2
Helenga Lange NeHalang Na Hana Mur Nenge Epesus
Hem 1:16“Pe ohas lange angkelo nenge nauele NeHalang na hana mur nga kileng nenge Epesus ke mai koi:
 
I nenge rahit ke itoch rahtele nai nga penna tamalmal pe ii nga lemenge kina chalemlem ngana rahtele nai nem tunangaria, nena helenga mur koi nei: 1Io 4:1Iau e eteia ure lochloch ngana nenge a popoia. Pe aume ke kerkereng pe ames ke kerkereng nga etue nenge a takisia amo melmelenga. Pe e eteia ke lememo ero hana poreke ngana mur. Hana nemur te hele ke te teke iri hekulkulonga ana hana mur. Pe a amnei teu lange iri pe a eteia ke te pallaklaka. Pe melmelenga nenge a takisia nem a takisia nga iau ek. Pe ames ke kerkereng mana nga etue nenge a takisia pe asau sio mule ero.
Pe poinga e pule nge e teke e heleia ngana koi nei: Nga etue nenge a talun ke letemo manmanna nge Iau, mutemo tau tote iau pe mutemo tau tote pekngamo mur, pe heueu nei ero ol. Hem 3:3Letemo tuanin la mule nga utar nenge helosio ia imo pe ala mule nga lemo poinga urana ngana mur nenge nike ana. Pe nenge teke ahul mule letemo ero, lape ela nge imo pe e mene tote lemo lemenge kina nem nga munna. Pe ure urana ngana elle nge a poia ngana koi nenge: Lememo ero ia hengetoro nenge Nikolaus nena hana mur pe iau lemek ero ia pule.
Gen 2:9; Hem 22:2, 19“Apal talngamo pe a longo ke nek nga helenga nenge Opepengpeng heleia lange NeHalang na hana mur! Ke Opepengpeng nena helenga koi, ‘Mele nenge mes ke kerkereng nga letena manmanna ngana, lape e poia i ke ngau nga ae nenge maulinga kina ia. Ana ae tunge Paratiso nga NeHalang ana ume.’ ”
Helenga Lange NeHalang Nena Hana Mur Nge Simirna
“Pe ohas lange angkelo nenge nauele NeHalang na hana mur nga kileng nenge Simirna ke mai koi:
 
