8
Ta Nanasia Opepengpeng Lemene Ngana
Lek helenga lochloch ngana nenge het sisio nei, luna ma hot ke mai koi: Imo nenge letemo manmanna nge Iesus Kristus, NeHalang lape tuacholia lemo poinga poreke ngana mur ero ol. Iange nga ume nenge Iesus Kristus poia, Opepengpeng nenge tunge maulinga, mene hote imo nga hotonga nenga poinga poreke ngana pe metenga. Hotonga nenge Moses kikina ngana ero nge mene mule ita iange singira makuk mana nge nanasia. Ke pomalam ta nanas mene poinga poreke ngana mur. Pe NeHalang lemene ero ia poinga poreke ngana nenge tu teu luluch nge ita, ke pomalam kulosia i sipona Tuna ke lohot ke i non ke pomange ita hana porekreke ngana mur, ke la lohot ke I tunginga nenge mene mule ita nga rera poinga poreke ngana mur. Kal 5:16, 25NeHalang poia ke pomai iange teke ta nanasia poinga nge pengpeng nenge hotonga heleia ke teke ta nanasia pe ta longo taua Opepengpeng pe ta nanas mene ita non lemere ngara nga poinga poreke ngana ero.
Iri nenge te nanas menmene iri siporia lemeria ngaria nga poinga poreke ngana mur, leteria tu mana nga poinga poreke ngana mur. Pe iri nenge te nanas menmene Opepengpeng lemene ngana mur, leteria tu mana nga ure nemur nenge Opepengpeng lemene taua iri. Iange iri nenge leteria tu manmana nga reria poinga poreke ngana mur, lape te mete. Pe nenge teke leteria tu mana nga Opepengpeng pe te nanas mene lemene ngana, lape NeHalang poia iri ke tetu ke nek pe tunge maulinga lange iri. Ke iri nenge te nanas menmene lemeria ngaria nga poinga poreke ngana mur, te lohot ke NeHalang nena ngarang mur ia iri iange te longo taua NeHalang nena hotonga ero pe nakuria ero toto nge te nanasia. Ke iri nenge te nanas menmene lemeria ngaria nga reria poinga poreke ngana mur nakuria ero toto nge te poia NeHalang ke iech.
1Ko 3:16; 12:3Pe imo a pomange iri nemur ero. Nenge teke NeHalang Opene tu teu luluch toto nge imo lape a nanas mene lememo ngamo nga poinga poreke ngana mur ero ol. Lape a nanas mene Opepengpeng lemene ngana mur mana. Pe mele nenge Kristus Opene tu teu luluch nge i ero, Kristus nena non ia ero. 10  Kal 2:20Pe nenge teke Kristus tu teu luluch nge iong, singim lape mete iange nga lem poinga poreke ngana. Pe opem lape tu ke maulul iange o lohot ke iong non nge pengpeng ke ulolo nga ume nenge Kristus poia. 11 Pe nenge teke i nenge hemaul heke Iesus nga metenga Opene tu teu luluch nge iong, iok, lape tunge maulinga langa singim metmete ngana nem pule. Pe lape poia ke pomai nga Opene ana ume, Opene nenge tu teu nge iong.
12 Ke pomalam titik mur pe liliuk mur, ita ara ume nenge ta nanas mene NeHalang Opene hele ngana. Pe tatu ke ta nanas mene lemere ngara nga poinga poreke ngana ero. 13  Kal 6:8; Kol 3:5Iange nenge teke otu ke o nanas mene lemem ngam nga poinga poreke ngana, lape o mete. Pe nenge teke o hemete singim lemene ngana mur nga poinga poreke ngana, lape otu ke o maulul. 