11
Paulus Pe Iri Nenge Te Pallaka Ke Iri Hekulkulonga
Iau mutek ke e teke a longele iau ke e poia helenga talero ngana e ke pomanga a popoia nem lo. Epe 5:26-27Iau letek ia imo ke halang ke pomange NeHalang nge letena tau tote imo. Imo apoi ke mange hei malolong ngana e nenge lei ero kura pe e teke e heleia imo lange Kristus i toro ke emo ia. Gen 3:4, 13Iau e matau iange lape mele hel te heporeke letemo ke a hile lemo inga nenge a nanasia Kristus pe a saleke nga kue e nge altoto ke pomange he Eua nge ilimo nenge etei toto nga poinga nenge pallaklaka, paut leke mene i nge nike. Kal 1:8-9Iange imo a iech mana nge a longele hana nenge te pallaklaka halali ke te haliu hote helenga hel nge altoto nge Iesus, lala nge imo pe a longo taua iri ke ueiuei mana. Pe imem mo haliu hote helenga nenge pomam lange imo ero. Pe ope pe helenga urana toto ngana nenge a mene nge iri nem altoto lochloch nga Ope pe helenga urana toto ngana nenge a mene nge imem. 1Ko 15:10; 2Ko 12:11Pe iau e teke imem mo ele haka toto nge hana nenge hana karia pe “amo hekulkulonga manmanna ngana nemur.” 1Ko 2:1, 13Iri te haliu ngaria urana toto nge iau. Pe iau letek matana ngana nga helenga urana toto ngana, ele haka toto nge iri. Imem mo henonou hote ke kokoes lange imo ke ulolo nga urelu lochloch ngana nenge mo popoia.
1Ko 9:18Iau etal sio mene iau pe etal heke imo. Pe e haliu hote NeHalang nena helenga urana toto ngana lange imo pe e long haka uruna ero. Letemo ma ke merei nga poinga nenge e poia nei, poreke kai? 2Ko 12:13; Pil 4:15-16Nga etue nenge eume luluch nge imo e menmene umtutuna nga NeHalang nena mata mur hel nge altoto. Nem nakuna pomanga e kemkeme nge iri ke e halaulaua imo. Pe pule nga etue nenge etu luluch nge imo, lek ute alpapa taua iau ero pe e helete meena ia amoe ke halaua iau ero toto. NeHalang nena hana mur nga tuele kina nenge Mesatonia, teat pe te tunge ure lochloch ngana nenge mutek taua. Nga etue nemur nenge lalo e poia ure meena ngana e ke lohot nge imo ero toto, pe lape epoi ke pomalam mana nga hoena pule. 10 Iau, Kristus nena helenga manmanna toto ngana tuteu nge iau pe e palut laka toto ia nena ume. Pe mele pele nga kileng lochloch ngana nga tuele kina nenge Akaia lape hele ele iau ero toto. 11 Imo a teke lape mutek taua imo ero ke pomalam e tang haka halaunga lange imo ero, ae? NeHalang eteia ke iau mutek tau tote imo.
12 Pe iau lape epoi menmene ure nenge e popoia heueu nei ke pomai koloi iange lemek ero “hekulkulonga hel nemur” nge te palut laka rara ke te heto hekeke iri. Iri te teke te lohot ke aria lala elle mana ke pomange imem, nga ure nemur nenge te palut rarara ia. 13 Hana nemur te channanga mana ke te teke iri hekulkulonga. Pe iri hekulkulonga ero toto. Pe te hulia iri siporia ke nakuria mange Kristus nena hekulkulonga mur toto. 14 Ure nem mallaha mana iange Satan pule hulia i sipona ke nakuna manga angkelo nenge at nge NeHalang. 15 Ke nenge teke Satan nena hana mur nenge te umume nge i te hulia iri siporia ke nakuria mange hana nenge te umume nge NeHalang, nem ute pele nge ta ruraia ero. Pe nga hoena NeHalang lape tunge aria melmelenga nenge purpure reria ume nenge te popoia.
Paulus Heleia Ana Melmelenga Mur