I nenge i Tala toto pe i nga Rume toto pe mete pe maul haka mule, nena helenga mur koi nei: 2Ko 11:14-15; Hem 3:9Iau, e eteia melmelenga mur nenge te lohotot nge imo. Imo atu ke pomanga lemo ute e ero pe nga enau ngak lemo ure halang toto. Pe e eteia ke hana hel te saua helenga poreke ngana hel lange imo. Hana nemur te teke iri NeHalang nena hana mur toto, pe ero. Iri, non poreke ngana nena tula mur ia iri. 10  2Ti 4:8; Iei 1:12Ke a naue lo? Melmelenga nemur lape te lohot nge imo. Non poreke ngana lape tualaka hote imo nga kue nenge; lape poia nena hana mur ke te laua amo hel pe tetal teua iri nga tuele au ngana. Pe lape te takis ia melmelenga nem ke etue iri analoch, pe imo a matau ero. Ames ke kerkereng nga letemo manmanna ngana kela het nga etue nenge o mete ia. Pomalam lape e tunge maulinga ana iengiengka lange iong.
11  Hem 20:14; 21:8“Apal talngamo pe a longo ke nek nga helenga nenge Opepengpeng heleia lange NeHalang na hana mur! Ke Opepengpeng nena helenga koi: Mele nenge hekou susue poinga poreke ngana lape metenga nei ngana heporeke i ero.”
Helenga Lange Iri Nenga Mata Nenge Perkamum
12 “Pe ohas lange angkelo nenge nauele NeHalang na hana mur nga kileng nenge Perkamum ke mai koi: I nenge nena palinga hel ana mese sase pe matana kaliuala, nena helenga mur koi nei:
13 Iau e eteia kileng nenge atu ia nem. Kileng nem i kileng nenge non poreke ngana nauele tote. Pe imo letemo manmanna ngamo nge iau losio ero pe a rahite ek ke kerkereng. Nge nike ne Antipas haliu hote lek helenga nga kileng nem pe tu luluch nge imo. Ne Antipas i lek non toto ia pe te hune i iange non poreke ngana tu toto nga kileng nem.
14  Num 22:1–25:3; 31:16; 2Pi 2:15Pe poinga hel nge e teke e heleia lange imo ngana koi nei: Mele hel nge imo nga kileng nem te rahit tote ne Palam nena hengetoro mur. Ne Palam i non nenge hetoro koukoua ne Palak ke pallaklaka ia hehei pe hana nenge Israel. Pe poia iri ke te losio nga poinga tunten ngana mur. Pe pule poia iri ke te ngaua ngaunga nenge tepoi tunginga ia lala nga aetapuna mur. 15 Pe lemo hana mur hel te nanasia ne Nikolaus nena hengetoro mur. 16 Ke heueu nei ahul mule lemo poinga mur ol. Pe nenge teke ero, lape ela nge imo ke ueiuei mana luluch nga palinga hel ana mese sase ngana nenge sere hot nga halik, pe imem ul ke mo hunel.
17  Exo 16:4, 14-15, 33-34; Isa 62:2; Ioa 6:48-50“Apal talngamo pe a longo ke nek nga helenga nenge Opepengpeng heleia lange NeHalang na hana mur! Ke Opepengpeng nena helenga koi nei: Mele nenge hekou susue poinga poreke ngana lape e tunge ngaunga e nge talkome lange i. Pe ngaunga nem ene laka, ‘mana’. Pe lape ehas heke mele ene nge heueu ngana nga um hussu ngana e pe e tunge lange i pule. Pe mele pele eteia i tei toto nenge ene ma haka nga um nem ero. Mele nenge mene um nem, i toro mana eteia.”
Helenga Lange NeHalang Nena Hana Mur Nge Tiatira
18  Hem 1:14-15“Pe ohas lange angkelo nenge nauele NeHalang na hana mur nga kileng nenge Tiatira ke mai koi: NeHalang tuna nenge matana mur te sapel ke pomanga oan remen ngana, pe apena nai ape te chalemlem toto ke pomanga chaia matana ana sialle, nena helenga mur koi nei.
19 Iau e etei tote lemo ume urana ngana mur nenge a popoia. E eteia ke letemo manmanna nge iau pe mutemo tau tote hehei pe hana pe a halaulaua iri hel pule. Pe e eteia ke imo ames ke kerkereng toto ke kokoes nga etue nenge melmelenga mur te lohotot nge imo. Pe e eteia ke lemo ume nenge a popoia nge nike, heueu nei lohot ke kikina toto ol. 20  1Ki 16:31; 2Ki 9:22Pe helenga e pule nge e teke e heleia ngana koi nei: Poi ngana merei nenge a lope hote he Isapel ero? Hei nem teke i hetatalonga. Pomalam hetoro koukoua lek hana mur nenge te umume nge iau ke te nanasia poinga nenge te salaulau. Pe pule poia iri ke te ngaua ngaunga nenge tepoi tunginga ia lala nge aetapuna mur. 21 Pe iau nga lemek ngak toto, e teke hei nem hul mule letena nga nena poinga nenge salau halali. Pomalam, e poia i ke tupol mukam. Pe ero. Hei nem lemene ero nge hulia letena nga nena poinga nemur. 22 Iok anau, Iau lape e poia haleles palaungana ke lohot nge i ke tuana mana hete ol. Pe iri nenge te salau lululuch nge hei nem pe te hulia reria poinga mur ero, lape e tunge melmelenga palaungana lange iri pule. 23  Psa 7:9; Jer 17:10; Hem 20:12-13Pe lape e hune hei nem tutuna mur ke te mete. Pomalam NeHalang nena mata nemur lape leteria manmanna pe te eteia ke iau e eteia hehei pe hana leteria tuanin ngana mur. Pe lape e tunge tuangachol lange mele elle pe elle ke purpure nena poinga nenge popoia. 24 Pe amo hel nge Tiatira te nanasia he Isapel nena hengetoro mur ero. Pe pule ure nenge mele hel te naue ke non poreke ngana nena poinga tapuna ngana mur ia, imo a eteia ero. Imo nemur, e tung mule ure meena ngana e lange imo ero ol. 25  Hem 3:11Imo letemo manmanna nge Iau ke ulolo. Pe a rahite letemo manmanna ngana nem ke kerkereng kela het nga eat mule ngak. 26  Psa 2:8-9Mele nenge mes ke kerkereng nga letena manmanna ngana pe nanasia lemek ngak kela het nga etue nei hetala ngana, lape e hekerkereng ia i ke nauele hehei pe hana lochloch.
27 “ ‘Kerkerenga nenge e tunge lange i nem,
elle mana ke pomanga nenge Temek tunge at nge iau.
I lape mene nena kula nge lekina toto
ke nauele iri pe maluch hole iri ero.
Pe lape palia iri ke te chach ulu ke sachanchana hulu
ke pomanga tuninga nenge te pipia nga melete.
28  Hem 22:16Pe lape e hemalmalia i ke nakuna tua
ke pomanga itoch uachuach ana.’ ”
29 “Apal talngamo pe a longo ke nek nga helenga nenge Opepengpeng heleia lange NeHalang na hana mur.”

2:1: Hem 1:16

2:2: 1Io 4:1

2:5: Hem 3:3

2:7: Gen 2:9; Hem 22:2, 19

2:9: 2Ko 11:14-15; Hem 3:9

2:10: 2Ti 4:8; Iei 1:12

2:11: Hem 20:14; 21:8

2:14: Num 22:1–25:3; 31:16; 2Pi 2:15

2:17: Exo 16:4, 14-15, 33-34; Isa 62:2; Ioa 6:48-50

2:18: Hem 1:14-15

2:20: 1Ki 16:31; 2Ki 9:22

2:23: Psa 7:9; Jer 17:10; Hem 20:12-13

2:25: Hem 3:11

2:26: Psa 2:8-9

2:28: Hem 22:16