23
Iesus Tunge Helenga Kerkereng Ngana Lange Hana Papalauna Mur
(Mak 12:38-39; Luk 11:43, 46; 20:45-46)
Ol pe Iesus hele lange hulua nemur pe nena hana mur ke teke, “Paresio mur pe hotonga ana hetoronga mur te mene Moses munna ke te hetottoro pe te hele ururume NeHalang nena hotonga mur. Mal 2:7-8Ke nenge teke te hele lange imo nga utar, a longo tau mana pe a poia. Pe reria poinga mur mana, a nanasia ero toto. Iange te hetottoro pe iri siporia te nanasia te hetoro ngaria ero toto. Pe te poia hehei pe hana ke te amneia melmelenga halang, nga hotonga hel nenge iri siporia tetal hote. Pe iri te halau polia hehei pe hana ero toto nga melmelenga nemur.
Exo 13:9; Num 15:38-39; Deu 6:8; Mat 6:1“Ure lochloch ngana nenge te popoia, te teke te poi heteinga ana mana ia. Ke te kale heke NeHalang nena helenga chorchorna mur nga ramaria pe nga peria pe te hemallaha hot tote ure nemur. Pe pule te kale rur sasase ngana nga reria hengeron mur. Pe te kau toto elele arenga mur nga ngaunga matana. Pe nga pele hetoronga letena, te teke te kila manmana nga muka ke kokoes. Pe muteria tau tote poinga nenge hehei pe hana te apala lange iri ke nek toto nga ingala matana. Pe te teke hehei pe hana te hetue iri ke iri hetoronga ana hana mur.
“Pe imo, a teke te hetue imo ke pomau ero. Iange imo amo hetoronga elle mana. Pe imo lochloch titimo mur hel. Pe a hetue mele nga ich nei ke tememo ia ero. Iange imo tememo elle mana. Ngana kou tu nga lut nga tapa. 10 Pe a poia hana pe hehei ke te hetue imo ke ‘Hetoronga’ ero iange imo amo Hetoronga laka Kristus I toro. 11  Mat 20:26; Mak 9:35; Luk 22:26Ke mele nenge umume nge imo lape lohot ke i non palaungana. 12  Job 22:29; Pro 29:23; Luk 14:11; 18:14Iange mele nenge tal hekeke i lape tetal sue i, pe mele nenge talsio menmene i lape tetal heke tote i.
13 “Pe imo Paresio mur pe imo hotonga ana hetoronga nemur, a neknek ia imo iange amo hengetau nachnai hali. A hetoro kokoua hehei pe hana pe a piu hele piunga nge iri, nga NeHalang nena naualanga pe nekinga nga tapa. Atong mur te teke teteu la toto nga kileng nem. Pe imo apoi helele iri. Pe lape ateu la ero toto ol.
[ 14 “Pe imo Paresio mur pe imo hotonga ana hetoronga nemur, a neknek ia imo iange amo hengetau nachnai hali. A chananga ia hehei pakar mur ke a lolochia reria pele mur. Pe pule a hetalaulau ke sase toto nga hulua mataria. Pomalam, lape amo tuangachol poreke toto ol!]
15 “Pe imo Paresio mur pe imo hotonga ana hetoronga nemur, a neknek ia imo iange amo hengetau nach nai hali. Iange ai ke ala nga ich hel pe a mana nga ruach ke ala nga kileng hel ke a tango rara hana. Pe lape a mene none pe a poia i ke nanas tau pengpeng ia lemo poinga mur. Pe lape na poinga poreke ngana, ristoto mule imo lemo poinga poreke ngana mur pe la ke poreke toto ol.
16  Mat 15:14 “Pe a neknek ia imo pule. Iange matamo hit pe a teke a henonoua hehei pe hana nga kue. A hetottore hehei pe hana ke a teke, nenge teke mele hekerkereng tote na helenga pe hele ke kerkereng toto nga NeHalang na pele, imo a heit kou sio mene pe a teke ute pele ero nga helenga nem. Pe nenge teke mele hekerkereng tote na helenga pe hele ke kerkereng toto nga um chalemlem ngana (gol) nenge ma teu nga NeHalang nena pele letena, nem a teke poia nena helenga ke kerkereng toto. 17 Imo letemo mallaha ero pe a etei teu langa NeHalang nena poinga mur ero toto. Ure tei nge palaungana toto? Ngana kau um chalemlem ngana nenge uruna haka neu mau? Iau e teke NeHalang na pele, iange pele nem poia ure nem ke heo ngana toto. 18 Pe imo a hele pule ke a teke, ‘Nenge teke mele teke hekerkereng tote na helenga pe hele ke kerkereng toto nga hatanga, nem a teke ute pele ero pule. Pe nenge teke mele heleia tunginga mur nenge tema haka nga hatanga nem, a teke ana ure toto ol la. Pe a teke letena matana hite nena helenga kerkereng ngana nem ke nek.’ 19 Imo nge matamo hit toto lo iam. Ure tei nge palaungana toto? Ngana kau tunginga neu mau? Iau e teke hatanga nem, iange hatanga nem poia tunginga nem ke heo ngana toto. 20 Mele nenge poia helenga kerkereng ngana nga hatanga nem, poia langa ure lochloch ngana nenge tema haka nga hatanga ona pule. 21 Pe mele nenge poia helenga kerkereng toto ngana nga NeHalang na pele, poia lange mele nenge tu teu nga pele nem pule. 22  Isa 66:1; Mat 5:34Pe mele nenge poia helenga kerkereng ngana e langa tapa, poia langa NeHalang nena arenga nenge heo ngana toto. Pe pule poia lange I nenge kila nga arenga nem.
