20
Paulus Lange Mesatonia Pe Nge Kris
Iok, chauchainga palaungana nenge lohot neu het lo pe Paulus hekulo sapele iri nenge leteria manmanna aria ke teat nge i. Teat ke Paulus hekerkereng mule leteria manmanna ngana pe te sisa peria. Te sisa peria ke het pe Paulus i sapele ke langa kileng nenge Mesatonia. Iok Paulus i ke langa kileng mur nge Mesatonia pe hekerkereng mulmule hehei pe hana nga nena helenga mur. Ke het pe la sapele nge Kris. Pe nga lamau Paulus tu ke ana teio iri mol. Iok Paulus teke tamu haka nga imot ke lange Siria pe longe nge Iuta mur hel te teke te hunune i. Pomalam Paulus teke la mule ke nanas mule kue nenge Mesatonia ke lange Siria. Pe hana nenge tela luluch nge i eria mur koi nei, Sopata nenge ne Pirhus tuna. Pe i nena nge Perea. Pe Aristakus iri nai Sekuntus nga kileng nenge Tesalonika pe Kaius nenge nena nge Tepi, pe Timoti pe Taikikus iri nai Trompimus nenge reria kileng nge Eisia. Hana nemur iri muka emem pe la te kulele imem nga kileng nenge Troas. Iok ngaunga matana nenga ngaunga menini ngana lohot ke het pe mo mana hot sapele nge Pilipai. Mo mana ke mo lala pe nga etue lime ngana mo saolia iri nenge Troas. Pe nga lamau motu ke emem etue rahtele nai.
Paulus Nena Inga Nenge Lange Troas Hetala Ngana
Iok, nga Sarere nga miliko imem lochloch mo eukirau ke mo ngau pe mo nanasia poinga nenge Iesus iriul nena hana mur nenge te rekreke ngaunga. Pe Paulus hetottore hehei pe hana kela miliko tuna iange teke uach sio pe i mulmule. Imem lochloch motu nga pele letena e nga lut toto pe lemenge halang te eintele iri ke te remenmen. Pe kol kulpo e nge ene Iutikas are hot langa pele matana nenge kino nenge tuttula song teueu ia. Iok Paulus hele ke lala pe ana non tuanongnongo. Ol pe mamani hun toto ol pe losio hot sapele nga pele neu ana lala mol ngana nenga lut toto. Iange pele neu te hemes hoho heke iri. Iok tela ke te lolo heke i pe mete lo. 10 Iok Paulus sio la pe ma haka nge kol neu pe lau hite i pe hele, “Letemoia i ero, konei maul mule lo.” 11 Ke het pe Paulus haka la mule pe reke beret pe ngaua pe hetottore iri ke la uachuach toto. Pe nga uach uruna toto ana non lohaka pe i sapele. 12 Pe hehei pe hana nemur te iech mule ia kon neu nge maulul pe iriul ke tela mule sapele.
Paulus Lohaka Nge Troas Ke Lange Miletus
13 Iok, Paulus hele ke teke i mana nga apena ke lange Asos. Pe imem mo mene imot pe mo mana ke imem muka kela mo kulele i nga ana kileng. 14 Iok, Paulus la ke saolia imem nge Asos pe mohul heke i pe mo mana ke mola nge Mitilin. 15 Iok, mo mana hot nge Mitilin nga etue neingana pe la mo mana teu nge Kaios. Pe nga etue mol ngana mo mana ke mola nge Samos. Ke het pe mo mana hot mule pe mo mana teu nge Miletus nga uach. 16 Pe Paulus hele ke teke hesilia etue unne nge Eisia ero. Pomalam mosio nge Epeses ero. Iange Paulus heusach mana ke teke la ke tu nge Ierusalem nga Pentikos ana etue.
Iesus Nena Hana Papalauna Nge Epeses
17  Ume 18:21Iok, Paulus tu nge Miletus kura pe hekulo Iesus na hana papalauna nge Epeses aria ke tela nge i. 18  Ume 18:19–19:10Hana nemur teat pe Paulus hele lange iri ke mai, “Imo a etei tote iau ke nek toto, talun nga etue nenge eat ke e lohot nge imo nge Eisia. Pe a etei tote etu ngak iange kokoes etu luluch nge imo. 19 E umume ia ak ume mur ke pomanga Non Soke nena non toto pe e heto heke ek ia ero toto. Pe etue hel e tangtang iange ure meena ngana hel te lohotot nge iau, nenge Iuta mur te teke te hunune iau. 20 Helenga urana ngana mur nenge e eteia ke e halaua imo, e hele hot lochloche lange imo ke ulolo. Pe etal kome unne sune e ero toto. Pe e hetottore imo nga hulua mataria, pe pule nga lemo pele letena mur. 21 Pe e tunge helenga kerkereng ngana lange Iuta mur pe Krik mur ke e teke tehul rumeria nga reria poinga poreke ngana mur pe tenau la pol aria nge NeHalang pe leteria manmanna nge ara Non Soke Iesus.
