9
Exo 25:23–26:30Pe helenga tomunga hel nenge nike nem, te talue ana hotonga mur nga poinga nenge te heto hakaka NeHalang ia. Pe pele nenge te heto hekeke NeHalang ia, te ume ia nga ich nei. Pe nga pele nem letena tetal tote ke ana tokola iri nai. Pe nga tokola nenge hot ana, te talue lemenge kina e pe hatanga e pe ngaunga nenge te poi tunginga ia lange NeHalang. Tokola nenge hot ana nem, te hetue ke Kileng unne nenge Heo Ngana. Exo 26:31-33Pe huunga palaungana e te heon ele ke heon sio, ke poi ele kileng unne nenge te hetue ke Kileng Nenge Heo Ngana Toto. Exo 16:33; 25:10-16; 30:1-6; Num 17:8-11; Deu 10:3-5Pe nga lamam te talue hatanga e nge chalemlem toto. Pe nga hatanga nem ona te makmakia ure nenge inangana ehech. Pe hohou palaungana e mateu nga lamam pule. Hohou nem, singina chalemlem toto. Pe nga letena, te talue ngaunga menini ngana nenge heo ngana. Pe ngaunga nem mateu nga ngaunga ana mateunga e nge singina chalemlem. Pe tetal teu luluche nga ne Aron na kula pe um sachana nai nenge NeHalang has heke nena hotonga mur ia. Pe Aron na kula neu, nga tele ngana, matana hot pe tuatutu lo. Exo 25:18-22Pe te ume hote NeHalang nena angkelo nai, ke te mes haka nga hohou neu ona ke saharia poi ele hohou neu matana. Pe angkelo opene nai nem, te henonoua NeHalang nena hekerkerenga palaungana nge tu teu nga Kole nem letena. Pe nga hohou nem matana, NeHalang letena ia hehei pe hana, nga reria poinga poreke ngana mur. Pe heueu nei lape ta hele teu la sakilil nga ure nemur ero.
Num 18:2-6Ke ure nemur te poia iri ke pomalam. Pe nga etue lochloch tunginga ana hana mur teteu lala nga pele ana tokola nenge hot ke te popoia aria ume. Lev 16:2-34Pe nga etue elle mana nga hesinga lochloch, tunginga ana hana mur aria soke, i toro mana teu lala nga pele nem letena nenge heo ngana toto. Teu lala pe menmene huros mur eiria ke poi tunginga ia lala nge NeHalang. Ke nga poinga nem, helemlem mule i sipona na poinga poreke ngana mur pe hehei pe hana pule. Reria poinga poreke ngana nemur, te poia pe te eteia ero. Pe nga poinga nem, Opepengpeng teke henonoua ita ke pomai koi: Nenge teke pele nem mes kura, ita rera kue nenge tateu lala nga kileng nenge heo ngana toto nem, hit ala kura. Hip 10:1-2Iange pele nenge te hemes heke nem, opene laka ure nemur nenge te lohotot heueu nei. Pe tunginga mur pe huros mur eiria te purpur ero nge helemlemia iri nemur nenge te heto hekeke NeHalang. 10 Ke hotonga nemur, singira nge hot ana mana pe te heleia ure mur nenge ta ngaungaua pe ta inin ia pe ta lomlome singira. Ke lape tetu ke la het nga etue nenge NeHalang hetaua iri, nga kue heueu ngana e nge altoto lochloch.
Iesus Poia Tunginga Nga Isipona Eina
11 Iesus Kristus at pe I tunginga ana Non Soke, nga ure urana ngana mur nenge tetu heueu nei. Pe I sipona poia ana ume nga pele nenge urana toto. Pe pele nem pomanga pele nenge te umeia nge nike ero. Iange pele nem, te umeia nga ure nemur nga ich ero pe none nga ich nei hemesia ero. 12 Pe Iesus Kristus teu langa pele nem nga NeHalang munna nge heo ngana toto. Teu la pe poia tunginga nem nga huros mur eiria ero. Poia nga i sipona eina pengpeng. Pe poia tunginga nem ke elle mana nga nenge mete pe maul haka mule. Pe ita lochloch ngana nei, ta mene maulinga ke koko nga tunginga nem mana. 13  Lev 16:15-16; Num 19:9, 17-19; Hip 10:4Nge nike, hehei pe hana te poia poinga poreke ngana, pe tunginga ana hana mur te mene meme eina, pe pulumakau tamane ngana eina, pe pulumakau hei ngana ana apou, ke te poi tunginga ia lange NeHalang. Ke het pe tesau lolele nge iri nemur nenge te poia poinga poreke ngana. Ke nga poinga nem, te teke te poia iri ke te lemlem mule nga NeHalang matana. 14  1Pi 1:18-19Pe Iesus eina, i ure nenge palaungana toto nga huros nemur eiria. Iange poinga poreke ngana e tu nge Iesus ero toto. Pe Ope nenge hekerkereng ia i ke koko, poia i ke tung mule i lange NeHalang ke pomanga tunginga. Pe eina helemlem tote letera nga rera poinga pulut ngana mur ke ta heto hekeke NeHalang nge tu ke koko.
