Ieims
Alalaha Nenge Ieims Hasia
1
Ieims Hekule Na Iechinga Palaungana
Mat 13:55; Ume 15:13; Kal 1:19; 1Pi 1:1Iau Ieims koi nenge ehas ia alalaha nei. NeHalang pe Non Soke Iesus Kristus reia non iau. Pe ehas ia alalaha nei ke lange mata analoch pe nai nenge Israel nenge te ua parai ke tetu nga kileng lochloch ngana nga ich. Pe lek iechinga palaungana lange imo lochloch.
Lete Manmanna Ngana Pe Lete Matana Ngana
Rom 5:3-5Iok titik mur, nenge teke ure meena ngana halang te lohot nge imo, letemo meena ia ero. A iech mana. 1Pi 1:7Iange ure nemur nenge te lohotot nge imo nem te teke te helosio ia letemo manmanna ngana. Pe lape here imo ke nek ke a nanasia poinga nge urana. Pe poinga urana ngana nem, lape puo ke kerkereng toto nga letemo pe a henonoua lange hehei pe hana nga amo ume mur nenge a popoia nga etue lochloch. Pomalam lape a pengpeng toto nga NeHalang matana pe lape ute pele nge imo ero ol. Pe ure lochloch ngana nenge letemo tautaua iri lape mataria purpur ke elle. Pro 2:3-6Pe nenge teke amo hel te etei teu ke nek nga ure nemur ero, a onteia NeHalang. Pe i lape halaua imo nga a etei ngamo nem. Iange i nge lemene toto ke halau tote ita ke ta etei teu nga ure mur nenge ta etei ia ero. Pe nenge teke a onteia NeHalang, letemo manmanna pe letemo nachnai ero. Iange mele nenge letena nachnai, letena manmanna ngana sio hel haka ke pomanga ruach ana mee. Pe mele nenge poi ke pomam eteia ke lape Non Soke tunge ute pele lange i ero toto. Iange i non nenge letena nachnai nga ure lochloch.
Iri Nenge Reria Ure Halang Ero Pe Iri Nenge Reria Ure Halang
Pe tira e nenge nena ute e ero, iech toto iange NeHalang tal haka tote i ke het lo. 10  Isa 40:6-7Pe iri nenge reria ure halang toto te iech pule iange NeHalang tal sio tote iri ke het lo. Lape te mete sio mana ke pomanga heilil rorana nenge ulala hot 11 pe chaia milang ngana makia ke mous pe kalum ke mete. Pe nakuna urana ngana nem ero ol, iange losio hot pe lasus sapele. Ke iri nemur nenge reria ure halang lape te poi ke pomalam mana nga etue nemur nenge tetu ke tenau elele iri siporia aria ume mur.
Ollakanga Poreke Ngana Mur Teat Nge NeHalang Ero
12 Iok, mele nenge ure poreke ngana teke takue i pe mes ke kerkereng pe losio ero, iech toto iange lape mene maulinga ke koko ke pomanga uruna. Maulinga ke koko nem, NeHalang i sipona hele ke teke tunge lange iri nemur nenge muteria tau tote i. 13 Iok, nenge teke ure poreke ngana takue mele ke poia poinga poreke ngana e, heo ngana toto nge mele nem hele ke teke, “NeHalang koi nenge poia ure poreke ngana nei ke lohot nge iau.” Nem ero. Iange ure poreke ngana e takue NeHalang ero toto. Pe NeHalang helosio ia mele e nga poinga poreke ngana ero. 14 Ollakanga poreke ngana nemur te lohot iange ita sipora letera tu hit mene ure nemur nga ich nei pe lemere tau tote ure nemur. Pe lemere tau toto ngara nem takue ita 15 ke ta losio nga poinga poreke ngana mur. Iok, poinga poreke ngana nemur te puo ke kerkereng toto nga letera pe te tunge metenga at nge ita.
16 Atong mur! Iau titik mur imo pe anau ala amo ke nek toto koi nga ure nemur. 17 Iange poinga urana ngana mur pe tunginga urana ngana mur mana sio at nge NeHalang i sipona. I nge poi hote lemenge mur lochloch nga tapa sana. Pe iri, tua leme ngaria hul rarara, pe NeHalang ero. 18  Ioa 1:13Nga i sipona lemene ngana, hemaulia ita nga nena helenga nenge manmanna. Pomalam ita ta lohot ke i sipona tutuna mur nenge tengene ana. Pe letena ia ita ke palaungana toto nga ure lochloch nenge ala hote iri.
Ta Longotau Pe Ta Poia Ume
19 Titik mur letemo lilil ele nei ero toto. E teke urana toto nge a longo ke nek toto pe a hele ke nek mana pe letemo inin ke ueiuei ero. 20  Ecc 7:9Iange lape letemo inin ngana poia lemo arenga ke poreke. Pe NeHalang lemene ke teke a are ke nek pe a pengpeng nga NeHalang matana. 21  Kol 3:8; 1Pi 2:1Ke pomalam a hile hote lemo poinga poreke ngana mur nenge a popoia ke te lasus toto. Pe atal sue imo pe a mene NeHalang nena hengetoro nenge tue nga letemo lo. Pe hengetoro nem lape haka pe hemaulia imo.
22  Mat 7:26; Rom 2:13Nenge teke a longe NeHalang nena helenga mur pe a nanasia ero, nenge nem a channanga mule imo ke het lo. 23 Mele hel nenge te longe NeHalang nena helenga mur pe te nanasia iri ero, tepoi ke pomalaka nge non nenge nau mulmule i sipona opene nga silonga. 24 Esia opene ke het pe laol. Pe ueiuei mana letena lilil ele mule nakuna nenge esia nga silonga lo. 25  Rom 8:2; Iei 2:12Pe imo anau teu la ke nek toto nga NeHalang nena hotonga mur nenge pengpeng toto pe nenge hemas mule ita ke ta nanasia lemene ngana. Anau teu ke nek pe letemo lilil ele ero toto. Pe a poia ana ume ke pomanga hele ngana. Nenge teke mele nem poi ke mai, lape NeHalang pete tote i nga ume nemur nenge popoia.
26  Psa 141:3Pe nenge teke mele pele lohaka pe hele ke teke i NeHalang nena non toto pe nauele ana hengetau ke nek ero, mele nem channanga mule i ke het lo. Pe na helenga pa nenge teke i NeHalang nena non toto nem, channanga mana. 27 Temere NeHalang iech toto nge nena hana mur nenge te poia poinga mur nenge urana pe pengpeng mana. Pe poinga nenge pomam nakuna pomai koi: Te halaulaua aina nemur nenge tataria mur pe tetemeria mur te mete lo. Te halaulaua hehei pakarkar una mur pe tenau ele iri ke nek toto nga aria melmelenga mur. Pe pule tetu nga ich nei pe tepuo loko teu pulut teu mene iri langa poinga poreke ngana e ero.

1:1: Mat 13:55; Ume 15:13; Kal 1:19; 1Pi 1:1

1:2: Rom 5:3-5

1:3: 1Pi 1:7

1:5: Pro 2:3-6

1:10: Isa 40:6-7

1:18: Ioa 1:13

1:20: Ecc 7:9

1:21: Kol 3:8; 1Pi 2:1

1:22: Mat 7:26; Rom 2:13

1:25: Rom 8:2; Iei 2:12

1:26: Psa 141:3