16 Lape etua tau mule lek helenga. Letemo metene nei ke nek, iau ak hauaua ero koi. Pe nenge teke a teke ak hauaua, iok a longele iau ke e heto haka polia iau pule ke mange hauaua kina nemur. 17 Pe nga etue nenge e heto hekeke iau e helele ke pomanga Non Soke lemene ngana ero, e helele ke pomanga non hauaua kina e toto. 18 Hana halang te nanasia poinga nenga ich nei ke te heto hekeke iri siporia, pe iau e teke epoi ke pomalam pule. 19 Imo nge lape letemo matana ngana elela toto lo iam, nenge ama la mana nge hauaua kina nemur mam! 20 Pe pule ngamo tano hit mene hana panenge te channanga ole mene imo pe te echia imo ke te teke apoi ke mai, pe te loloch ia lemo urelu mur pe tenau sio mene imo pe te tepele selle imo nga ramamo. 21  Pil 3:5E hele pengpeng lange imo, iau e meia iau iange nga etue nenge motu luluch nge imo, mo poia poinga e nge pomam lange imo ero toto.
Ke nenge teke mele ana seilil nge palut laka ke heto hekeke i, iau lape ak seilil ke e heto heke iau pule. (E hele ngak nei pomanga none nge ana hauaua.) 22 Te teke iri utar pamam, iri Hipru? Iau pule iau Hipru. Pe nenge teke reria nge Israel, iau pule lek nge Israel. Pe nenge teke te lohot nga mata nenge Apraham, iau pule e lohot nga mata nenge Apraham. 23  Ume 16:23Pe nenge teke iri Kristus nena hana mur nenge te umume nge i, iau Kristus nena non nenge e umume nge i pule, pe e urana toto nge iri iange eume ke kerkereng toto. (Lape e hele ke pomanga non hauaua kina e toto ke pomai.) Kokoes tetal teua iau nga tuele au ngana pe te palpalia iau ke e mete parpar. 24  Deu 25:3Pe lek hana mur pengpeng nge Iuta te nosia iau ke ak nosinga iri ana non kina elle pe analoch pe rahtele henel (39) pe tepoi he lime ia at nge iau. 25  Ume 14:19; 16:22Pe hana nenge Rom te luke ak put palaungana pe te poia nge iau ke hemol. Pe mele hel te tamal hun paria iau nga um nga etue e. E hakaka nga imot pe ruach palchachia imot ke hemol pe emana nga ruach sana. Pe etue elle nga nenge ruach palchach hemol ia imot nem, e manmana nga ruach sana ke ak miliko e pe sinanga koana e. 26  Ume 9:23; 14:5Nga etue nemur nenge ei rara ke e popoia lek ume, ure nemur te poia ure meena ngana ke lohot nge iau; Nga ech nge hotot pe nge kemenge kina mur pe nge lek kileng ngana Iuta mur pe nge hana lomonmona ngana mur pe nga tuele tana papalauna mur pe nga kileng nenge ana hehei pe hana halang ero pe nga ruach sana pe nge hehei pe hana nenge te channanga ke te teke iri NeHalang nena hana mur. 27 Pe pule kokoes kikik ero iange eume ke kerkereng sakilil pe e mamani ke nek ero manmana pe e ururi pe e mete unune ech pe e ngau ero manmana pe singik houou manmana iange lek hengeron halang ero. 28 Pe ure nemur mana ero. Nga etue lochloch letek meena sakilil iange nga lek ume nenge enau ele iri mata mur. 29 E amneia ke letek meena nga etue nenge mele losio nga letena manmanna ngana. Pe nga etue nenge mele poi taole mele ke poia poinga poreke ngana, letek inin toto.
30 Ke nenge teke e palut laklaka ke e heto hekeke iau sipok, e palut laklaka nga ure nemur nenge te henonou hote iau ke iau non nenge kikik ero. 31 Ta heto heke NeHalang nenge Non Soke Iesus Temene ke koko pe I eteia ke iau e pallaklaka ero. 32  Ume 9:23-25Nga etue nenge etu nge Tamaskus non soke nenge umume nge naungaala ana non nenge ene Aretas teke laua iau. Ke pomalam talue palpal hussu mur ke tenau ala nga tuele tana palaungana neu ke te laua iau. 33 Pe ero, NeHalang nena hana mur hel tetal teua iau nga chasang pe te hesio hot kome iau nga tuele tana neu ana mapuo koana ngana pe e ua sapele.

11:2: Epe 5:26-27

11:3: Gen 3:4, 13

11:4: Kal 1:8-9

11:5: 1Ko 15:10; 2Ko 12:11

11:6: 1Ko 2:1, 13

11:7: 1Ko 9:18

11:8: 2Ko 12:13; Pil 4:15-16

11:21: Pil 3:5

11:23: Ume 16:23

11:24: Deu 25:3

11:25: Ume 14:19; 16:22

11:26: Ume 9:23; 14:5

11:32: Ume 9:23-25