2 Tesalonika
Alalaha Nai Ngana Nenge Paulus Hasia Lange Tesalonika Mur
1
Iau Paulus koi ehas ia alalaha nei. Iau pe Sailas pe Timoti mo hekule ke lange imo hehei pe hana nenge atu teu nga mata nenge NeHalang nge Tesalonika. Imo mata nem Temere NeHalang pe Non Soke Iesus Kristus reria hana mur laka imo.
Rom 1:7Pe e hetalaulau amo ke Temere NeHalang pe Non Soke Iesus Kristus leteria ia imo, pe te poia letemo ke ma ke nek.
Ume Nenge NeHalang Poia Nga Kristus At Mule Ngana
Titik mur pe liliuk mur, imo a poia imem ke mo hele urana lange NeHalang ke kokoes mana. Pe urana nge mopoi ke pomau iange imo letemo manmanna ngana pupuo, pe poinga nenge mutemo taua hehei pe hana, pupuo pule nge imo elle pe elle. 2Ko 7:4; 1Te 2:19Ke pomalam mo palute imo lange iri mata mur nenge NeHalang pe mo hele lange iri nga nenge ames ke kerkereng ke kokoes nga letemo manmanna ngana, nga etue nenge hana tepoi porekreke imo pe urelu meena ngana mur te lohotot nge imo.
Nenge nei henonou hote ke NeHalang amnei teu ngana nga rera poinga mur pengpeng toto. Ke nga ure meena ngana nemur nenge te lohotot nge imo nem, teke poia imo ke ateu langa nena naualanga pe nekinga. Rom 12:19NeHalang lape poia poinga nge pengpeng, ke pomalam lape poia ure meena ngana ke lohot nge iri nenge te poia ure meena ngana ke lohotot nge imo. 1Te 3:13I teke poia imo ke ata eingamo nga ure meena ngana nenge te lohotot nge imo pe imem pule ke pomalam. Pe lape poia nga etue nenge Non Soke Iesus at mule ia, nenge I pe nena angkelo mur nenge kikiria toto te lohot nga tapa, pe at luluch nga oan sapellala ngana. Isa 66:15Pe lape poia melmelenga ke lohot nge iri nenge te eteia NeHalang ero, pe iri nenge tehul rumeria ia helenga urana toto ngana nenge ara Non Soke Iesus. Isa 2:10Pe melmelenga nenge lohot nge iri nem, lape tu ke koko pe lape tetu ke te kangkanga hot Non Soke ana pe tetu hot pule nga Non Soke nena hemalmalinga nenge lohot nga kikina ngana. 10  Kol 3:4Ke ure nei lape lohot nga etue nenge Non Soke Iesus at mule ia pe nena hana mur nenge te pengpeng te heto heke I. Pe nena hana mur nenge leteria manmanna nge i lape te iech ele tote. Pe imo pule lape a koko teu luluch nge iri, iange letemo manmanna ia helenga nenge mo heleia lange imo.
11  Kol 1:9; 1Te 1:2-3Imem letemem metene nei, ke ngana laka nenge mo hetalaulau amo lala nge NeHalang ke kokoes. Pe mo onteia ara Soke NeHalang ke sisala teu luluche imo ke atu teu nga tunga nenge iua imo ke teke ala ke atu ia. Pe lemo ume urana ngana mur nenge a teke a popoia nga letemo manmanna ngana, lape mo hetalaulau ke NeHalang halaua imo nga nena kerkerenga ke a poia. 12 Ke pomalam lape a heto heke ara Non Soke Iesus ene pe I pule lape heto haka tote imo. Ke ure nei lape lohot iange Temere NeHalang pe Non Soke Iesus Kristus lape leteria ia imo.

1:2: Rom 1:7

1:4: 2Ko 7:4; 1Te 2:19

1:6: Rom 12:19

1:7: 1Te 3:13

1:8: Isa 66:15

1:9: Isa 2:10

1:10: Kol 3:4

1:11: Kol 1:9; 1Te 1:2-3