12
Paulus Nau Opene Ngana Pe Ana Melmelenga
Iau e palut laklaka pe e heto hekeke iau kura pe poinga nei lape poi hote ute pele nge urana ero. Pe heueu lape e hele teu langa ure nemur nenge enau opekia, pe ure talkomkome ngana nemur nenge Non Soke hemallaha hote at nge iau. Iau e eteia Kristus nena none nge NeHalang mene heke ke langa tapa mol ngana nga lut toto. Pe ure nei lohot ke ana hesinga iri analoch pe henel kou la ke ulolo. Pe e eteia ke nek ero, ana non la luluch nga singina pule ma opene mana? Nenge nei NeHalang i toro eteia. Etua tau mule lek helenga: E eteia ke nek ero, ana non la luluch nga singina pule ma opene mana? Nenge nei NeHalang i toro eteia. Oe! NeHalang mene heke i lange Paratiso pe longe helenga hel nge heo ngana toto nge mele hanna tamia. Pomalam e palut laka pe e heto heke tote none nenge pomam. Pe poinga nenge e heto heke iau sipok ke pomai poreke. Urana nge e palut laka pe e heto heke iau nge iau non nenge kikik ero. Pe nenge teke lemek ke e palut laka, e palut laka ia ure nenge manmanna pe halik mera rara mana ero. E palut laka pe e heto heke menmene iau ero, iange lemek ke e teke hehei pe hana tenau urume iau nga urelu nenge te naue nge e poia pe nga ure nenge te longe nge e heleia.
Job 2:6Ke NeHalang henonoua iau nga ure nenge palaungana toto. Pe i eteia ke lape e palut laka pe e heto heke iau nga ure nem. Pomalam poia haleles e ke lohot nge iau. Pe singik melmele toto ia haleles nem ke pomanga Satan nena none nge kulosia at ke palulu hite iau. Pe e hetalaulau lange Non Soke ke hemol ke e teke poia haleles nei ke het nge iau. Pil 4:11-13Pe i hele at nge iau ke teke, “Lek nekinga tu luluch nge iong ke ulolo. Pe lek kerkerenga ume ke mallaha toto nge iri nenge kikiria ero.” Ke pomalam e iech pe e palut laka pe e heto heke iau nge kikik ero, ke Kristus tunge kikina ngana at nge iau. 10 Iau e popoia Kristus ana ume pe e iech mana nga etue nenge kikik ero, pe hana te poi porekreke iau pe ure meena ngana halang te lohotot nge iau. Iange nga etue nemur nenge kikik ero, NeHalang nena kerkerenga lohot ke mallaha toto nge iau.
11  2Ko 11:5Imo a poia iau ke e helele ke pomanga none nge ana hauaua. Iau none mana ke pomange imo pe e ele haka toto nge hana nenge hana karia pe “amo hekulkulonga manmanna ngana nemur” pe pomerei a hele urume iau ke iau non nenge pomam ero?! 12  Rom 15:19Nga etue nenge etu luluch nge imo etal sio mene iau pe e poia ume halang pe lek ume nemur te henonou hote ke iau hekulkulonga manmanna ngana toto. Epoi hote merakulo mur pe lala mur pe urelu nemur nenge te henonou hote NeHalang nena kerkerenga. 13  2Ko 11:9Iau lek poinga nenge e poia lange iri mata hel e poia ke elle mana lange imo pule. Pe ute elle mana nge e poia ke meena lange imo ngana laka nenge, a halaua iau nga umtutuna unne e ero. Pe e teke letemo ia iau nga nem.
14 Iok, heueu nei e teke ela ke e lohot hemol ngana nge imo. Pe ela nge imo ke a halaua iau nga umtutuna ero iange ela ke e loloch ure nge imo ero. Ela nge imo ke e teke a tunge imo at nge iau. Aina kinkino ngana aria ume nenge te tango rara pe te tatalo ele ure mur ke te tunge lange tetemeria mur pe tataria mur ero. Tetemeria mur pe tataria mur aria ume nenge te poia lange tuturia mur laka nem. 15 Ke iau e iech mana nge e hesilia lek urelu mur lange imo pe e tung tote iau lange imo pule. Iau mutek tau tote imo pe imo mutemo tau tote iau pule ma ero? 16 Nenge nei mallaha mana. Iau ela nge imo ke a halaua iau nga ute e ero pe amo hel nge imo te teke e channanga olole imo ke etak tettele imo. 17 Pe e channanga ole imo ke merei? Lape hana nenge e kulosia iri lala nge imo nem, nge te channanga olole imo kau? Ero le! 18  2Ko 8:6, 16-18Iau e toto hita lange Titus ke e teke lange imo pe e kulosia tira e ke koko nge i. Pe Titus la ke channanga ole imo, ae? Imo a eteia ke Titus pe iau emem ume elle mana pe Opepengpeng itoro i mukmuka nge imem nga ume nem.
19 Eh, imo a teke lape mohas ia alalaha nei ke mo hele alala emem kai? Titik mur pe liliuk mur, imem mo haliu hote Kristus nena helenga nga i sipona lemene ngana pe mo poia ure lochloch nga NeHalang matana. Pe mo poia ke pomam ke hekerkereng ia letemo manmanna ngana. 20 Iau letek ia imo ke halang iange nga etue nenge ela ke e lohot nge imo, lape enau leke nge hehei pe hana nenge lemek ero toto nge e naue iri pe imo pule lape anau leke nge iau non nenge lememo ero toto nge a naue. Iau e matau iange lape e naue poinga nemur nge te lohotot: Poinga nenge ahun helel pe samo kekeke mele hel pe letemo inin helel pe apal helel pe a penpen helel pe a ngunngunu helel pe a heto hekeke imo pe alas lele helel. 21  2Ko 13:2Pe letek ke e teke nga etue nenge ela mule nge imo, lape ak Soke NeHalang hemeia iau nga matamo. Pe lape e tang ia hulua nenge te poipoi poinga poreke ngana ke ulolo pe te hulia reria poinga mur ero toto. Pe heueu nei poinga poreke ngana mur pe salaunga ana poinga pe poinga nenge tema lululuch nge hehei lohotot kura.

12:7: Job 2:6

12:9: Pil 4:11-13

12:11: 2Ko 11:5

12:12: Rom 15:19

12:13: 2Ko 11:9

12:18: 2Ko 8:6, 16-18

12:21: 2Ko 13:2