18
Paulus Lange Korin
Iok laol, Paulus lohaka nge Atens pe la sapele nge Korin. Rom 16:3Pe nge Korin Paulus saolia non Iuta e nge ene Akuila. Non neu tana hoe i nga kileng nenge Pontus. Pe iri nai nehei Prisila te lohaka nge Itali ke teat nge Korin pe tetu ke mala ero kura. Iange Ne Klatius hele ke teke te lope hote Iuta mur lochloch nenge tetu nge Rom. Pomalam Akuila iri nai nehei te ua ke tela nge Korin. Iok laol, Paulus la kela nau tote iri nai. Ume 20:34Paulus lake nau tote iri nai iange tera hite ume nenge te umume pelpele ke pomange Paulus pule. Pomalam lake tu pe ume luluch nge iri. Pe kokoes nga Sapat ana etue, Paulus hele ke kerkereng toto lala nge Iuta mur pe Krik mur nga hetoronga ana pele. Iange teke poi taole iri ke leteria manmanna nge Iesus.
Ume 17:14-15Sailas iri nai Timoti teat nge Mesatonia pe Paulus tung teu tote i nga ume nenge hetottore Iuta mur nga helenga urana toto ngana. Pe hemallaha hot tote lange iri ke Iesus i toto nenge NeHalang kulosia at ke mene mule nena hana mur. Ume 13:46, 51; 20:26Pe ero. Te mene Paulus nena hetoronga mur ero pe tesau hote helenga porekreke ngana mur hel lange i. Pomalam Paulus rur sue maruchrue nga nena hengeron pe hele, “Nenge NeHalang letena inin ngana heporeke imo, atue helenga unne at nge iau ero toto. Imo sipomo a takisia pe a hemas mule imo ol. Pe ehet ngak koloi. Ela nge hana lomonmona ngana mur ol.”
Iok laol, Paulus i hot nga hetoronga ana pele pe la iteu nga Titus Iastus na pele. Non neu na pele mes ke rochroi mana langa hetoronga ana pele neu. Pe ana non heto hekeke NeHalang pule. Pe non nenge ene Krispus, nauelele hetoronga ana pele neu. Ana non pe iri lochloch ngana nenga na pele leteria manmanna nge Non Soke. Pe hulua lochloch ngana hel nge Korin te longe Paulus na hetoronga mur pe leteria manmanna. Pomalam te mene henuninga.
Pe nga miliko Paulus esia Non Soke nga nau opene ngana nge hele lange i ke teke, “O matau ero pe o hele hot manmana pe o reng ero. 10  Jos 1:9; Isa 41:10Iau lape etu luluch nge iong pe mele pele nge lape poi poreke iong ero. Iange iau e hesilei hote lek hana mur ke halang lo pe leteria kerkereng ero kura.” 11 Paulus tu nga lamau ke hetottore hehei pe hana nga NeHalang nena helenga mur ke ana hesinga elle pe akekena.
Te Mene Paulus Lange Kalio
12 Iok, nga etue nenge non soke Kalio nauele kileng Akaia, Iuta mur te eukirau pe telaua Paulus pe te mene i kela te hemesia i nga non soke neu matana pe te hele, 13 “Non nei poi olole hehei pe hana ke te heto heke NeHalang ke pomanga ita rera hotonga hele ngana ero.”
14 Iok, Paulus lohaka ke teke helele lo pe ne Kalio pule lohaka pe hele lange Iuta mur ke teke, “Imo Iuta nemur, a longo at nge iau. Toinge non nei i non poreke ngana nge hunun hana pe poia poinga poreke ngana hel pule, nem lape e longo ke nek toto langa lemo helenga mur. Pe nei ero koi. 15 Imo alau mene non nei nga nena helenga mur pe nga imo sipomo lemo hotonga mur. Pomalam, imo sipomo a hepengia. Iau lemek ero nge e hepengia helenga nemur.” 16 Iok laol, Kalio poia iri ke te lohot sapele nga kileng unne neu. 17 Ol pe hana nenge te eukirau neu telaua ne Sostinis pe te palia. Pe non neu i nauelele hetoronga ana pele, pe hana nemur te poia poinga neu lange i pe ne Kalio teke na ute pele langa neu ero ol.
Paulus Lamule Nge Antiok
18  Num 6:18; Ume 21:24Iok, Paulus tu luluch nge NeHalang nena hana mur nge Korin ke mala pol pe lohaka sapele nga imot ke lange Siria. Pe Akuila iri nai nehei Prisila tela luluch nge i. Nga kileng nenge Kenkrea, Paulus utsue palpalna ina iange poia helenga kerkereng ngana e lange NeHalang. 19 Iok, tela te lohot nge Epeses pe Paulus hile sio sapele Akuila iri nai nehei e Prisila. Pe Paulus langa hetoronga ana pele pe iri ul Iuta mur te echachala helel. 20 Ol pe te hele lange i ke tu ke mala pol nge iri mukam pe ana non lemene ero. 21 Pe hele lange iri ke mai, “Nenge teke NeHalang lemene, lape eat mule nga lamai.” Iok, Paulus tamu haka mule nga imot e nge Epeses pe te mana hot ke tela.
22 Iok, Paulus lohot nge Kaesarea pe loaka sapele ke nau tote NeHalang nena hana mur nge Ierusalem. Ke het pe sio la mule nge Antiok. 23 Tu pol nge Antiok pe i ke langa kileng mur nga kileng nenge Kalasia pe Prikia. I rara nga kileng nemur ke hekerkereng mule iri nemur nenge leteria manmanna nge Iesus.
Apolos Hetoro Nge Epeses Pe Nge Korin
24 Iok, nga etue neu non Iuta e nge ene Apolos at nge Epeses. Pe ana non na kileng huna toto nge Aleksantria nga kileng nenge Ekipto. Pe i etei teu la ke nek toto nga NeHalang nena helenga mur nenge tehas sue iri ke ulolo. Pe hetoro ngana urana toto. 25 Apolos mene hetoronga nga Kue Nenge NeHalang Henonoua Ke Teke Ta nanasia, pe singina kik nge hetottore hehei pe hana ke nek toto nge Iesus. Pe i eteia ke nek ero kura iange hetei mene henuninga nenge Ioanes. 26 Iok, Apolos talun ke haliu pe hetottoro nga hetoronga ana pele. Pe Akuila pe nehei Prisila te longe i pe tepoi sapele i ke tela nga reria pele. Pe te hele urume pe te hetore i ke nek toto nga Kue Nenge NeHalang Henonoua Ke Teke Ta nanasia. 27 Iok Apolos lohaka ke teke lange Akaia. Pomalam NeHalang nena hana mur nge Epeses tehas ia alalaha lange pekngaria mur nge Akaia pe te hele lange iri ke te iech ele Apolos nge lape lange iri. Pe iri leteria manmanna nge Iesus iange NeHalang poi ke urana lange iri. Iok Apolos lange iri pe halaua iri ke nek toto. 28  Ume 9:22Apolos hekou sue Iuta mur nga helenga nga hulua mataria ke teke Iesus i non nenge NeHalang kulosia at ke mene mule ita lochloch. Pe hemallaha hot tote nga NeHalang nena helenga nemur nenge tehas sue iri ke ulolo.

18:2: Rom 16:3

18:3: Ume 20:34

18:5: Ume 17:14-15

18:6: Ume 13:46, 51; 20:26

18:10: Jos 1:9; Isa 41:10

18:18: Num 6:18; Ume 21:24

18:28: Ume 9:22