8
Ara Tunginga Ana Non Soke Nga Hotonga Heueu Ngana
Iok, lek helenga mur nenge e heleleia iri nem luna mai koi: Ita ara Tunginga ana Non Soke tu, pe ngana kou are nga pen tamalmal nga NeHalang nena arenga seina ngana nga lut nga tapa. Pe Iesus poia ana ume nenge I Tunginga ana Non Soke nga NeHalang nena pele nga lut nga tapa. Pe pele nem none mana hemesia ero. Non Soke i sipona hemes heke pele nem.
Pe tunginga ana hana mur aria papalauna mur lochloch, aria ume nenge te menmene tunginga mur pe te tung heke iri lala nge NeHalang. Pe Iesus i tunginga ana non soke pule, pomalam poia nena tunginga pule. Nenge teke Iesus tunga ich kura, lape rahite ume nem ero. Iange hana nenge te rahite ume nem tetu lo. Pe te tungtunge tunginga mur lala nge NeHalang, ke pomanga hotonga hele ngana. Exo 25:40; Kol 2:17; Hip 9:23Pe te popoia aria ume nemur nga pele nenge te heto hekeke NeHalang ia. Pe pele nem, NeHalang na pele toto ngana ia ero. NeHalang na pele toto kou tu nga lut nga tapa. Pe nenge nem i opene mana. Iange nga etue nenge Moses teke hemes heke NeHalang nena pele, NeHalang hele lange i ke teke,
“O hemesia pele nem,
pe o poia ke nek toto.
Pe o nanas tau pengpeng ia opene
nenge e henonoua lange iong nga hengene.”
Hip 7:22Pe ero ol, iange Iesus rahite ume nem lo. Pe ume nenge Iesus rahite nei, i ele haka toto nga nenge hana hel te rahite. Iange Iesus tu nga tunangana mana nge ita pe NeHalang, ke hekerkereng ia helenga tomunga hel heueu ngana nem. Pe ure nemur nenge helenga tomunga hel heueu ngana nem teke poia nge ita, palaungana toto nga nenge nike ana.
Pe toinge nike ana nem ume hot ke urana nike, lape heueu ngana e lohot ero ol. Jer 31:31-34Pe NeHalang esia poinga poreke ngana mur halang pomalam hele ke teke,
“Nga etue nemur nenge te atat nem,
lape etal hote lek tomunga hel heueu ngana ana helenga
lange Israel mur pe lange Iuta mur.
Pe nei ol, lape altoto nga nenge e poia
lange reria tete mur nge nike.
Nga helenga tomunga hel nike ngana nem,
e rahite iri nga perik
pe e mene hote iri nga ich nenge Ekipto.
Pe iri leteria manmanna, nga helenga palaungana
nenge mo tom helia nge nike ero.
Te poia poinga nem pe enau lange iri ero ol.
10 Pe helenga tomunga hel heueu ngana
nenge e teke e poia lange Israel mur nga etue nei pomai;
Lape e talue lek hotonga mur nga leteria
pe ehas sue nga kakaoria pule.
Iange Iau lek hana mur iri,
pe iri aria Non Soke Iau.
11 Pomalam lape te hetore titiria mur
pe reria helenga pekngana mur ero ol,
nenge te teke te hetore iri
ke te eteia NeHalang pule.
Hengetoro nem lape lohot ero ol,
iange talun nge hana nenge pingaria iuiu ero
ke lange hana papalauna nenge pingaria iuiu,
iri lochloch te eteia Iau lo.
12 Ke lape e saua reria poinga poreke ngana mur
ke te lasus toto.
Pe lape letek metene mule
reria poinga poreke ngana mur ero ol.”
13 Iok, NeHalang hetue helenga tomunga hel nem ke “Heueu Ngana” Pe i poia nenga tele ngana nem ke nike ngana lo. Pe ure nike ngana nenge ana ume ero, lape erue sio mana.

8:5: Exo 25:40; Kol 2:17; Hip 9:23

8:6: Hip 7:22

8:8: Jer 31:31-34