22
Te Mil Iesus Ana
(Mat 26:1-5; Mak 14:1‑2; Ioa 11:45-53)
Etue palaungana nenge te ngaua ngaunga menini ngana heroi lo nenge te hetue ke Ingatoto. Pe tunginga ana hana mur aria papalauna mur pe hotonga ana hetoronga mur te teke te hune Iesus pe ero. Iange te mataua hulua nenge te koko ke te longlongo nga nena helenga. Pomalam te tango rara kue e nge lape te nanasia ke te hune i.
Iutas Halaua Iri Nenge Teteke Tehune Iesus
(Mat 26:14-16; Mak 14:10‑11)
Ioa 13:2, 27Iutas Iskariot i Iesus nena none nga nena hana analoch pe nai nem pe Satan teu heke i. Ol pe la sapele nge tunginga ana hana mur aria papalauna mur pe palpal hussu mur nenge tenau ele NeHalang nena pele palaungana pe hele lange iri nga kue nenge lape tunge Iesus langa peria. Pe hana nemur te iech toto pe te teke te olia i nga umtutuna. Pomalam iri lochloch ke tetal helenga sapele. Tetal helenga ke het pe Iutas tango rara sapele kue e, nenge lape tunge Iesus langa peria nga etue nenge hehei pe hana iri ero.
Iesus Tatalo Ele Ngaunga Nenge Ingatoto Ana
(Mat 26:17-25; Mak 14:12-21; Ioa 13:21-30)
Exo 12:1-27Iok, etue nenga ngaunga matana nenga ngaunga menini ngana nem hot ke ulo pe etue nenge lape te hune Sipsip Tuna nenge Ingatoto ana at. Pe Iesus kulosia Petrus iri nai Ioanes pe hele lange iri ke pomai, “Ala ke a tatalo ele ngaunga nenga Ingatoto ana ke ma nike ke tala pe tangau.”
Pe iri te ontei mule Iesus, “Lape mola ke mo tatalo ele ngaunga nem langai?”
10 Pe Iesus tuacholia, “Ai teu ke ala nga kileng neu pe none nge takisia ech kina lape saolia imo. Pe a nanas mene i ke a langa pele nenge i teu ia. 11 Pe a hele lange pele tokoninga nem ke a teke, ‘Non Soke hele ke pomai: Pele letena unne nenge lang mur teat pe te tutu ia tu langai? Iau pe lek hana mur lape moat ke mo ngaua ngaunga nenge Ingatoto ana nga lamam.’ 12 Pe i lape henonoua imo nga pele letena e nge soke pe ngaunga ana hatanga pe ure mur hel pule tema ke mataria purpur lo. Ke nga lamam a tatalo ele ngaunga mur ke tema nike.”
13 Iok laol, tela pe te hottaua ure lochloch ngana nge lohot ke pete tote Iesus hele ngana pe te tatalo ele ngaunga mur sapele.
Iesus Ngaua Ngaunga Nenge Ingatoto Ana
(Mat 26:26-30; Mak 14:22-26; 1 Kor 11:23-25)
14 Iok, etue nem at nenge te ngaua ngaunga nem. Pe Iesus iri ul nena hekulkulonga mur tela ke teare tala sio ke te heliliu hite ngaunga ana hatanga. 15 Pe Iesus hele lange iri, “Iau lape e takisia melmelenga palaungana pe e mete. Pe lemek toto ke ita ul ta ngau tele ngaunga nenga Ingatoto nei. 16 Iange lape e ngau mule ngaunga e nge pomai ero, kela het nga etue nenge NeHalang nena naualanga pe nekinga lohot. Pe ngaunga matana nei, luna lape lohot ke mallaha toto nga etue nem.”
17 Iok laol, Iesus mene eulinga pe hele urana toto lange NeHalang pe hele lange nena hana mur, “A mene ke imo lochloch ainia. 18 E hele lange imo pengpeng, heueu nei pe laol, lape e in mule uain e nge pomai ero kela het nga etue nenge NeHalang nena naualanga pe nekinga lohot.”