14 Iange iri nenge te nanas mene NeHalang Opene, NeHalang tutuna mur ia iri. 15  Mak 14:36; 2Ti 1:7 Kal 4:5-7; Hem 21:7Iange Ope nenge NeHalang tunge lange imo nem, i Ope nenge poia imo ke a ume manmana ero ol pe i Ope nenge poia imo ke a matau ero. I Ope nenge poia imo ke NeHalang tutuna mur imo. Pe nga Ope nem nena kerkerenga, ita ellechle nakura nge ta hetue NeHalang ke ta teke, “Temek!” 16  2Ko 1:22Ke NeHalang Opene hele atat nga opere mur ke teke NeHalang tutuna mur koi ita. 17 Pe nenge teke NeHalang tutuna mur ita, lape ita ul Kristus ke ta mene petanga mur nge Temere NeHalang nenge talue ke teke nena hana mur reria ia. Pe utar nenge NeHalang talue ke teke Kristus nena ia, ita lape ta mene pule. Ke nenge teke ta takisia melmelenga luluch nge Kristus, lape tateu langa nena hemalmalinga pule.
Nge He Lape Ta Mene Hemalmalinga
18 Iau e naue ke hemalmalinga nenge NeHalang lape tunge at nge ita nge he, i ure nenge palaungana toto nga melmelenga nenge ta takiskis ia heueu nei. 19 Ure lochloch ngana nenge NeHalang ala hote te heor haka mana pe te kulala iange te teke tenau ala tote NeHalang nge hemallaha hote tutuna mur. 20  Gen 3:17-19Iange ure lochloch ngana nenge NeHalang ala hote, tetu ke pengpeng ke pomanga alahot ngana ia iri ero ol. Pe tepoi ke pomau nga lemeria ngaria ero – tepoi ke pomau nga NeHalang lemene ngana. Ke pomalam te kulele mene 21 NeHalang ke mene hot kel ia ure lochloch ngana nenge ala hote iri nga poinga nenge tetu ke te lapusa sio mana, ke tetu ke tepoi tetele mana ol. Pe te poi tetele ngaria nem, pomalaka nga hemalmalinga nenge NeHalang tunge lange tutuna mur.
22 Ita ta eteia ke ure lochloch ngana nenge NeHalang ala hote iri, te amneia melmelenga pe te kulalala ke at heueu nei. Pe melmelenga nenge te amneia nem pomalaka nga melmelenga nenga hohonga. 23  2Ko 5:2-4Pe melmelenga nem lohot mana nge iri ero. Ita nenge ta mene tele NeHalang nena tunginga nenga Opepengpeng, ta amneia melmelenga nem nge tu teu nge ita pule. Pe ta kulele tote NeHalang ke poia ita ke ta lohot ke tutuna mur ita, nga nenge mene mule singira lochloch nga poinga poreke ngana. 24 Ita ta kulkulele mene ara maulinga nga tapa nge NeHalang. Pe nenge teke ta naue NeHalang nge tunge at nge ita lo, lape ta kulele ute pele ero ol. Iange nenge teke mele rahite ure nenge kulelele nga penna lo, lape kulkulelele utar kura? 25 Pe ita ta kulkulele ara maulinga nga tapa nge NeHalang pe ta mene ero kura, ke pomalam pe tatu ke nek mana pe ta kulala.
26 Pe Opepengpeng halaulaua ita nenge sara kikina nge NeHalang ero ke pomalam mana, iange ta eteia poinga nenge ta hetalaulau ero pe ta eteia utar nenge ta hetalaulau ia ero pule. Pe letera meena ngana pe rera tanginga mur tetu teu nga letera nge teu toto pe nakura ero toto nge ta hele urume. Pe Opepengpeng i sipona halaua ita ke hetalaulau ara lange NeHalang.
27  Psa 139:1NeHalang nau teu atat nga letera pe eteia letera tuanin ngana mur. Pe eteia Opepengpeng letena tuanin ngana iange Opepengpeng halaua NeHalang nena hana mur ke hetalaulau aria ke kerkereng toto lange NeHalang, pe poia nga poinga nenge NeHalang mutena taua.
