7
Melkisetek
Gen 14:17-20Melkisetek i naungaala ana non nga kileng nenge Salem. Pe i, NeHalang Nenge I Soke Nga Lut Toto nena tunginga ana non ia. Pe Apraham iri ul hana papalauna hel te palhel. Iok, hekou sue iri ke het pe i ke la pe Melkisetek saolia i nga kue. Pe Melkisetek pete Apraham. Ol pe Apraham lohaka pe takiraua urelu mur nenge lolochia nga hunelinga ke huna iri analoch. Pe huna elle, tunge lange Melkisetek. Melkisetek ene luna pomai, “naungaala ana non nga poinga nge pengpeng”. Pe pule, te hetue ene ke “naungaala ana non nga kileng nenge Salem.” Pe luna, “nekinga ana naungaala ana non.” Melkisetek tana pe temene pe na tete mur, eria ma hot nga alalaha unne e ero. Pe pule tana hoho ngana ia pe mete ngana pule ta eteia ero. I pomalaka nga NeHalang tuna nge i tunginga ana non nga etue lochloch.
Ke a esia lo, non nei i non palaungana ia, pe rette palaungana Apraham tung ke ure huna elle nge iri analoch lange i, nga ure nemur nenge mene nga te palhel ngaria. Num 18:21Moses na hotonga hele ke teke, Liuai na tete mur nenge iri tunginga ana hana mur, te loloch ke ure huna elle nge iri analoch nge reria hana Israel mur. Tunginga ana hana nemur iri Apraham na tete mur pule, pe ta teke ma lape iri te mene ure nemur ero. Pe ero. Iri tela mulmule kura ke te loloch mulmule ure nemur nge mataria alona mur. Pe Melkisetek, lohot nga mata nenge Liuai ero. Pe i mene ure huna elle nge iri analoch nge Apraham. Pe ana non pete Apraham, non nenge rahite NeHalang nena helenga manmanna ngana mur. Pe manmanna toto nge mele nenge i palaungana toto pete mele nenge ele sio mana nge i. Ke tunginga ana hana mur nenge te lohot nga mata nenge Liuai, te lolochia ure huna elle nge iri analoch. Pe iri hana mana, pomalam te metmete. Pe Melkisetek lolochia ure nemur pule, pe te hele ke te teke i kou tu ke maulul kura. Iok, mele lape hele ke teke, Liuai lohot nga mata nenge Apraham. Ke Liuai laka nenge tunge ure huna elle nge iri analoch nem lange Melkisetek. 10 Pe i manmanna ke te hoe Liuai ero kura, nga etue nenge Melkisetek saolia Apraham nga kue. Pe Liuai tu ke maulul nga nette Apraham letena lo, nga etue nenge Apraham tungtunge ure nemur lala nge Melkisetek.
Iesus I Tunginga Ana Non Ke Pomange Melkisetek
11 Iok, NeHalang tunge hotonga lochloch lange Israel mur, nge tunginga ana hana mur nenge te lohot nga mata nenge Liuai. Iange hotonga nem kikina ngana tu nge iri. Pe toinge te ume ke nek ke te halaua hehei pe hana, NeHalang lape kulos mule mele ke at ero ol. Pe nei ero. Pomalam NeHalang kulos sue tunginga ana none nge altoto lochloch nge Aron. Iange i pomange Melkisetek pengpeng. 12 Ke pomalam lape te hetaua hotonga mur lochloch iange tunginga ana non heueu ngana e at lo. 13 Ana Non, tu teu nga mata nge altoto pe mata nem rahite ume nenge tunginga ana hana mur ero kura. 14  Isa 11:1; Mat 2:6; Hem 5:5Iange ita ta eteia lo ke, ara Non Soke lohot nga mata nenge Iuta mur. Pe Moses hele hote helenga unne e ero nga mata nem nge rahite ume nenge tunginga ana hana mur. 15 Iok, ta esia ke mallaha toto ol. Tunginga ana none pule lohot ke mange Melkisetek toto. 16 Liuai mur te lohot ke iri tunginga ana hana mur iange hotonga hele ke teke iri mata nem mana lape te rahite ume nem. Pe Iesus ero, iange kerkerenga palaungana nenga maulinga ke koko, poia I ke mene ume nem. 17  Hip 5:6Iange NeHalang nena helenga nenge tehas sue ke ulolo, hele ke teke,
