1 Tesalonika
Alalaha Elle Ngana Nenge Paulus Hasia Lange Tesalonika Mur
1
Ume 17:1-9Iau Paulus koi ehas ia alalaha nei. Iau pe Sailas pe Timoti mo hekule ke lange imo hehei pe hana nenge atu teu nga mata nenge NeHalang nge Tesalonika. Imo mata nem Temere NeHalang pe Non Soke Iesus Kristus reria hana mur laka imo. Pe e hetalaulau amo ke iri nai leteria poreke ia imo pe te poia letemo ke ma ke nek.
Paulus Iechia Tesalonika Mur Nge Leteria Manmanna
Kokoes mo hele urana lala nge NeHalang pe letemem metentene imo nga lemem hetalaulaunga mur. 1Ko 13:13; Kol 1:4-6Mo hetalaulau lala nge Temere NeHalang pe letemem metene letemo manmanna ngana nge kerkereng pe a poia ana ume ke lohot, nenge aume ke kerkereng nga poinga nenge mutemo taua hehei pe hana, pe letemo tu ke kerkereng mana nge ara Non Soke Iesus Kristus.
Titik mur pe liliuk mur, imem mo eteia ke NeHalang mutena tau tote imo pe hesilei hote imo ke nena hana mur pengpeng, 1Ko 2:4-5iange helenga urana toto ngana nenge mola ia nge imo lohot ke i helenga mana ero. Helenga nem lohot ia kikina ngana pule pe Opepengpeng hekerkereng ia ke teke helenga nem manmanna. Pe pule nga etue nenge motu luluch nge imo, a eteia poinga nenge mo nanasia ke mo halaua imo. Ume 17:5-9Imo a nanas tau tote Non Soke nena poinga nenge imem pule mo nanasia. Pe urelu meena ngana halang te lohot nge imo, iange Opepengpeng poia imo ke a iech mana nge a nanasia helenga manmanna toto ngana. Pe iri lochloch ngana nenga tuele kina nge Mesatonia pe Akaia, te naue imo nge apoi ke pomam pe iri pule lape te nanasia lemo poinga nem. Imo a hesongia Non Soke nena helenga ke langa tuele kina nenge Mesatonia pe Akaia mana ero, iange hehei pe hana nga kileng lochloch te eteia letemo manmanna ngana nge NeHalang pule. Ke pomalam ute pele nge lape mo heleia ero iange iri siporia te nenene lemo poinga nenge along teua imem nga etue nenge mo lange imo. Pe te nene imo nge ahul rumemo ia aetapuna mur pe aume mana nge NeHalang toto ngana nenge tu ke maulul. 10 Pe a kulkulele mene Tuna nenge hemaul heke mule nga metenga nge lape sio at nga tapa. Ana non laka Iesus. Iesus i non nenge lape mene hot kelia ita nga NeHalang letena inin ngana nenge lape atat.

1:1: Ume 17:1-9

1:3: 1Ko 13:13; Kol 1:4-6

1:5: 1Ko 2:4-5

1:6: Ume 17:5-9