1 Petrus
Alalaha Elle Ngana Nenge Petrus Hasia
1
Iau Petrus koi ehas ia alalaha nei. Iau Iesus Kristus nena hekulkulonga.
E hasia alalaha nei ke lange NeHalang nena hana mur nenge hesilei hote iri pe tetu lilis rara mana nga kileng hel nga ich. Ana kileng koi nemur: Nge Pontus pe nge Kalasia pe nge Kapatosia pe nge Eisia pe nge Pitinia. Rom 8:29; 2Te 2:13Temere NeHalang letena tuanin hot tele nike ke hesilei hote nena hana mur imo pe poia imo ke a pengpeng nga ume nenga Opepengpeng. NeHalang teke a longo taua i pe a lohot ke a lemlem nga Iesus Kristus eina nenga mete ngana.
E teke NeHalang henonou hot tote letena urana ngana lange imo pe poia imo ke atu ke nek toto.
Kulkulalanga Manmanna Ngana
3-4  Kol 1:12Ta hele urana pe ta heto heke NeHalang nenge ara Non Soke Iesus Kristus Temene. NeHalang letena ia ita ke palaungana toto pe tunge maulinga heueu ngana nge ita nga nenge hemaul heke mule Iesus Kristus nga metenga. Ke heueu ta kulkulele petanga nga ure urana ngana mur nenge NeHalang talue nga tapa ke teke nena hana mur reria ia. Ke petanga nemur, imo lape lemo ia, pe ute pele nge lape heporeke ero pe te erue ero pe lape te poreke ero pule. Ioa 10:28; 17:11Imo letemo manmanna nge NeHalang pe nena kerkerenga lape nauele imo ke la het nga etue hetala ngana. Pe lape mene mule imo ke pomanga letena tuanin hot ngana ia lo. Iei 1:2; 1Pi 5:10Imo a amneia ure meena ngana halang nge te lohotot nge imo, pe nga etue nem lape a iech toto. Pro 17:3; Zec 13:9; Mal 3:3; Iei 1:3Ure meena ngana nemur te henonou hote ke letemo manmanna ngana kerkereng toto nge Kristus ke kokoes pe ele haka toto nga um chalemlem ngana nenge uruna ele haka toto. Um nem te holoa sue nga oan milang ngana ke chalemlem pe i lape poreke mule pe tu ke koko ero. Pe letemo manmanna ngana nem lape poia imo ke a mene hemalmalinga pe te heto heke imo nga etue nenge Iesus Kristus lohot nga mallaha. Ioa 20:29; 2Ko 5:7Imo a esia i ero pe mutemo taua i pe heueu nei pule a esia i ero pe letemo manmanna nge i pe iechinga lalalaua imo ke elela. Iechinga nem palaungana toto nga iechinga mur lochloch pe nakura ero toto nge ta hele urume nga harra. Imo a iech toto iange a menmene ure nenge letemo manmanna ia – ngana laka nenge NeHalang mene mule imo pe tunge maulinga langa opemo mur.
10  Mat 13:16-17Nge nike hetatalonga mur te haliu hote NeHalang letena urana toto ngana nga maulinga nenge lohotot nge imo heueu nei. Pe te ume ke kerkereng pe tenau teu la ke nek toto nga maulinga nei ana kue nenge NeHalang lape tunge lange imo. 11  Psa 22; Isa 53; Luk 24:26-27Pe Kristus Opene tu teu luluch nge hetatalonga nemur pe hele lala nge iri nga kue nenge Kristus lape takisia ana melmelenga pe nga hemalmalinga palaungana nenge lape mene. Ke iri tenau teu laia pe te tango rara ke nek toto ke te eteia itei toto nenge i Kristus pe ure nem lape lohot nga etue tei toto. 12 Pe NeHalang hemallaha hote lange iri ke teke reria ume nem lape halaua iri siporia ero, reria ume nem lape halaua laka imo. Ke heueu nei Opepengpeng sio at nga tapa ke hemute hana hel pule ke te haliu hote helenga urana toto ngana lange imo. Pe angkelo mur te teke te etei teu la ke nek toto nga helenga nem pule.
