2
Non Poreke Ngana Lape Lohot
Titik mur pe liliuk mur, nga etue nenge ara Non Soke Iesus at mule ia I lape eukiraua ita lochloch. Pe nenge teke a longe helenga e nge te heleia ke te teke, “Etue nenge Non Soke at mule ia lohot lo.” A longe helenga nem pe samo loiloi rara ia ero. Iange ope e nge altoto, lape tunge helenga nem lange mele ke haliu hote. Nem pe helenga nem lape lohot mana nge mele i sipona. Nem pe mele hel te teke mohas ia helenga nem pe mo hekule lange iri. 1Ti 4:1; 1Io 2:18; 4:3A longo tau pulute mele hel nenge te paut laka manmana ero, iange poinga e lape lohot mukam, ke het pe etue nem at sapele. Ke poinga nenge lape lohot nem ngana laka: Hehei pe hana tehul rumeria ia NeHalang, pe non poreke ngana nenge longo ole tautaua NeHalang nena helenga lochloch, lape lohot nga mallaha. Ana non, NeHalang talue ana etue nike nge lape hemete tote i nga oan. Ezk 28:2; Dan 11:36Non poreke ngana nem lape la ke are teu nga NeHalang nena tunginga ana pele pe tal heke tote i ke teke i NeHalang. Pe ngailele ure lochloch ngana nenge hehei pe hana te heto NeHalang ia pe ure nemur nenge te heto hekeke iri.
E heleia urelu nemur lange imo nga etue nenge etu luluch nge imo. Letemo metene iri kura kau? Pe heueu nei non poreke ngana nem lohot ero iange ute rahit ele i ke kulele ana etue pengpeng nenge lape lohot ia. Pe imo a eteia ure nenge rahit ele i nem. Pe non poreke ngana nem nena kerkerenga ume komkome lo pe mele la poi elele kura. Pe mele nem lape poi elele kerkerenga nem ke la het nga etue nenge te mene hot kelia i. Isa 11:4; Hem 19:15Te mene hot kelia i ke la, pe non poreke ngana nem lohot sapele nga mallaha. Pe Non Soke Iesus lape at luluch nga nena hemalmalinga pe lape hun sue non poreke ngana nem nga eingana nenge lohot nga hanna. Pe nena hemalmalinga ana lemenge lape hemete tote non poreke ngana nem ke het. Hem 13:11-13Nga etue nenge non poreke ngana nem lohot, i lape at luluch nga Satan nena kerkerenga pe pallaka ke poi hote ure nemur nenge ta naue pe ta rura pe poi hote merakulo mur pe poi hote lala mur. 10 Pe hekoukou ule hehei pe hana nenge lape te mete pe te lasus mana nga nena poinga nemur nenge pallaklaka. Hehei pe hana nemur lape te mete pe te lasus iange lemeria ero toto ia helenga manmanna ngana. Nenge teke muteria taua helenga manmanna ngana lape NeHalang mene mule iri. (Pe nei ero.) 11 Ke pomalam NeHalang lape kulosia nena kerkerenga e lange iri ke hepiriu ele tote leteria nga helenga manmanna ngana pe poia iri ke leteria manmanna nga ure pallaklaka ngana mur. 12 Ke iri lochloch ngana nenge leteria manmanna ia helenga manmanna ngana ero, pe te iech mana nge te popoi poinga poreke ngana, NeHalang lape tunge aria melmelenga.
Ames Ke Kerkereng
13  Epe 1:4; 2Te 1:3Titik mur pe liliuk mur, Non Soke mutena taua imo pe NeHalang hesilei hote imo nga talun ngana toto, ke teke mene mule imo nga Opepengpeng nena ume nenge helemlem ia imo pe poia imo ke letemo manmanna nga helenga manmanna ngana. Pe mo hele urana lange NeHalang ke emule es mana iange letemo manmanna ngana kerkereng. 14 Imem mo haliu hote helenga urana toto ngana lala nge imo. Pe nga emem ume nem, NeHalang iua imo ke mene mule imo. Ke pomalam hemalmalinga nenge ara Non Soke Iesus Kristus lape sio nge imo pule. 15 Ke pomalam titik mur pe liliuk mur, ames ke kerkereng nga helenga manmanna ngana nemur nenge mo hetore lala nge imo nga lemem haliunga, pe nenge mohas ia lala nge imo, a rahite ke kerkereng pule.
16 Temere NeHalang letena ia ita pe mutena taua ita. Pe tunge kulkulalanga urana ngana at nge ita ke poia letera ke ma ke nek ke koko. Pe mo hetalaulau lange i pe nge ara Non Soke Iesus Kristus ke 17 hekerkereng ia imo pe halaulaua imo ke kokoes nga ure urana ngana mur nenge a popoia pe a helele ia.

2:3: 1Ti 4:1; 1Io 2:18; 4:3

2:4: Ezk 28:2; Dan 11:36

2:8: Isa 11:4; Hem 19:15

2:9: Hem 13:11-13

2:13: Epe 1:4; 2Te 1:3