16
Paulus Hekule Nena Apalanga Mur
E teke e hele tote liura he Popi lange imo. Hei nem umume nga mata nenge NeHalang nga kileng nenge Kenkrea pe i hei urana ngana ia. E teke e onteia imo ke a longala teua i ke pomanga Kristus nena hana mur pekngaria ia. Pe a halaua i nga ure nemur nenge mutena taua iri iange i halaulaua hehei pe hana halang pe halaua iau pule.
Ume 18:2Pe a heleia lek apalanga lange Prisila pe Akuila. Iri nai, pekngak mur ia iri iange te umume ia Iesus Kristus nena ume ke pomange iau. E teke e hele urana toto lange iri iange te matau reria ero toto nga nenge te halaua iau nga lek ume. Pe NeHalang nena mata mur hel nge hana lomonmona ngana mur, te hele urana toto lange iri pule.
Pe a heleia lek apalanga lange iri mata nenge te hekiraurau nga iri nai nem reria pele.
Pe a heleia lek apalanga lange neingak Epinetus pule. Epinetus non nenge i tala toto nge hulia nena poinga mur ke nanasia Kristus nga tuele kina nenge Eisia.
Pe a heleia lek apalanga lange he Maria pule. Hei nem ume ke kerkereng toto ke halaulaua imo.
Pe pule a heleia lek apalanga lange Antronikus pe Iunias. Iri nai iri Iuta ke mange iau pe tetu luluch nge iau nga tuele au ngana. Pe pingaria iuiu nga ume nenge iri hekulkulonga mur pule, pe iri muka tala nge iau ke te nanasia Kristus.
Pe a heleia lek apalanga lange Ampilitus pule. Ampilitus i neingak toto ia nenge nanas tau tote Non Soke.
Pe a heleia lek apalanga lange Urpanus pule. Urpanus i pekngara ia iange i umume ia Kristus nena ume ke pomange ita.
Pe a heleia lek apalanga lange Istakis pule, Istakis i neingak toto ia.
10 Pe a heleia lek apalanga lange Apelis pule. Apelis, te totoia i pe henonou hote ke i nanas tau tote Kristus nga nena ume mur.
Pe a heleia lek apalanga lange Aristopulus pe alona mur lochloch.
11 Pe pule a heleia lek apalanga lange Heroton. Heroton i alok ia.
Pe pule a heleia lek apalanga lange Nakisus pe alona mur nenge te nanas tau tote Non Soke.
12 Pe a heleia lek apalanga lange hehei nemur pule, he Taraipina pe he Taraiposa. Iri nai te ume ke kerkereng toto nge Non Soke.
Pe pule a heleia lek apalanga lange neingak hei e pule nge ene he Persis. Ana hei ume ke kerkereng toto nge Non Soke pule.
13  Mak 15:21Pe a heleia lek apalanga lange Rupas pe tana pule. Rupas i non nenge pingana iuiu nga Non Soke nena ume, pe tana neknek ia iau ke pomanga tuna iau pule.
14 Pe pule a heleia lek apalanga lange Asinkiritus pe Pilikon pe Hemis pe Patropas pe Hemas pe nge NeHalang nena hana mur nenge te eukiraurau nga reria pele.
15 Pe pule a heleia lek apalanga lange Pilolokus pe Iulia pe Nerias iri nai liuna pe Olimpas pe NeHalang nena hana mur lochloch nenge te eukiraurau nga reria pele.
16  1Ko 16:20; 1Pi 5:14A tunge lemo apalanga lange imo elle pe elle pe a sisa perimo pe a poia ke pomanga NeHalang nena hana mur imo. Pe Kristus nena mata mur lochloch ngana te hekule reria apalanga lange imo pule.
Hana Hel Te Teke Te Heporekreke Mata Nenge NeHalang