15 Pomalam, helenga tomunga hel heueu ngana e lohot nge ita ol. Pe Kristus I sipona tu nga ita ul NeHalang tunangara ke hekerkereng ia tomunga hel ana helenga nem. Pe iri nenge NeHalang iua iri lo, lape te mene reria ure urana ngana mur nenge NeHalang hele ke teke tunge lange iri. Pe ure urana ngana nemur lape tetu ke koko. Nga tele ngana tatu mana nga tomunga hel ana helenga nike ngana nem pe rera poinga poreke ngana te rahit tote ita. Pe nei ero ol iange Iesus mete lo ke mene mule ita nga rera poinga poreke ngana nemur ol.
16 Non e, heronge nena ure mur lange na achung mur nga maulul ngana nike. Pe non nem na helenga ume hot ero mukam, iange maulul kura. Pe nenge teke non nem mete ol, te esia ke mallaha ol. Nenge non nem na achung mur te rongo heke ure nemur.
17 Nenge teke non nem maulul kura, na helenga nem ume hot ero pe nga etue nenge mete ol, kue chach sapele nge te mene nena urelu mur. 18 Ke tomunga ana helenga nike ngana nem, ana ume pomau mana. Nenge teke ure nemur eiria lele ero, kue hit kura. 19  Exo 24:6-8Ke ngana laka nenge Moses haliu hote NeHalang na hotonga mur lange hehei pe hana ke het pe mene pulumakau tutuna mur eiria, pe meme eiria, pe poi luluche nga ech. Ke het pe mene ae siki penna nenge te kale hite ana sipsip pulpunna nenge remenmen pe poi teua langa ure nemur tohoria. Ke het sau lolele nga alalaha nenge tehas sio hotonga ia pe nge hehei pe hana pule. 20 Pe hele, “Huros eina nenge lele hite tomunga hel ana helenga nenge ta ngata helia, ngana koi nei. Nenge NeHalang heleia lange imo ke teke a nanasia.” 21  Lev 8:15, 19Pe pule, Moses mene huros eina neu pe sau lolele nga pele nenge hemesia ke te heto hekeke NeHalang. Pe pule nga ure nemur nenge te popoi aria ume ia nga pele neu letena. 22  Lev 17:11Iok, NeHalang nena hotonga hele ke teke: Ure tana huna hel, a helemlem ia nga huros mur eiria. Pe nenge teke ute eina lele ero, lape NeHalang saua rera poinga poreke ngana mur ero pule.
Iesus I Tunginga Nenge Mene Mule Ita
23  Hip 8:5; 10:1Pe poinga nei, te poia nga ure nenga ich ana mana. Pe i opene mana nga ure toto ngana mur nenga tapa. Pe nga ure toto ngana nemur, tunginga e nge urana toto nga huros nemur lape helemlem ia iri. 24 Ita ta eteia lo, Kristus teu langa lut nga tapa pe lohot pengpeng nge NeHalang ke halau tote ita. Teu langa NeHalang na pele nenge ich ana ero. Iange pele nem, i opene mana nga NeHalang nena pele toto ngana. 25 Tunginga aria soksoke ngana mur te mene huros mur eiria pe teteu langa Kileng nenge Heo Ngana Toto nga hesinga lochloch ke te poia reria tunginga mur. Pe Kristus poi ke pomam ero. I langa lut nga tapa pe tunge i sipona lange NeHalang ke elle mana pe emule mana ero. 26  Hip 10:10Nenge teke Iesus poia poinga nem ke emule mana, toinge takisia ana melmelenga ke emule mana nga ich nei talun ngana nike. Pe nei ero, iange kileng nei hetala toto ngana heroi lo. Ke pomalam sio at nga ich nei ke elle mana pe poi tunginga ia i sipona lange NeHalang ke eina lele ita nga rera poinga poreke ngana mur lochloch. 27 Pe ita hana pule ta mete ke elle mana pe la tames nga NeHalang matana ke amnei teu atat nge ita elle pe elle nga rera poinga mur. 28 Ke Kristus poi tunginga ia I lange NeHalang ke elle mana, ke eina lome hulua halang nga reria poinga poreke ngana mur. Pe I lape at henai ngana mule nga hoena kura. Pe at mule ngana nem, at ke poi tunginga ia I nga poinga poreke ngana mur ero ol. I at ke mene pengpeng ia iri nemur nenge te kulala tote I ke tela nga maulinga ke koko.

9:1: Exo 25:23–26:30

9:3: Exo 26:31-33

9:4: Exo 16:33; 25:10-16; 30:1-6; Num 17:8-11; Deu 10:3-5

9:5: Exo 25:18-22

9:6: Num 18:2-6

9:7: Lev 16:2-34

9:9: Hip 10:1-2

9:13: Lev 16:15-16; Num 19:9, 17-19; Hip 10:4

9:14: 1Pi 1:18-19

9:19: Exo 24:6-8

9:21: Lev 8:15, 19

9:22: Lev 17:11

9:23: Hip 8:5; 10:1

9:26: Hip 10:10