19 Iok Iesus mene mioka pe hele urana toto lange NeHalang pe reke pe tunge lange nena hana mur pe hele ke pomai, “Iau mirak koi nga ngaunga nenge e tunge ke halaua imo. A ngaua pe letemo metene iau.”
20 Ke pomalam mana, te ngau ke het pe Iesus mene heke eulinga pe hele, “Eulinga nei, i NeHalang nena helenga tomunga hel nenge heueu ngana, nge eik lele ite nga e mete ngak. 21  Psa 41:9; Ioa 13:21-22Pe anau at, mele nenge lape tung heke iau langa hana porekreke ngana mur peria, ngana koloi kila luluch nge iau nga hatanga heueu nei. 22 Non Tuna lape mete ke pomanga NeHalang heleia lo, pe mele nenge tung heke Non Tuna lange hana porekreke ngana nemur, lape mene tuangachol nge poreke toto.” 23 Ol pe Iesus nena hana mur te ontei hel nge iri sapele, nga itei toto nenge lape poia poinga nei.
Iesus Nena Hana Mur Te Hele Helia Itei Nenge Lape I Palaungana Nge Iri
24  Luk 9:46Chaungachai palaungana lohot nge Iesus nena hana mur nga itei toto nge iri nge lape lohot ke i palaungana. 25  Mat 20:25-27; Mak 10:42-45Pe Iesus hele lange iri, “Hehei pe hana nga ich aria naungaala ana hana mur reria poinga pomai koi; iri siporia tetal heke iri ke iri soksoke pe reria kerkerenga palaungana toto. Pe te teke hehei pe hana lochloch te heto pekngaria mur ia iri.
“Pe hana soksoke ngana mur, reria kerkerenga palaungana toto nge tenau ele reria hana mur. Pe hana soksoke ngana nemur hel, te heto heke iri siporia ke te teke iri reria kerkerenga palaungana toto nge tenau ele hehei pe hana! 26  Mat 23:11; Mak 9:35Pe imo, a nanasia poinga nei ero. Mele nenge teke i palaungana poi ke manga aina kinkino ngana. Ke mele nenge teke i muka nge imo talsio tote i pe ume mule nge nena hana mur imo.” 27  Ioa 13:12-15Iok, Iesus onteia nena hana mur, “Itei nge i palaungana toto? Ngana kai mele nenge are mana pe kulele mene ana ngaunga mai? Eh! ngana kai mele nenge ichich ngaunga mai? Mele nenge i palaungana laka nenge are mana pe kulele mene ana ngaunga. Pe iau etu luluch nge imo ke pomanga mele nenge ichich amo ngaunga. 28 Imo ames ke kerkereng luluch nge iau lo nga etue lochloch ngana nenge ure meena ngana lohot nge iau. 29 Pe temek tunge kerkerenga palaungana at nge iau ke enau ele nena hana mur. Pe kerkerenga nenge temek tunge at nge iau nem lape e tunge lange imo pule. 30  Mat 19:28Imo lape a ngau pe ain luluch nge iau nga ak ngaunga ana hatanga, nga etue nenge NeHalang nena hana mur lochloch teat ke te eukirau nga ngaunga matana nem. Pe lape etal heke tote imo nga lut ke a nauele mata analoch pe nai nenge Israel.”
Iesus Hele Hote Petrus Pallaka Ngana.
(Mat 26:31-35; Mak 14:27-31; Ioa 13:36-38)
31 Pe Iesus hele lange Simon nenge ene e pule Petrus, “Simon o longo at, Non Poreke ngana lemene toto ke totoi ia imo. Pe i teke poia imo ke pomanga non nenge rur hotote uit nganangana nga paena. 32  Ioa 17:15Pe iau e hetalaulau amo lange NeHalang ke letemo manmanna ngana nem lape tu ke kerkereng. Pe nga etue nenge ohul mule letem, ola ke o hekerkereng mule pekngam mur leteria.”
