9
Sol Hulia Letena
(Ume 22:6-16; 26:12-18)
Ume 8:3Pe nga etue neu, Sol hele ke kerkereng toto ke teke lape hun lapue Non Soke nena hana mur. Ana non, lange tunginga mur aria soke pe hele lange i ke hasia alalaha mur. Ke alalaha nemur rongo heke hana nenge te mukmuka nga Iuta mur reia hetoronga ana pele mur nge Tamaskus. Pe alalaha neu tehas ia ke te teke, Sol tango rere hehei pe hana nenge tetu teu nga tuluk nenge Esinga Tele pe teke hottaua iri, kale hite peria pe laia iri kela tal teua iri nga tuele au ngana nge Ierusalem.
Iok laol, Sol lohaka nge Ierusalem pe la sapele nge Tamaskus. Sol i kela rochroi nge Tamaskus pe ueiuei mana lemenge palaungana e tua nga tapa pe at tualeme hite i. Ol pe Sol losio ke langa ich pe longe helenga e ke pomai, “Sol, Sol, pomere nenge opoi poreke iau ke pomam?”
Pe Sol hele, “Non Soke, iong itei nemam?” Pe non neu hele, “Iau Iesus. Iau laka nenge opoi porekreke iau nem. Heueu nei, o lohaka pe oiteu langa kileng neu. Pe nga lamau, lape te hele lange iong nga utar nenge lape o poia.” Pe hana nenge tela luluch nge Sol neu, te rura toto nga ure neu nge lohot pe reia helenga ero ke temes mana ol. Iri pule te longe none nge hele, pe te kolkolia ana non. Iok laol, Sol lohaka ke mes pe teke nau pe ero, kolkol toto. Matana nai ape ke teau ala mana. Pomalam hana nemur tera hite i nga penna pe te apea i ke iriul tei teu lange Tamaskus. Pe Sol matana hit ke etue mol pe ngau pe inia ute e ero toto.
10 Iok, nge Tamaskus, Non Soke nena none tu. Ana non ene laka Ananias. Pe Ananias nau openene ia Non Soke nge iua i ke teke, “Ananias!”
Pe i tuacholia ke teke, “Non Soke, utar?”
11 Pe Non Soke hele lange i ke mai, “O lohaka pe ola nga kue nenge ene, ‘Kue Pengpeng’. Pe ola nga Iutas na pele pe o ontei rere none nge na nge Tarsus. Ana non ene laka Sol, pe i la hetalaulau. 12 I, matana hit pe nau opene pule ke esia none nge ene Ananias nge iteu lange i ke tal heke penna nge i, pe hele lange i ke teke nau mule.”
13 Ol pe Ananias tuacholia Non Soke nena helenga ke mai, “Non Soke, iau e longe helenga halang toto nge non nei. I, poi poreke totote lem hana mur nge Ierusalem. 14 Pe heueu nei, tunginga ana hana mur aria papalauna mur, te longele Sol ke te teke, Sol at ke mene hehei pe hana nga kileng nei nenge te hetalaulau pe te heto hekeke iong.”
15  Ume 26:2, 6; 27:24; Rom 1:5Pe Non Soke hele lange Ananias ke mai, “Ola! Non nem e henonou hote i ke lek non i lo. I lape lake haliu hote ek lange hana lomonmona ngana mur pe nge aria soksoke ngana mur pe nge Israel mur lochloch. 16  2Ko 11:23-28Ke nga iau ek mana, i lape takisia melmelenga pe ure meena ngana halang lape lohot nge i.”
17 Iok laol, Ananias i la pe la ke i teu sapele nga pele neu. Pe tal heke penna nge Sol pe hele lange i ke mai, “Tik Sol, Non Soke Iesus nenge lohot nge iong nga kue nenge oi atat ia nem, ngana koi nenge kulosia iau ke eat nge iong nei. Ke pomalam lape onau mule pe Opepengpeng muta nge iong.” 18 Ananias hele ke mau ke het pe ueiuei mana ute e nge pomanga ruo kilkilana nge maele Sol matana, losio pe Sol es ke nek mule sapele. Ke het pe Sol lohaka pe mes haka pe mene henuninga. 19 Iok, Sol ngau ke het pe amneia i nge kerkereng mule.
Sol Haliu Hote Helenga Urana Ngana Nge Tamaskus
Iok, Sol tu luluch nge Non Soke nena hana mur nge Tamaskus ke ana etue hel pule. 20 Tu pe langa hetoronga ana pele mur nenge Iuta mur pe haliu hote Iesus, ke teke, “Iesus i NeHalang tuna.”
21  Ume 8:3Hulua lochloch te longe i nge hele ke mau, pe te rura toto pe te hele ke te teke, “Aina! Non nenge hunune Iesus nena hana mur nge Ierusalem iam lom. At ngana nem, at ke lololoch Iesus nena hana mur pullo la. Ke lalaia iri nge tunginga ana hana mur aria papalauna mur nge Ierusalem.” 22  Ume 18:28Pe ero. Sol hetoro ngana song ke kerkereng toto pe palaungana toto ol. Pe halot tote helenga lange Iuta mur nenge tetu nge Tamaskus ke mai, “Iesus i Mesias nenge NeHalang kulosia ke at mene mule nena hana mur lochloch.” Pe Iuta nemur te longe Sol na helenga pe na helenga ma hoa iri. Pomalam te hetakine i nga helenga unne ero toto.