17  Mat 7:15; Tit 3:10Iok titik mur pe liliuk mur, e teke e hele ke kerkereng toto lange imo ke a nauala toto amo nge iri nemur nenge te teke telas lele helel ia imo. Iri te teke te helosio ia imo nga letemo manmanna ngana mur. Iange iri te hetoro ngaria, te teke tepoi elele hengetoro nemur nenge a mene. Ke pomalam ahul rumemo toto ia iri! 18  Pil 3:19; 2Pi 2:3Iange hana nemur nenge pomam te popoia ara Non Soke Kristus nena ume ero. Leteria tu mana nga iri siporia lemeria ngaria pe ure mur nenge singiria kikikia. Ke pomalam te tamal hote reria helenga mur nenge tang ke urana toto, ke te channanga ia hehei pe hana nenge leteria matana ngana mallaha ero. 19  Rom 1:8; 1Ko 14:20Hulua lochloch ngana nenge leteria manmanna te longe imo nge a longo tau ke a nanas tau tote NeHalang nena helenga, pe iau e iech toto nge imo nga nem pule. Pe e teke a etei tote ure nemur nenge te urana ke nek toto. Pe ure nemur nenge te poreke, e teke letemo unne la taua ero toto.
20  Gen 3:15Musuna pol mana pe NeHalang nenge popoia letera ke ma ke nek, lape hekou sue Satan ke unalou sue nga apem huna pe tunge kerkerenga lange iong.
E hetalaulau amo ke ara Non Soke Iesus Kristus letena urana ngana tu luluch nge imo.
21  Ume 16:1-2; 19:22; 20:4Timoti i non nenge ume lululuch nge iau, pe i hekule nena apalanga lange imo. Pe iri nei, iri Iuta ke pomange iau; Lusias pe Iason pe Sosipater. Iri te hekule reria apalanga lange imo pule.
22 Tetias koi nenge has susue lek helenga mur nga alalaha nei. Pe i hekule nena apalanga lange imo pule nga Non Soke ene.
23  Ume 19:22; 1Ko 1:14Ne Kaius i non nenge longala teua iau nga nena pele. Pe mata mur nga lamai te eukiraurau nga nena pele pule. Ana non hekule nena apalanga lange imo pule.
Pe ne Irastus i non nenge nauelele umtutuna nga tuele tana nei, pe iri nai tira Kuatus te hekule reria apalanga lange imo pule. [ 24 E hetalaulau amo ke ara Soke Iesus Kristus letena urana toto ngana tu toto nge imo. Manmanna.]
Ta Heto Heke NeHalang
25  Rom 1:5; Epe 1:9; 3:5, 9; Kol 1:26Ta heto heke NeHalang! NeHalang i non nenge purpur toto nge he kerkerengia imo ke letemo manmanna, nga helenga urana toto ngana nenge e hetore lala nge hehei pe hana, pe nga helenga urana toto ngana nenge Iesus Kristus. Helenga urana toto ngana nenge Kristus i nananga manmanna ngana nenge tu ke talkome mana, nga hesinga tana rorol ngana nemur nenge tela ke ulolo, nga ita non ta lohot ngara nga ich nei nike. 26 Pe heueu nei NeHalang nenge tu ke maulul ke koko hemallaha hote ol nga nena helenga mur nenge hetatalonga mur tehas sue iri, ke hehei pe hana nga kileng lochloch ngana leteria manmanna nge i pe te longo taua i. 27 NeHalang i toro mana letena matana ngana urana toto. Ke pomalam ta heto heke ene nge Iesus Kristus ke koko! Manmanna Toto.

16:3: Ume 18:2

16:13: Mak 15:21

16:16: 1Ko 16:20; 1Pi 5:14

16:17: Mat 7:15; Tit 3:10

16:18: Pil 3:19; 2Pi 2:3

16:19: Rom 1:8; 1Ko 14:20

16:20: Gen 3:15

16:21: Ume 16:1-2; 19:22; 20:4

16:23: Ume 19:22; 1Ko 1:14

16:25: Rom 1:5; Epe 1:9; 3:5, 9; Kol 1:26