33 Pe Petrus hele, “Non Soke, iau etu ke e angala mana nga utar nenge lape lohot. Nenge teke te mene iong langa tuele au ngana lape te mene iau la pule. Pe nenge teke te hune iong lape te hune iau pule.”
34 Pe Iesus hele lange Petrus, “E hele pengpeng lange iong, lape pareo tang ero kura pe o pallaka ke hemol ke o teke o eteia iau ero.”
35  Luk 9:3; 10:4Ol pe Iesus hele lange nena hana mur, “Nga etue nenge e kulos hote imo pe a patpata mana, a amneia ke pomere?” Pe iri te hele, “Mo amneia ke ute pele alpapa taua imem ero.”
36 Pe Iesus hele, “Iok heueu nei a mene lemo umtutuna mur pe amo hetanga mur. Pe mele nenge nena palinga hel ana kakop ero, mene nena hengeron kela teolia pe olia nena kakop e nga hengeron nem uruna. 37  Isa 53:12Iange tehas ia nga NeHalang nena alalaha lo ke lape lohot ke manmanna toto nge iau. Helenga nem hele ke teke, ‘Hulua lape te esia i ke pomanga kemenge kina e.’ ”
38 Pe Iesus nena hana mur te hele, “Non Soke onau at, palinga hel ana kakop nai iloi.” Pe Iesus hele, “Het pam lo la!”
Iesus Hetalaulau Nga Hengene Nge Oliua
(Mat 26:36-46; Mak 14:32-42)
39 Iok laol, Iesus pe nena hana mur te lohaka nga kileng neu pe tei ke tela nga hengene nge Oliua ke pomanga tela hemulmule ngaria. 40 Tela ke te lohot nga kileng neu pe Iesus hele, “A hetalaulau ke NeHalang hekerkereng ia imo nga totoinga poreke ngana mur.” 41 Ol pe Iesus hile sue nena hana mur pe i hot ke kangkanga aria pela tualou sio pe hetalaulau ol. 42 Iesus hetalaulau ke mai, “Euo Temek O! Nenge teke lemem, opoi ele melmelenga palaungana nei ke lohot nge iau ero! Pe o nanasia lemek ngak ero, o nanas mene iong sipom lemem ngam.” 43 Ol pe NeHalang nena angkelo e lohot nge Iesus ke hekerkereng ia i. 44 Pe Iesus letena meena toto pe hetalaulau ke kerkereng toto pe hines sio porekeia i ke pomanga eina nge lele sio ke lala nga ich.
45 Ke het pe lohaka pe i la mule nge nena hana mur. Iesus la pe nena hana mur te mamani lo iange leteria meena toto. 46 Ol pe Iesus hele lange iri, “A mamani ia utar? A lohaka pe a hetalaulau ke NeHalang hekerkereng ia imo nga totoinga poreke ngana mur.”
Te Laua Iesus
(Mat 26:47-56; Mak 14:43-50; Ioa 18:3-11)
47 Iesus helele kura pe hulua tei at nge i. Pe Iutas, Iesus nena none nga hana iri analoch pe nai nem, i mukaia iri. Iok, Iutas teke la ke lau haka nge Iesus 48 pe Iesus hele lange i, “Iutas, nga poinga nenge olau haka nge iau nei, o tung heke Non Tuna langa hana porekreke ngana mur peria.”
49 Pe Iesus nena hana mur te esia hulua neu pe te hele, “Non soke! Ta potar mai ol! Mo palia iri nga kakop?” 50 Ol pe elle nge iri mene kakop ke teke hune non soke Kaepas nena none pe kakop mene hot mene talngana nenga tamalmal.
51 Ol pe Iesus hele, “Apoi ke pomam ero!” Pe penna langa non neu talngana pe hemas mule.
52 Ol pe Iesus hele lange tunginga ana hana mur aria papalauna mur pe palpal hussu mur nenge tenau ele NeHalang nena pele pe hana papalauna hel pule nenge teat ke te laua i neu ke teke, “Imo mam a mene huninga hel ana kakop mur pe lemo tukmaul mur ke at a laua iau ia? E hunun hana pe e kemkeme kai? 53 Etu luluch nge imo ke kokoes mana nga NeHalang nena pele palaungana pe pomere a laua iau ero? Pe heueu nei, amo etue ol koi. Iange imo ul non poreke ngana a ume ke kerkereng toto nga etue nei.”
