13
Iesus Lome Nena Hana Mur Aperia
Etue nenga ngaunga matana nenga Ingatoto heroi lo. Pe Iesus eteia ke ana etue heroi pule, nenge lape hile ich nei pe lange Temene. Pe mutena tau tote iri nemur nga ich nenge saria kikina nge i. Mutena tau tote iri kela het nga mete ngana.
Luk 22:3; Ioa 13:27Iok, nga ulei Iesus pe nena hana mur te kila hirau nga ngaunga. Te kila hirau ero kura pe Satan roro heke Iutas Iskariot nenge Simon tuna pe tung teua lete matana ngana lange i ke tung heke Iesus langa hana porekreke ngana mur peria. Ioa 3:35; 16:28Iesus eteia ke i at nge NeHalang pe lape la mule nge NeHalang. Pe pule eteia ke Temene tunge kerkerenga lange i ke nauele ure lochloch. Pomalam nga etue nenge te ngaungau nga hatanga, Iesus mes haka pe haka hote nena hengeron nenge hot ana pe kale loua tauninga nga luana. Ke het pe eusiling teua ech langa kaliu pe talun ke lomo sapele nena hana mur aperia. Lomlome nena hana mur aperia pe taunune nga tauninga nenge kale loua nga luana.
Iok, Iesus teke lake lome Simon Petrus apena pe Simon Petrus hele, “Non Soke, lape o lome apek pule kai?”
Pe Iesus hele, “Iong, o eteia ure nenge e popoia nei ero, pe nga hoena lape o eteia ol.”
Pe Petrus hele, “Ero! Lemek ero nge o lome apek.”
Ol pe Iesus hele, “Nenge teke elome apem ero, lape lek non iong ero ol.”
Pe Simon Petrus hele, “Non Soke pomalam iok, o lomo mene apek ero. O lome perik pe palpaluk pule.”
10  Ioa 6:64, 70-71; 15:3Iesus hele, “Mele nenge nun ke singina lemlem ke ulolo, nun mule ero ol. Lape lomo mene apena ol. Pe imo nemur singimo lemlem ke ulolo pe mele elle nge imo singina lemlem ero.” 11 Iesus eteia mele nenge milmil ana ke pomalam hele ke teke, “Mele elle nge imo singina lemlem ero.”
12 Iok, Iesus lome nena hana mur aperia ke het pe heron heke mule nena hengeron nenge hot ana. Ke het pe la ke are mule nga munna nga hatanga pe onteia iri ke teke, “Ure nenge e poia lange imo nei mai a eteia luna pule kai? 13 Imo, nga etue nenge a hele atat nge iau, a hetue iau ke Hetoronga pe Non Soke. Pe a heto ngamo nem pengpeng iange iau non nenge pomam. 14  Mat 20:28; Luk 22:27Ke iau, amo Non Soke pe amo hetoronga. E lome apemo pe imo a lome pekngamo mur aperia pule. 15  Pil 2:5; Kol 3:13; 1Pi 2:21E poia lange imo ke ulolo. Pomalam a poia lange pekngamo mur pule ke pomanga epoi ngak ia lange imo. 16  Mat 10:24E hele ke manmanna toto lange imo, hekuleileinga ana hana mur iri papalauna nge aria aehuna mur ero. Pe pule non nenge hesongong helenga, i palaungana nge non nenge hekule i ero. 17 Heueu nei a eteia ke helenga nenge e heleia nei manmanna. Pe nenge teke a poia ana ume, iechinga lape lohot nge imo.
Iesus Hele Talue Ana Metenga
18  Psa 41:9“Iau e heleia imo lochloch ero, iau e etei tote mele hel nenge e hesilei hote iri ke ulolo. Pe nei nenge poia NeHalang nena helenga nenge masio nga alalaha lo, ke lohot ke manmanna nenge hele ke teke, ‘Non nenge ngau luluch nge iau lape hul rumena mule nge iau.’
19  Ioa 14:29; 16:4“Ure nem, lape lohot nga hoena kura pe e hele tele lala nge imo nike. Pe nga etue nenge ure nem lohot, lape letemo manmanna ke iau non nenge tu ke koko. 20  Mat 10:40E hele ke manmanna lange imo, mele nenge long teua lek hana mur nenge e kulosia iri, long teua iau pule. Pe mele nenge long teua iau, long teua i nenge kulosia iau.”