“Iong tunginga ana non ke pomange Melkisetek,
pe lape o rahite ume nem nga etue lochloch sapele.”
18 Oe, NeHalang hetaua hotonga nike ngana mur lo, iange hotonga nemur te halaua ita ero ol. 19  Hip 10:22; Iei 4:8Hotonga nemur te poia ute pele ke lohot ke pengpeng ero. Pe kue e nge urana toto nga hotonga nemur, lohot. Pe sara kikina nga kue nem ol. Iange NeHalang tunge at nge ita ke tala rochroi nge i. 20 Pe pule, NeHalang poia kue nem pe hekerkereng tote nga nena helenga nenge kerkereng toto. Nga etue nenge Liuai mur te lohot ke iri tunginga ana hana mur, NeHalang poia helenga kerkereng ngana e nge iri ero. 21  Hip 5:6Pe nga etue nenge Iesus lohot ke I tunginga ana non, NeHalang hekerkereng tote na helenga pe hele ke teke,
“Non Soke hele ke kerkereng toto
pe lape hul mule nena helenga ero toto.
Iong tunginga ana non pe lape o rahite ume nem
nga etue lochloch sapele.”
22  Hip 8:6; 12:24Ke nga helenga kerkereng ngana nei, ta eteia ke helenga tomunga hel heueu ngana nem, kikina ngana tu nge Iesus. Iange i sipona poia ana ume ke lohot ke manmanna. Pe i urana toto nga nenge nike ana.
23 Pe pule, nge nike hana halang te rahite ume nei iange hel te metmete pe hel te mene lolounune reria ume. 24 Pe Iesus pomam ero. Iesus rahite ume neu pe tu sapele nga etue lochloch pe mele pele nge hetaua i ero ol. 25  Rom 8:34Ke pomalam, Iesus nakuna nge mene mule hehei pe hana ke tela mule nge NeHalang nga etue lochloch. Iange I pule tu ke kokoes mana nga iri ul NeHalang tunangaria ke onteiteia NeHalang ke letena ia reria poinga poreke ngana mur ero ol.
26 Pe Tunginga ana Non Soke nei lape halaua ita ke nek toto. Iange i sipona nanas tau tote poinga nemur nenge NeHalang lemene taua. Pe i losio nga poinga poreke ngana e ero pe tu ke pengpeng toto nga NeHalang matana. Pe pule tu ke altoto nge iri nenge te popoia poinga poreke ngana mur. Ke NeHalang hemalmalia i pe mene heke i ke langa lut nga tapa. 27  Hip 5:3Tunginga ana hana mur nenge nike te ume ke pomai: Iri te poia tunginga mur nga etue lochloch. Pe tepoi tele tunginga nenge helemlem ia iri siporia mukam, ke het pe te poia nenge te helemlem ia hehei pe hana nga reria poinga poreke ngana mur. Pe Iesus poi ke pomam ero. Iesus poia nena tunginga ke elle mana, nenge tung heke i sipona lange NeHalang ke mete ke halaua ita. Pe tunginga elle nem purpur tote ita lochloch rera poinga poreke ngana mur. 28 Moses nena hotonga hesilei hotote tunginga ana hana mur nenge te pengpeng ero toto. Pe NeHalang nena helenga kerkereng ngana nem, lohot rume mana nga hotonga nem. Pe na helenga kerkereng ngana nem hesilei hote Tuna nenge lohot ke pengpeng toto nga etue lochloch sapele.

7:1: Gen 14:17-20

7:5: Num 18:21

7:14: Isa 11:1; Mat 2:6; Hem 5:5

7:17: Hip 5:6

7:19: Hip 10:22; Iei 4:8

7:21: Hip 5:6

7:22: Hip 8:6; 12:24

7:25: Rom 8:34

7:27: Hip 5:3