23  Lev 27:30; Mic 6:8“Ke imo Paresio mur pe hotonga ana hetoronga mur, a neknek ia imo pule iange amo hengetau nach nai. Nga ure lochloch ngana nenge a menmene iri pe ngaunga kinkino ngana mur nga ume, a tunge ke huna elle nge iri analoch lala nge NeHalang. Pe pomerei lememo ero nge a nanasia hengetoro palaungana nenga hotonga nenge helele ia; poinga nge pengpeng, pe poinga nenge letem poreke ia mele, pe poinga nenga letem manmanna ngana? Ure nemur nenge toinge apoi tettele iri koi nemur, pomalam lape a la nga kinkino ngana pe a nanasia ke nek pule. 24 Imo nge letemo mallaha ero mana iam. A poi ke malaka nga none nge sul hote lango e nge mateu nga ana ech kina ke lasus pe in teua kamel palaungana e.
25  Mak 7:4“Pe a neknek ia imo pule. Imo Paresio mur pe hotonga ana hetoronga mur. Iange amo hengetau nach nai hali. A teke a helemlem heke mene singimo nge hot. Pe letemo nge teu muta ia poinga poreke ngana mur lochloch. 26 Imo Paresio nemur matamo hit toto. Toinge a lomo hot tele kou letemo nge teu, laka singimo nge hot lape lemlem pule.
27  Ume 23:3“Pe a neknek ia imo pule. Iange apoi ke pomalaka nga polo e nge te alohit pum ia. Pe te hepore nge hot ke hussu pe nakuna urana mana. Pe nge teu mele nenge mete neu kina pe ure nemur nenge inangaria has, te maia. 28  Luk 16:15Pe imo apoi ke pomalam toto. Nga singimo nge hot, nakumo pomanga hana nemur nenge te pengpeng toto. Pe letemo nge teu muta ia poinga poreke ngana mur, pe a channanga ele menmene imo.
29 “Pe a nauala amo ke nek pule. Iange a ume heke polo mur pe a hemalmalia hetatalonga mur pe hana nenge te pengpeng toto aria polo. Pe hana nemur, lemo tete mur te hune iri nge nike. 30 Pe a hele ke a teke, ‘Toinge tatu nga rera tete mur aria etue nike, lape ta koko nge iri ero nike ke ta hune hetatalonga nemur.’ 31  Ume 7:52Pe nga poinga nem, a henonou hot pengpeng ia ke imo alomo mur pengpeng laka te hune hana nemur. 32 Pomalam, a heulo hot tote ol! A heulo hot tote poinga poreke ngana nemur nenge lemo tete mur te talune nge nike lo!
33  Mat 3:7; 12:34; Luk 3:7“Nakumo manga ilimo! Ilimo nenge hunun tutuna mur laka imo! Pe NeHalang lape sau sue imo ke ala nga oan ngingina ngana. Pe lape a ua ke merei? 34 Pe lape e kulosia hetatalonga mur pe hana nenge te etei tote ure mur pe pule hetoronga mur nga hotonga nenge Moses ke tela nge imo. Pe hel nge iri lape a hune iri pe a heon heke iri nga manga toto. Pe hel lape a palia iri nga hengetoro ana pele pe lape a lope iri ke tela nga kileng pe kileng. 35  Gen 4:8; 2Ch 24:20-21Ke pomalam, lape a etei tote nge imo sipomo a poia poinga poreke ngana nemur. Nenge a hune hana nenge te pengpeng toto nga ich nei. A talune nge Abel ke lange ne Perekia tuna Sakarias, nenge a hune nga NeHalang na pele pe hatanga tunangana. Ke imo lape singimo meena mana ia poinga nenge a poia nei. 36 Pe e hele lange imo pengpeng, poinga poreke ngana nemur ana tuangachol lape lohot nge imo hehei pe hana nenga etue nei.
Iesus Letena Poreke Totoia Kileng Nenge Ierusalem
(Luk 13:34-35)
37 “Auoh! Kileng nge Ierusalem o! Lem hana mur te hun lapue hetatalonga mur pe te tamal hune iri nenge NeHalang kulosia iri lange iong. Kokoeses e teke e eukirauraua tutum mur ke manga pareo hei ngana nenge eukirau teua tutuna mur nga sahana ene. Pe iong lemem ero. 38  1Ki 9:7-8; Jer 22:5Ol pe lape lem pele ngana ngana ero ol. Lape tu mana ol. 39  Psa 118:26Pe e hele lange iong pengpeng, lape o nau mule Iau ero ol ke la het nga etue nenge o hele ke o teke, ‘NeHalang poi ke urana toto lange I nenge at nga Non Soke ene.’ ”

23:3: Mal 2:7-8

23:5: Exo 13:9; Num 15:38-39; Deu 6:8; Mat 6:1

23:11: Mat 20:26; Mak 9:35; Luk 22:26

23:12: Job 22:29; Pro 29:23; Luk 14:11; 18:14

23:16: Mat 15:14

23:22: Isa 66:1; Mat 5:34

23:23: Lev 27:30; Mic 6:8

23:25: Mak 7:4

23:27: Ume 23:3

23:28: Luk 16:15

23:31: Ume 7:52

23:33: Mat 3:7; 12:34; Luk 3:7

23:35: Gen 4:8; 2Ch 24:20-21

23:38: 1Ki 9:7-8; Jer 22:5

23:39: Psa 118:26