23 Iok, etue halang lalo pe Iuta mur te eukirau pe tetal helenga ke te teke te hune Sol. 24 Pe ero. Sol longo rusia utar nenge te teke te popoia ke het lo. Iok, Iuta mur temes ke tenau ala Sol ke nek toto nga kileng neu ana kue matana mur, ke te teke te hunune i. Kokoes mana temes ke tenau alala, nga sinanga pe nga miliko pule. 25  2Ko 11:32-33Pe ero. Sol nena hana mur hel te mene i nga miliko ke te haka langa kileng neu ana mapuo ona, ke te teke te halaua i ke uahot nga kileng neu. Pomalam te hele lange i ke are teu nga chasang palaungana e. Ol pe te heon ole sue i nga mapuo neu hilina ele nenge hile hot, ke sio langa ich pe ua sapele.
Sol Lamule Nge Ierusalem
26  Kal 1:17-19Iok laol, Sol lange Ierusalem ke teke koko teu luluch nge Iesus nena hana mur. Pe Iesus nena hana mur te mataua i. Iange iri, leteria manmanna ero nga nenge te teke, Sol hulia letena pe lohot ke i Iesus nena non lo. 27  1Ko 9:1Ol pe Parnapas at pe nene Sol lange Iesus nena hekulkulonga mur. Pe nana urume Sol nge esia Non Soke nga kue pe Non Soke hele lange i. Pe pule Parnapas nana urume Sol nge haliu ke kerkereng toto nga Iesus ene nge Tamaskus. 28 Iok laol, Sol tu luluch sapelpele nge Iesus nena hekulkulonga nemur. Pe iteu pe ihot ia ana seilil nga pele lochloch ngana nge Ierusalem ke haliu hotote Non Soke ene ke soke toto.
29 Ol pe Iuta mur nenge te helele helenga Krik te teke te hune i, iange hele lala nge iri pe iriul ke te hemes haka helelia helenga. 30 Iok, iri nenge leteria manmanna nge Iesus te longe ke mau pe te tau hote Sol lange Kaesarea pe te kulosia i ke la sapele nge Tarsus.
31 Ke hulua lochloch ngana nenge te ekiraurau nga Iesus ene nge Iutea pe nge Kalelea pe nge Samaria tetu ke nek mana ol. Iange mele hel nge teat ke tepoi poreke iri ero ol. Pe Opepengpeng hekerkereng ia iri pe halaulaua iri. Pe hulua halang te koko teu nge iri ke iri halang toto ol. Pe te nanasia poinga nenge tetal sio mene iri nga Non Soke matana.
Petrus Lange Lita Pe Iopa
32 Petrus i ke langa kileng lochloch ngana, pe pule lake nau tote NeHalang nena hana mur nga kileng nenge Lita. 33 Pe nge Lita, none nge ene Aeneas tu. Ana non ma manmana nga hete ke hesinga iri rahtele mol, iange singina mete lochloch. 34 Ol pe Petrus hele lange i ke mai, “Aeneas, Iesus Kristus hemaul mule iong ke o urana mule lo. O lohaka pe olou heke lem manga ol.” Petrus hele ke mau ke het, pe ueiuei mana Aeneas lohaka sapele. 35 Pe hulua lochloch ngana nga kileng nenge Lita pe Saron, te esia non neu nge urana mule, pe leteria manmanna nge Non Soke.
36 Pe nge Iopa, heie nge letena manmanna toto nge Iesus tu. Ana hei ene laka Tapita. Pe nga helenga Krik te hetue i ke ene Tokas. Hei neu kokoes mana halaulaua hehei pe hana nenge reria ure ero. 37 Pe nga etue neu pengpeng haleles mene ana hei pe mete. Iok, telome koluna pe te talue nga nena pele letena e nga lut. 38 Iok, kileng nenge Iopa, tuke rochroi mana langa kileng nenge Lita. Pe iri nenge leteria manmanna nge Iesus, te longe nge te teke Petrus kou tunge Lita. Pomalam, te kulosia hana nai ke tela pe te tunge helenga nei lange i. Te teke, “Kole, oat luluch nge imem ke itaul tala ke ueiuei mana.”
39 Iok laol, Petrus lohaka pe la luluch sapele nge iri. Petrus lake la puris pe te mene i ke tei haka langa pele letena nenga lut. Pe hei pakar mur lochloch ngana teat ke temes ite i pe te tangtang ol. Te tangtang pe te henonoua Petrus lala nga hengeron mur pe malenga mur, nenge Tokas umemeia iri nga maulul ngana.
40 Ol pe Petrus kulos hot sapele iri lochloch ngana nga pele letena unne neu, pe tualou sio nga palana pe hetalaulau ol. Ke het pe, nau langa hei neu koluna pe hele ke mai, “Tapita, o lohaka!” Ol pe hei neu matana charchara, pe esia Petrus pe are haka sapele. 41 Iok laol, Petrus rahit heke hei neu nga penna, pe halaua i ke mes haka. Ke het pe Petrus iu lange iri nenge leteria manmanna nge Iesus, pe hei pakar mur ke teat. Teat ol pe eteia hei neu nge maul haka mule lange iri, pe tung mule lange iri. 42 Iok laol, ure nenge Petrus poia neu, ana helenga song ke hulua lochloch ngana nge Iopa te longe. Pomalam, hulua halang leteria manmanna nge Non Soke. 43 Iok, Petrus tu nge Iopa ke etue halang toto. Pe i tu luluch nge none nge ene Simon. Pe Simon ana ume nenge lome pulumakau pe sipsip mur uliria.

9:1: Ume 8:3

9:15: Ume 26:2, 6; 27:24; Rom 1:5

9:16: 2Ko 11:23-28

9:21: Ume 8:3

9:22: Ume 18:28

9:25: 2Ko 11:32-33

9:26: Kal 1:17-19

9:27: 1Ko 9:1