19
Mangakul Nga Tapa
Iok, ure nemur te lohot ke het pe e longe makulinga palaungana nge hira nga tapa. Hulua nga lut nga tapa te makul ke te teke,
“Pupulu Masin NeHalang!
Ta heto heke tote ara Soke NeHalang ene pe ta heto heke I nga kikina ngana pule, iange I tunge maulinga ke koko at nge ita.
Deu 32:43; Hem 6:10Pe amnei teu ngana nga ure mur, manmanna pe pengpeng toto.
Pe amnei teu lange hei salaulaunga kina nem, pe tunge tuangachol poreke ngana lange i ke ulolo.
Iange hei nem poia hulua nga ich ke te nanasia nena poinga poreke ngana mur.
Pe pule hei nem hemetmete NeHalang nena hana mur.
Pomalam NeHalang amnei teu lange i pe tunge tuangachol poreke ngana lange i.”
Pe makulinga hira mule,
“Pupulu Masin NeHalang! Urana Toto!
Oan nenge ngaulala hite hei neu, pulu haka ke koko.”
NeHalang are nga nena kilanga seina ngana. Pe almasinga ana hana mur nenge iri ana non kina elle pe henel (24) pe ure maulul ngana henel neu, te tualou sio pe te heto heke I pe te hele ke pomai,
“Manmanna Toto! Ta heto heke NeHalang ene!”
Ol pe helenga e lohot nga kilanga seina ngana neu ke teke,
“Imo nenge a umume nge NeHalang
pe imo lochloch ngana nenge atal hekeke I
pe imo lochloch ngana nenge pingamo iuiu pe nenge pingamo iuiu ero
a heto heke ara Soke NeHalang!”
Hem 14:2Ol pe e longe makulinga nge hira ke pomanga nale hau ngana pe kileng kurung ngana. Hulua te makul ke:
“Ta heto heke NeHalang ene!
Ara Soke NeHalang Kikina Toto pe I Naungaala ana non ia.
Isa 61:10; Hem 21:2Pomalam ta iech
pe ta heto heke tote I!
Iange Sipsip Tuna ana etue at lo nenge lape lei.
Pe nehei tatalo ele i ke ulolo.
NeHalang tunge hengeron pululu ngana nge hussu pe lemlem pe chalemlem toto lange hei neu ke heronia.”
(Hengeron pululu ngana neu heilangia NeHalang nena tula mur reria poinga urana ngana mur.)
Mat 22:2Ol pe angkelo hele at nge iau ke teke, “Ohas sue helenga nemur: Iri nenge NeHalang iua iri ke teat nga ngaunga matana nenga Sipsip Tuna ana leinga, lape te iech toto.” Pe hele pule ke teke, “Helenga nemur, NeHalang nena helenga manmanna toto ngana mur ia iri.”
10  Ume 10:25-26; Hem 22:8-9Nga etue neu pengpeng e tualou sio nga angkelo neu apena huna, ke e teke e heto heke i pe ero. Iange i hele ele iau ke teke, “Opoi ke pomam ero! Iau NeHalang nena tula iau nenge e umume nge I. Ke e pomange iong pe titim mur nenge a rahit tote helenga manmanna toto ngana nenge Iesus hemallaha hote. Pe helenga manmanna toto ngana nemur kik haka tote hetatalonga mur leteria. Ke pomalam o heto heke mene NeHalang itoro!”
NeHalang Tuna Hekou Sue Ur-Inolo Mur
