4
Paulus Hekerkerengia Timoti Ke Poia Ana Ume
Nga hoena Iesus Kristus lape at mule pe i non palau nenge lape nauele hehei pe hana lochloch. Pe i lape amnei teu lange iri nenge te maulul pe nenge te mete. Ke nga NeHalang pe Iesus Kristus mataria e hele ke kerkererng toto lange iong ke pomai: Kokoes o haliu hote NeHalang nena helenga lala nge hehei pe hana ke te hulia leteria nga reria poinga poreke ngana mur pe te nanasia poinga nge pengpeng. O tunge hengetoro urana ngana lange iri ke te nanasia pe letem inin taua iri ero. 1Ti 4:1Iange etue nem lape at pe hehei pe hana lape te longo langa helenga manmanna ngana ero ol. Pe lape te nanas mene lemeria ngana ke te tango rara hetoronga hel pule. Pe hetoronga nemur lape te heiechia iri nga helenga pallaklaka ngana mur nenge muteria tautaua. Ke iri lape talngaria hit nge te longe helenga manmanna toto ngana pe te longo la mana nga nananga poreke ngana mur ol. Pe iong, o nanasia poinga nem ero! Kokoes letem tuanin ke nek pe omes ke kerkereng ke o takisia melmelenga mur nenge te lohotot nge iong. Pe o haliu hote Helenga Urana Toto Ngana lange hehei pe hana pe o heulo hote ume nem ke pomanga NeHalang nena ume ana non.
Pil 2:17Iange iau, ak etue nenge e meteia heroi lo. Pe epoi ke pomanga uain nenge tunginga ana nenge te pasiling hot lochloche lange NeHalang. 1Ti 6:12Iau e umeia ure lochloch ngana nenge NeHalang tal hote iau ke e poia. E haliu hote helenga urana toto ngana lange hehei pe hana ke kerkereng toto. Nem pomanga iau non nenge songia songinga nge urana. Pe e rahite NeHalang nena helenga pe letek manmanna ngana ke kerkereng. Pe e heulo hote songinga nem ke langa hetala ngana lo. 1Ko 9:24-25Ke heueu Non Soke tatalo ele lek tunginga e lo. Iange iau e nanasia poinga nge pengpeng pe e eteia ke I lape hetue iau ke iau non nge pengpeng. Non Soke i hesileinga ana non nge pengpeng. Pomalam lape tunge tunginga nem at nge iau nga etue nenge at muleia ke hesilei hotote hehei pe hana. Pe lape tunge at nge iau toro ero. Non Soke lape tunge tunginga nem lange iri lochloch ngana nenge muteria toto nge te kulala ke te naue i nga at mule ngana.
Paulus Teke Timoti Lange I Ke Ueiuei
Oiat nge iau ke ueiuei mana, 10  Ume 15:37-39; 2Ko 8:23; Kol 4:14iange Temas mutena taua poinga nemur nga ich pe ua ak ke lange Tesalonika lo. Pe Keresen pau kou la ke ume nge Kalasia pe Titus la ke ume nga tuele kina nenge Talmatia. 11 Pe Lukas i toro mana koi tululuch nge iau ol. Ke pomalam o hele nge Makus ke at luluch nge iong. Iange i lape halau tote iau nga lek ume nei. 12 Eh oe, Tikikus pule ngana pau kou ekulosia ke lange Epesus. 13  Ume 20:6Nga etue nenge oiat, o mene lek hengeron sase ngana pe lek alalaha ana lulinga mur nge e hilesue nge Troas nga ne Kapus nena pele. Letem metene lek alalaha mur nenge teume hote nga huros singina pe o mene pule.
14  Isa 59:18; Rom 2:6Iok, ute e nge e teke e heleia lange iong ngana koi nei; ne Aleksanta nenge umume nga ure meena ngana mur poia poinga poreke ngana halang at nge iau. Pe poinga nenge poia at nge iau nem lape Non Soke tuachol mule lange i. 15 Ana non mes ke kerkereng toto ke teke sisparai ia helenga urana ngana nenge e haliu hotote. Ke iong pule onau ala am nge i ke nek.
16 Nga tele ngana toto helenga palaungana mene iau pe emes ke e hele ala ak pe hana lochloch te ua ak. Mele pele halaua iau nga helenga ero pe reria poinga nem, e hetalaulau ke e teke NeHalang tunge tuangachol poreke ngana lange iri ero. 17 Nga etue nem Non Soke at ke mes luluch nge iau pe hekerkereng ia iau ke e haliu hote nena helenga lange hana lomonmona ngana mur nga lamau ke te longe. Pe i sipona halaua iau nga helenga palaungana nem ke ure poreke ngana lohot nge iau ero. Nem pomanga huros inolo palaungana e nge teke sapia iau ke e mete. Pe ero, Non Soke at pe ua totoia iau. 18 Ke e eteia ke Non Soke lape poi ele iau nga ure poreke ngana mur pe mene iau la ke nek nga nena naualanga pe nekinga nga tapa. Ta heto heke Non Soke nga nena hemalmalinga palaungana ke koko. Oe, Manamanna.
Helenga Hetala Ngana Mur
19  Ume 18:2; 2Ti 1:16-17Iok, o tunge lek apalanga lange Prisila, pe Akuila, pe Onesiporus, pe nehei, pe tutuna mur, pe iri lochloch ngana nenge tetu nga nena pele. 20  Ume 19:22; 20:4; Rom 16:23Erastus pau kou tunge Korin kura pe e hilesue Tropimus nge Miletus iange singina haleles. 21 Lemek ke e teke oat ke ueiuei iange lape pitte pe tuttula ana etue lohot ke poi ele iong. Epulus pe Patens pe Linus pe Klaotia pe NeHalang nena hana mur nga lamai, te hekule reria apalanga lange iong.
22 E hetalaulau ke Non Soke tululuch nge iong nga opem ke hekerkereng ia iong pe NeHalang nena halaunga tululuch nge imo pe heurana ia letemo ke ma ke nek. Ngana laka lom.

4:3: 1Ti 4:1

4:6: Pil 2:17

4:7: 1Ti 6:12

4:8: 1Ko 9:24-25

4:10: Ume 15:37-39; 2Ko 8:23; Kol 4:14

4:13: Ume 20:6

4:14: Isa 59:18; Rom 2:6

4:19: Ume 18:2; 2Ti 1:16-17

4:20: Ume 19:22; 20:4; Rom 16:23