Petrus Channanga Ke Hemol Ke Teke Eteia Iesus Ero
(Mat 26:57‑58, 69-75; Mak 14:53‑54, 66-72; Ioa 18:12-18, 25-27)
54  Mak 14:53-54Iok laol, te laua Iesus pe te mene i langa tunginga ana hana mur aria ae huna nena pele. Pe Petrus i ke nanas ia iri. 55 Ol pe Petrus iteu langa pele neu koana nge hot. Pe tetun hite oan ke remenmen nga kileng unne neu. Pe Petrus lake halel oan luluch nge iri nenge te halelel neu. 56 Pe heie nge umume lamau esia Petrus pe nachnei hit tote i pe hele, “Non nei, kokoko nge Iesus pule koi, enau urume i!”
57 Pe Petrus hele, “Hei nem, iau mam e kokoko nge non nem ia? E eteia i ma? E eteia i ero toto i!”
58 Mala pol sunem pe none esia Petrus pe hele lange i, “Iong pule, iong elle nge iri nenge te nananas ia Iesus!”
Pe Petrus hele, “Ah! Iau ero i!”
59 Etue sase pol lo pe none pule esia Petrus pe hele ke kerkereng toto ke teke, “Manmanna toto ke non nei kokoko nge Iesus iange i pule nena nge Kalelea!”
60 Pe Petrus tuacholia, “Non nem, e eteia ure nenge o helele ia ero i!” Petrus helele kura pe pareo tang sapele. 61 Ol pe Iesus nau hot la pengpeng nge Petrus pe Petrus letena metene sapele Iesus nena helenga nenge heleia lange i, “Lape pareo tang ero kura pe o pallaka ke hemol ke o teke o eteia iau ero.” 62 Ol pe Petrus ua hot sapele nga kileng unne neu pe tang ke teke mete.
Te Songlele Ule Iesus Pe Tepal Ule I
(Mat 26:67‑68; Mak 14:65)
63 Iok, hana nenge tenau elele Iesus neu, te songlele ule i pe tepal ule i. 64 Pe te kale ele matana pe te hele lange i, “O hele, itei palia iong!” 65 Pe tesau hote helenga poreke ngana hel pule lange i.
Iesus Mes Nga Hana Papalau Ngana Mur Mataria
(Mat 26:59-66; Mak 14:55-64; Ioa 18:19-24)
66 Iok laol, uach sio pe tunginga ana hana mur aria papalauna mur pe hotonga ana hetoronga mur pe hana papalauna mur hel pule te eukirau. Pe iri nenge tenau elele Iesus te mene i kela mes nga hana nemur mataria. 67  Ioa 3:12Te mene i kela mes pe te onteia i, “Iong nge iong Kristus mam lom? Ae!?” Pe Iesus tuacholia, “Nenge teke e hele lange imo lape letemo manmanna nga lek helenga ero toto. 68 Pe nenge teke e onteia imo nga onteinga e lape a tuacholia ero toto pule. 69  Ume 7:56Talun heueu ke laol, Non Tuna lape are nga NeHalang nenge kikina toto hilina ele nenga pen tamalmal.”
70 Pe hana nemur te ontei mule i, “Eke iong mam, iong NeHalang Tuna ma?”
Pe Iesus tuacholia, “Imo sipomo a hele ke a teke iau NeHalang Tuna.”
71 Pe hana nemur te hele, “A longo la! Ita sipora ta longe helenga nei nge lohot nga i sipona hanna ke het lo. Ke ta mene mele ero ol.”

22:3: Ioa 13:2, 27

22:7: Exo 12:1-27

22:21: Psa 41:9; Ioa 13:21-22

22:24: Luk 9:46

22:25: Mat 20:25-27; Mak 10:42-45

22:26: Mat 23:11; Mak 9:35

22:27: Ioa 13:12-15

22:30: Mat 19:28

22:32: Ioa 17:15

22:35: Luk 9:3; 10:4

22:37: Isa 53:12

22:54: Mak 14:53-54

22:67: Ioa 3:12

22:69: Ume 7:56