11  Psa 96:13; Isa 11:4; Hem 1:5; 6:2Ol pe e naue tapa nge ulala ke pangpanga pe e esia oriong hussu ngana e. Pe mele nenge are haka nga oriong neu ene laka Lete Manmanna pe Poinga Nge Pengpeng Huria. Ana non nena poinga pengpeng nge poi heke hunelinga pe tuachol ia poinga poreke ngana mur. 12  Dan 10:6; Hem 1:14; 2:17Pe matana sapellala ke pomanga oan remen ngana pe te kale heke iengiengka mur nga palpalna. Pe tehas heke mele ene nga ramana. Pe mele ene neu hulua te eteia ero, I toro mana eteia. 13  Isa 63:1-3; Ioa 1:1, 14Pe heronia hengeron sase ngana nenge te panun teua nga toho pe te hetue ke ene “NeHalang nena Helenga.” 14 Pe palinga hel ana hana mur nga tapa teare haka nga oriong hussu ngana mur pe te nanasia I. Pe hana nemur te heronia hengeron pululu ngana mur nge lemlem pe hussu. 15  Psa 2:9; Hem 1:16; 14:20Pe palinga hel ana mese sase ngana e nge matana toto sere hot nga hanna. Mese nenge lape hekou sue tuele kina nemur, nenge nena ngarang mur ia iri. Pe lape mene nena kula lekina ngana ke nauele tuele kina nemur. Pe lape heporeke hehei pe hana ke pomanga uain nganangana mur nenge tetua ule nga topro nenge tekolue nga ae lekinga ngana. Pe uain ana topro nem heilangia NeHalang nenge Kikina toto letena inin ngana. 16  Hem 17:14Pe tehas ia helenga nei nga nena hengeron sase ngana nga haena tamalmal:
NAUNGAALA ANA NON NENGE PALAUNGANA TOTO NGE NAUNGAALA ANA HANA MUR. PE NON SOKE NENGE SOKE TOTO NGE HANA SOKSOKE NGANA MUR.”
17  Ezk 39:17-20Ol pe e naue angkelo e nge mes haka nga chaia matana. Pe angkelo neu alngana ke soke toto lange ngie mur nenge te lelehe nga tapa sana ke pomai, “Imo lochloch a at ke a eukirau nga ngaunga matana nenge NeHalang. 18 A at ke a ngaua hana nemur koluria. Ngana laka: Naungaala ana hana mur, pe palinga hel ana hana mur aria papalauna mur, pe hana kerkereng ngana mur, pe oriong mur, pe hana nenge te songongia iri, pe hana lochloch. Iri nenge te umume nge hana hel kura, pe iri nenge teume ero ol, pe iri nenge pingaria iuiu, pe nenge pingaria iuiu ero!”
19 Ol pe e naue ur-inolo pe naungaala ana hana mur lochloch nga ich pe reria palinghel ana hana mur, nge te eukirau ke te teke te hunel luluch nge Non Soke nenge are haka nga oriong pe nena palinga hel ana hana mur. 20  Hem 13:12-17; 20:10Pe Non Soke pe nena hana mur te hekou sue ur-inolo neu iri nai neingana nenge lohaka nga ich letena pe mene munna ke popoia urelu ke te lohot manmana pe pallaka halali. Pe nga etue nenge poia urelu nemur ke te lohotot, channanga ia hehei pe hana nenge tehas heke ur-inolo ana has nge iri ke te heto heke ur-inolo na lelenga nenge teles hote. Pe iri nai, Non Soke pe nena hana mur tesau sio maulul ia iri langa oan nga polo palaungana, nga um remen ngana nenge milang toto pe inangana siusiu toto ke pomanga luchluch. 21 Pe Non nenge are haka nga oriong hussu ngana neu, hun lochloche palinga hel ana hana nemur nenge tetu kura ke te mete lochloch. Ana non hune iri nga palinga hel ana mese nenge sere hot nga hanna. Pe ngie mur lochloch te ngaua aria pum ke saria una toto.

19:2: Deu 32:43; Hem 6:10

19:6: Hem 14:2

19:7: Isa 61:10; Hem 21:2

19:9: Mat 22:2

19:10: Ume 10:25-26; Hem 22:8-9

19:11: Psa 96:13; Isa 11:4; Hem 1:5; 6:2

19:12: Dan 10:6; Hem 1:14; 2:17

19:13: Isa 63:1-3; Ioa 1:1, 14

19:15: Psa 2:9; Hem 1:16; 14:20

19:16: Hem 17:14

19:17: Ezk 39:17-20

19:20: Hem 13:12-17; 20:10