imo ke pomange hei nenge poi ke nek toto lala nge tutuna mur. Imem mutemem taua imo ke pomalam mo iech mana nge mo haliu hote NeHalang nena helenga urana toto ngana lange imo. Pe nem mana ero. Mo teke mo tung teu tote imem ke mo halaua imo iange mutemem tau tote imo. Ume 20:34Titik mur pe liliuk mur, e eteia ke imo letemo metene imem nge mo ume ke kerkereng toto ke mo haliu hote NeHalang nena helenga urana toto ngana pe ure meena ngana mur te lohotot nge imem. Imem mo umume ke sinanga pe miliko ke pomalam mo helete meena ia mele ke tung ngaunga at nge imem ero.
10 Nga etue nenge motu luluch nge imo nenge letemo manmanna mo nanas mene poinga nemur nge pengpeng pe mele heleia imem nga poinga poreke ngana e ero. Imo a eteia pe NeHalang pule eteia ke nei manmanna. 11  Ume 20:31Pe a eteia ke imem mo halaua imo ke pomange none nge halaulaua tutuna mur. 12 Mo poia imo ke nek pe mo hekerkereng ia letemo pe mo hele ke kerkereng lange imo ke a nanasia poinga nenge NeHalang mutena taua. Iange i long teuteua imo kela atu nga nena hemalmalinga nga nena naualanga.
13  2Te 2:13Kokoes mo hele urana lala nge NeHalang pule iange nga etue nenge mo laia nena helenga nge imo, a mene ke pomanga helenga nenge at nge none mana ero. A mene ke pomanga NeHalang nena helenga toto. Ke helenga nem ume ke kerkereng toto ke halaulaua imo nenge letemo manmanna. 14  Ume 17:5Titik mur pe liliuk mur, imo apoi ke mange iri mata nenge NeHalang nga kileng nenge Iutea. Iri leteria manmanna nge Kristus pule. Pe Iuta mur te poia ure meena ngana halang ke lohotot nge iri, ke pomange imo nge lemo hana mur pengpeng te poia ure meena ngana mur ke lohotot nge imo. 15  Ume 9:23, 29; 13:45, 50; 14:2, 5, 19Pe Iuta nemur laka nenge te hune Non Soke Iesus pe hetatalonga mur pe te lope hote imem pule. Iri te helete ininia NeHalang, pe hulua lochloch reria ngarang mur laka iri. 16 Imem, mo hetottore hana lomonmona ngana mur nenge iri Iuta ero, nga kue nenge lape te mene maulinga pe hana nemur tepoi elele imem. Pe iri te tamal taua reria poinga poreke ngana mur ke ele hakaka nga reria poinga nem. Ke pomalam NeHalang letena inin ngana nenge atat nem, lape lohot nge iri ke renren.
Paulus Teke La Ke Nau Toto Mule Tesalonika Mur
17 Pe titik mur pe liliuk mur, lape motu kangkanga nge imo nga etue choro ngana mana iange hana te lope hote imem. (Pe mopoi ke pomanga aina kikino ngana nenge tataria mur pe tetemeria mur te hile sue iri.) Ke heueu nei mo kolkol ia imo pe letemem tu toto nge imo kura. Ke pomalam mo tango rara toto kue e nenge lape moat ke monau mule imo. 18 Imem mo teke mola toto ke monau mule imo. Iau Paulus, e totoi emule mana ke e teke ela pe ero iange Non poreke ngana poi ele tote imem. 19  Pil 2:15-16; 4:1; 2Te 1:4Imem mutemem tau tote imo pe mo teke mola ke monau toto mule imo iange nga etue nenge ara Non Soke Iesus at muleia, lape mo iech pe mo palut laka iange imo apoi ke pomanga iengiengka nenge te kale heke nge imem. Ke letemem tu toto laka nge imo lo. 20 Pe manmanna toto ke imo mana lape a poia imem ke mo iech pe mo palut laka.

2:2: Ume 16:19-24; 17:1-9

2:4: Kal 1:10

2:9: Ume 20:34

2:11: Ume 20:31

2:13: 2Te 2:13

2:14: Ume 17:5

2:15: Ume 9:23, 29; 13:45, 50; 14:2, 5, 19

2:19: Pil 2:15-16; 4:1; 2Te 1:4