22 “Pe heueu nei e longo tau mene Opepengpeng ke ela nge Ierusalem pe e etei la ero, utar lape lohot nge iau nga lamau. 23  Ume 9:16; 21:11E eteia ke nga kileng mur nenge e lalaia, Opepengpeng hele atat nge iau nge hana lape tetal teua iau langa tuele au ngana. Pe pule lape te poia ure meena ngana mur ke lohot nge iau. 24  Ume 21:13; 2Ti 4:7Pe iau e matau ele singik nga ume nei ero. Nenge teke te hune iau, panem ute pele ero. Pe ure nenge palaungana toto ngana koi; nenge e teke e heulo hot tote ume nenge Non Soke Iesus tunge at nge iau. Nenge e hetottore hehei pe hana nga helenga urana toto ngana nga NeHalang nena nekinga nge nena hana mur.
25 “Iok, imo nemur, ei rara ke e hetottore NeHalang nena naualanga pe nekinga nge ita lala nge imo. Pe amo e nge imo lape nau mule ramak ero ol. 26 Ke heueu nei e hele pengpeng lange imo, nenge teke amo e nge imo mene maulinga nge koko ero, atue helenga at nge iau ero. 27 Iange ure lochloch ngana nenge NeHalang lemene ke teke a eteia, ngana laka e hele hot lochloch e lange imo ke ulolo. Pe e topele unne e ero toto. 28  1Ti 4:16; 1Pi 5:2-4Ke a nauala amo ke nek. Pe pule a nauele hehei pe hana nenge Opepengpeng tunge lange imo ke a nauele iri. A nauele NeHalang nena hana mur ke pomanga hana nenge tenau elele reria sipsip mur, iange olia iri nga tuna Iesus eina. 29  Mat 7:15; Ioa 10:12Iange iau, elala lokoi pe e eteia ke hana hel lape teat pe te channanga ia NeHalang nena hana mur pe te helosio ia iri nga leteria manmanna ngana mur, pomalaka nga kaone hinolo mur nenge teteu rurung taua sipsip mur ke te hunune iri. 30 Pe pule mele hel nge imo lape temes haka pe te channanga ia hehei pe hana pe tepoi taole iri ke te hile helenga mamanna ngana pe te nanasia iri. 31  1Te 2:11Ke a nauala amo ke nek toto nga ure nemur! Letemo metene, iau matak eina sisio pe e helete metene imo nga ure nei. Pe e popoia ume nem nga miliko pe nga sinanga ke hesinga iri mol.
32 “Iok heueu nei e tunge imo langa NeHalang penna ke nauele imo. Pe NeHalang nena helenga pe nena nekinga nenge a mene nem, nauele imo pule. Pe lape hekerkereng ia imo pe poia ure urana ngana mur ke te lohot nge imo. Ure urana ngana nemur NeHalang tung hote ke teke nena hana mur pengpeng reria ia. 33  1Ko 9:11-12Iau lemek taua amoe nge imo nena umtutuna pe nena hengeron ero toto. 34  Ume 18:3; 1Te 2:9Imo sipomo a eteia lo ke perik nai nei umume ke mene iau pe pekngak mur emem ngaunga pe ure mur nenge lememem taua. 35 Nga ume lochloch ngana nenge e umume ia iri, e teke e henonoua imo ke ta ume ke kerkereng ke mai ke ta halaua atong nemur nenge singiria haleles. Pe e hetore imo ke letemo metene Non Soke Iesus nena helenga nenge teke, ‘Nenge teke mele tunge ute lange mele, nem poia i ke iech toto nga nenge mene ute nge mele’ ”
36 Iok Paulus hele lange hana nemur ke het pe tualou sio luluch nge iri pe hetalaulau lange NeHalang. 37 Iok hana nemur te sisa peria nge Paulus pe telau hite i pe te tangia i ke halang. 38 Hana nemur leteria poreke toto ia Paulus iange hele ke teke lape tenau mule ramana nga lamau ero ol. Ke het pe iri lochloch ke tetau hote Paulus langa imot.

20:17: Ume 18:21

20:18: Ume 18:1919:10

20:23: Ume 9:16; 21:11

20:24: Ume 21:13; 2Ti 4:7

20:28: 1Ti 4:16; 1Pi 5:2-4

20:29: Mat 7:15; Ioa 10:12

20:31: 1Te 2:11

20:33: 1Ko 9:11-12

20:34: Ume 18:3; 1Te 2:9