28  Epe 1:11Pe ita ta eteia ke NeHalang poia ure lochloch ngana ke te ume ke urana nge iri nenge muteria taua I. Ngana laka ita lochloch nenge NeHalang iua ita ke teke ta umeia nena ume nenge teke popoia. 29  Kol 1:18; Hip 1:6Iri nenge leteria manmanna, NeHalang etei tele nike pe hesilei hote iri pe tal hote iri ke altoto, ke tepoi ke mange Tuna. Pomalam Iesus lohot ke pomanga tiria nenge palau. 30 Pe iri nenge NeHalang tal hote ke altoto, iri laka nenge iua ke nena hana mur ia. Pe iri nenge NeHalang iua, iri laka nenge hetue ke te pengpeng nga matana. Pe iri nenge NeHalang hetue ke te pengpeng nga matana, iri laka nenge hemalmalia iri.
Ute Pele Rir Hote Ita Ero Toto Nga Mutenga Nenge NeHalang
31  Psa 118:6Ke lape ta hele ke pomerei nga ure nemur nenge NeHalang poia nei mai? Nenge teke NeHalang mes luluch nge ita, itei toto nenge lape lohot ke hekou sue ita? 32 NeHalang rahit ele Tuna ero, tung hote Tuna ke mete ke halaua ita lochloch. Ke nga ume nenge Tuna poia nem, lape NeHalang letena ia ita pe tunge ure lochloch ngana hel at nge ita pule ke halaua ita. 33  Isa 50:8-9Mele pele nakuna ero toto nge poia helenga e ke tua taua NeHalang nena hana mur nenge hesilei hote iri. Iange NeHalang i sipona hetue iri ke nena hana mur nge pengpeng. 34 Pe itei toto nge lape hele ke teke NeHalang nena hana mur iri hana porekreke ngana mur? Mele pele ero toto iange Iesus Kristus mete pe maul haka mule nga metenga pe heueu nei are nga NeHalang ilina ele nenga pen tamalmal pe hele lala nge NeHalang ke halaulaua ita. 35 Pe itei toto nenge lape rir hote ita nga mutenga nenge Kristus? Nenge teke ure meena ngana lohot nge ita pe ta takisia melmelenga pe mele poi poreke ita, pe uringa lohot nge ita pe rera urelu ero pe metenga lohot nge ita. Ute pele ero toto nga ure lochloch ngana nemur nge lape rir hote ita nga mutenga nenge Kristus! 36  Psa 44:22Iange manmanna nge ure nemur lape lohot nge ita ke pomanga NeHalang nena alalaha nenge tehas sue ke ulolo, hele ngana nenge hele ke teke,
“Kokoes hana te teke te hunune imem nge iong mana;
Pe te popoia imem ke pomanga sipsip nenge te hunune.”
37 Ure meena ngana nemur lochloch te heporeke ita nga letera manmanna ngana ero iange i nenge mutena tau tote ita, talue ita ke ta hekou sue ure lochloch ngana nemur. 38 Iange iau e etei tote ke ute pele ero toto nge lape rir hote ita nga nena mutenga nge ita. Metenga pe ure meena ngana mur nenge te lohotot nge ita nga ta maulul ngara. Pe angkelo mur pe ope poreke ngana mur pe ure nemur nenge tetu heueu nei pe ure nemur nenge te lohotot nge he pe kerkerenga mur, 39 pe ure nemur nenge tetu nga ora pe nemur nenge tetu nga ere pe ure lochloch ngana nenge tetu nga ich, ure nemur nakuria ero toto nge te rir hote ita nga NeHalang nena mutenga nge ita, nenge henonou hote nga ume nenge ara Non Soke Iesus Kristus poia.

8:4: Kal 5:16, 25

8:9: 1Ko 3:16; 12:3

8:10: Kal 2:20

8:13: Kal 6:8; Kol 3:5

8:15: Mak 14:36; 2Ti 1:7

8:15: Kal 4:5-7; Hem 21:7

8:16: 2Ko 1:22

8:20: Gen 3:17-19

8:23: 2Ko 5:2-4

8:27: Psa 139:1

8:28: Epe 1:11

8:29: Kol 1:18; Hip 1:6

8:31: Psa 118:6

8:33: Isa 50:8-9

8:36: Psa 44:22