21 Iesus poia helenga nei ke het pe letena meena toto. Ol pe hele, “E hele ke manmanna lange imo. Amo e nge imo lape tung heke iau langa hana porekreke ngana mur peria.”
22 Pe nena hana mur ngaria lohot nga helenga neu pe leteria una toto. Ol pe tenau tele hel nge iri pe te ontei hel ke te teke, “Itei toto nenge non nei helele ia mai?” 23 Pe elle nge iri nenge Iesus mutena tau tote, kila rochroi toto nge Iesus. 24 Pomalam Simon Petrus pal nakuna lange i nenge Iesus mutena tau tote pe mangun lange i ke onteia Iesus, “O onteia Iesus. I mam helele ia itei toto?”
25 Pomalam non neu matu haka toto nge Iesus pe onteia i ke teke, “Non Soke o helele ia itei toto?”
26 Pe Iesus tuacholia, “Iau lape e panun teua ngaunga nei nga kaliu pe e tunge lange none. Pe non nenge e tunge ngaunga nei lange i, ana non lalom.” Iok, Iesus panun teua ngaunga neu ke het pe tunge lange Simon Iskariot tuna. Ana non ene laka Iutas. 27  Ioa 13:2Pe nga etue nenge Iutas mene ngaunga nei, non poreke ngana roro heke i sapele.
Ol pe Iesus hele lange i ke teke, “Utar nenge o teke o popoia, o poia ke ueiuei.” 28 Pe helenga nenge Iesus heleia lange Iutas, mele e nga hatanga neu eteia luna ero. 29 Iutas i non nenge nauelele umtutuna ana kole. Pe pekngana nemur te teke ma Iesus hele lala nge i ke olol ngaunga. Pe pule te teke ma Iesus hele lange i ke mene umtutuna unne pe laia nge iri nenge reria ure ero. Pe ero. 30 Iutas mene ngaunga ele neu nge Iesus pe i hot sapelpele nga miliko neu.
Hotonga Heueu Ngana
31  Ioa 12:23Iok, Iutas i hot kela pe Iesus hele, “Heueu lape te heto haka tote Non Tuna. Pe lape te heto haka tote NeHalang pule iange Non Tuna hemallaha hote nena hemalmalinga. 32  Ioa 17:5Pomalam NeHalang i sipona lape hemalmalia i pe lape poia ke ueiuei toto.
33  Ioa 7:33-34 “Pe imo, apoi ke pomanga tutuk mur imo toto. Pe lape etu luluch nge imo ke etue choro mana pe nga hoena lape a tango rere iau. Pe helenga nenge e hele ia lange Iuta mur aria papalauna mur, heueu nei lape e hele ia lange imo pule. Ana helenga koi, ‘Imo lape a at nga kileng nenge etu ia ero.’
34  Ioa 15:12, 17; 1Io 3:23; 2Io 5 “Pe e tunge hotonga heueu ngana e lange imo: Mutemo taua pekngamo mur. Iau, mutek tau tote imo pomalam imo pule mutemo taua pekngamo mur. 35 Nenge teke mutemo taua pekngamo mur, lape hulua te eteia ke iau lek hana mur imo.”
Iesus Hele Talue Petrus Pallaklaka Ngana
(Mat 26:31-35; Mak 14:27-31; Luk 22:31-34)
36 Ol pe Simon Petrus onteia Iesus, “Non Soke, iong mam lape o lala langai?”
Pe Iesus tuacholia, “Iong lape o nanasia iau nga lek inga nenge eii ia heueu nei ero. Pe lape o nanasia iau nga hoena kura.” 37 Pe Petrus ontei mule, “Non Soke, pomerei nenge e nanasia iong heueu ero? E teke e mete ke e mene mullim.”
38 Pe Iesus tuacholia, “O teke o mete ke o mene mullik ma? E hele ke manmanna toto lange iong. Nge rou nga uachuach pareo tang ero kura pe o channanga hemol ke o teke o eteia iau ero.”

13:2: Luk 22:3; Ioa 13:27

13:3: Ioa 3:35; 16:28

13:10: Ioa 6:64, 70-71; 15:3

13:14: Mat 20:28; Luk 22:27

13:15: Pil 2:5; Kol 3:13; 1Pi 2:21

13:16: Mat 10:24

13:18: Psa 41:9

13:19: Ioa 14:29; 16:4

13:20: Mat 10:40

13:27: Ioa 13:2

13:31: Ioa 12:23

13:32: Ioa 17:5

13:33: Ioa 7:33-34

13:34: Ioa 15:12, 17; 1Io 3:23; 2Io 5