NeHalang Iua Ita Ke Teke Tatu Ke Ta Lemlem
13 Ke pomalam, a nauele singimo mur ke nek pe a tatalo ele letemo matana ngana mur ke a poia ume. Pe a talue letemo ke la mana nga petanga nenge lape te tunge lange imo nga etue nenge Kristus lohot nga mallaha pe a kulkulele mene. 14  Rom 12:2; Epe 2:3; 4:17-18Atu ke pomanga NeHalang tutuna mur nenge te longo tautau pe a nanasia lemo poinga nenge nike ana ero. Nge nike letemo matana ero pe a poia poinga poreke ngana nga lememo ngamo. 15 Pe heueu nei atu ke a lemlem nga ure lochloch ngana nenge a popoia, ke pomange NeHalang nenge iua imo nge tu ke pengpeng. 16  Lev 11:44-45; Mat 5:48NeHalang nena helenga nenge tehas sue ke ulolo, hele ke teke, “A lemlem iange Iau e lemlem.”
17  Rom 2:11; Hem 2:23Imo a heto tememo ia NeHalang nga etue nenge a hetalaulau. Pe NeHalang mutena tau mene mele hel ero. I nanasia poinga elle mana ke amnei teu langa hehei pe hana reria poinga mur lochloch. Ke pomalam, a tutu ke pomanga kileng nei lemo kileng toto ia ero koi, pe letemo metentene NeHalang pe a heto hekeke i. 18 Imo a eteia ke nge nike a nanas mene poinga nemur nenge lemo tete mur te hesue lange imo pe atu ngamo poreke toto. Pe NeHalang mene mule imo nga poinga porekreke ngana nemur. Pe mene mule imo nga ich ana ure ero (nenge pomanga um chalemlem ngana nemur nenge ururia haka toto) iange ure nemur lape te poreke. 19  Ume 20:28; Hip 9:12-14NeHalang mene mule imo laka nga ure nenge uruna haka toto. Ngana laka nga Kristus eina nenge lemlem toto ke pomanga sipsip nenge ana haleles unne ero pe hana tehun sio mene. 20  Epe 1:4; 2Ti 1:9-10NeHalang ala hote tapa pe ich ero kura pe hesilei hot tele Kristus. Pe nga etue hetala ngana nemur Kristus lohot nga mallaha ke halaua imo. 21  Ioa 14:6; Rom 5:1-2Ke letemo manmanna ngamo nge NeHalang nem, huna koi nge Kristus nge NeHalang hemaul heke mule i nga metenga pe hemalmalia i. Ke pomalam letemo manmanna ngana pe a kulkulala ngamo tu mana nge NeHalang.
22  Ioa 13:34; Rom 12:10Imo a longo taua helenga manmanna ngana ke ulolo pe nga poinga nem a helemlem ia opemo mur ke mutemo tautaua titimo mur. Ol pe letemo tau tote iri nga letemo toto. 23 Iange NeHalang nena helenga nem, poia imo ke pomanga te hoho mule imo ke a lohot ke imo heueu ngana mule. Pe maulinga heueu ngana nei at nga ure nenge metmete ero, at nga ure nenge tu ke maulul mana nenge tu ke koko. 24  Isa 40:6-8Iange NeHalang nena helenga nenge tahas sue ke ulolo, hele ke teke,
“Hehei pe hana lochloch tepoi
ke pomalaka nga heilil.
Pe reria hemalmalinga mur tepoi
ke pomalaka nga heilil uraurau ana rorana mur.
Heilil mur lape te mete
pe roraria mur lape te tualolo sio,
25 pe Non Soke nena helenga lape tu ke koko.”
Helenga nei i helenga urana toto ngana nenge te haliu hote lange imo.

1:2: Rom 8:29; 2Te 2:13

1:3-4: Kol 1:12

1:5: Ioa 10:28; 17:11

1:6: Iei 1:2; 1Pi 5:10

1:7: Pro 17:3; Zec 13:9; Mal 3:3; Iei 1:3

1:8: Ioa 20:29; 2Ko 5:7

1:10: Mat 13:16-17

1:11: Psa 22; Isa 53; Luk 24:26-27

1:14: Rom 12:2; Epe 2:3; 4:17-18

1:16: Lev 11:44-45; Mat 5:48

1:17: Rom 2:11; Hem 2:23

1:19: Ume 20:28; Hip 9:12-14

1:20: Epe 1:4; 2Ti 1:9-10

1:21: Ioa 14:6; Rom 5:1-2

1:22: Ioa 13:34; Rom 12:10

1:24: Isa 40:6-8