10
Iesus Poi Tunginga Ia I Ke Elle Mana
Hotonga nenge Israel mur, i opene mana nga ure urana ngana mur nenge te atat nga hoena kura. I ure toto ngana ero. Pomalam, tunginga nemur nenge te poi mulmule nga hesinga lochloch, nakuria ero nge helemlem ia iri nenge te teke tela rochroi nge NeHalang. Toinge tunginga nemur te helemlem ia leteria ke te urana nga NeHalang matana nike, lape te poi mule tunginga pele ero ol. Pe nei ero. Iange tunginga nemur, te poia ke helete metentene hehei pe hana nga reria poinga poreke ngana mur nga hesinga lochloch. Hip 9:13Iange pulumakau pe meme mur eiria nem, urana ero toto nge lomo hote hehei pe hana reria poinga poreke ngana mur. Psa 40:6-8Ke pomalam, nga etue nenge Kristus at nga ich nei, hele lange NeHalang ke teke,
“Iong lemem taua tunginga e ero toto.
Pe o poia Iau ke E lohot ke Iau non ke singik lo.
Tunginga nemur nenge temak lochloche
pe nenge te poia ke helemlem mulmule hehei pe hana
nga reria poinga poreke ngana mur,
O iech ele ero toto.
Ke pomalam E hele ke E teke, ‘NeHalang, Iau koloi E at lo.
E at ke E nanas tau mene lemem ngam
ke pomanga tehas sio ngaria ia nga alalaha ke ulolo.’ ”
Nga tele ngana Kristus hele ke teke, “Iong lemem taua tunginga e ero toto. Pe tunginga nemur nenge temak lochloche pe nenge helemlem ia iri nga reria poinga poreke ngana mur, o iech ele ero toto.” (Pe hotonga hele ke teke te poia tunginga nemur.) Ke het pe hele mule ke teke, “NeHalang, Iau koloi E at lo. E at ke E nanas tau mene lemem ngam.” Pomalam NeHalang hile hote tunginga nemur nenga tele ngana ana pe hetaua iri nga tunginga nenge Iesus. 10  Hip 9:12Ke Iesus Kristus nanas tau mene NeHalang lemene ngana, pe hile hot mene singina lange NeHalang ke elle mana. Pe nga poinga nem mana, eina lele ita lochloch nga rera poinga poreke ngana mur.
11  Exo 29:38Pe Iuta mur, aria tunginga ana hana mur te popoia aria ume nga etue lochloch. Pe kokoes mana te popoia reria tunginga nemur. Pe tunginga nemur nakuria ero toto nge te lomo hote poinga poreke ngana mur. 12 Pe Iesus poia nena tunginga ke elle mana, pe lomo hote ita nga rera poinga poreke ngana mur lochloch pe hetala ngana ero. Ke het pe la ke are nga NeHalang ilina ele nenga pen tamalmal. 13  Psa 110:1Pe nga lamau, are ke kulele mene etue nenge NeHalang hekou sue nena ngarang mur ke apena hekou hitite iri. 14 Ke Iesus nena tunginga elle mana nenge poia nem, hepengpeng tote iri lochloch ngana nenge eina lele iri nga reria poinga poreke ngana mur pe tetu ke nek ke koko.
15 Pe Opepengpeng pule heleia ure nemur at nge ita ke teke,
16  Jer 31:33; Hip 8:10 “Helenga tomunga hel nenge imem ul
ke mo ngata hel ia, tang ke mai koi.
Nga etue nemur nenge te atat nem,
lape E tal teua lek hotonga mur nga kakaoria
pe Ehas sue iri nga leteria pule”
17  Jer 31:34Pe pule hele ke teke,
“Pe lape letek metene mule
reria poinga poreke ngana mur ero ol.”
18 Ke poinga poreke ngana mur, NeHalang letena metene mule iri ero ol. Pe nenge teke pomam tunginga nemur nenge te makmak ia iri nem aria ume ero ol.
Tala Rochroi Toto Nge NeHalang Ol
19  Hip 4:16Iok titik mur, Iesus mete ke eina lele rera poinga poreke ngana mur ke het lo. Ke pomalam ta matau ero ol. Ta lohaka pe tateu lange NeHalang nga na pele letena nenge heo ngana toto. 20  Mat 27:51Iange Iesus elue rera kue matana heueu ngana e lo, nenge ta i teu ia nga huunga palaungana nem ke tala nge NeHalang. Pe kue heueu ngana nem, ngana laka nenge tung heke I sipona ke mete pe maul haka mule ke mene mule ita lochloch. 21 Ke heueu nei, ita ara Tunginga ana Non Soke e umume nga NeHalang na pele ol. 22  Lev 8:30; Ezk 36:25; Epe 5:26Pe poia tunginga nga I sipona eina. Pe eina nem lele hite ita pe lomo hote rera poinga poreke ngana mur lochloch ke het lo. Pe singira nei lemlem toto ke pomanga te lome ita nga ech e nge lemlem toto. Ke pomalam letera nachnai ero pe tai ia letera manmanna ngana, ke tala rochroi toto nge NeHalang. 23 Pe ta rahite sara kikina ngana nenge taii ia nei ke kerkereng pe ta ruka mule ero. Iange ure lochloch ngana nenge NeHalang hele ke teke poia, manmanna toto ke lape poia. 24 Pe ita elle pe elle mutera tautaua pekngara mur, pe ta ech ia iri ke te nanasia poinga nge urana. 25  Hip 3:13Poinga nenge ta eukiraurau, ta rahite ke kerkereng iange hana hel te hile hote poinga nem lo. Pe ita, ta poi ke mange iri ero iange Non Soke ana etue koi heroi lo.
Tatal Sue NeHalang Tuna Ero
26  Hip 6:4-8A longo ke nek, helenga manmanna toto ngana ta mene ke het lo. Pe nenge teke tala mulmule ke ta popoi poinga poreke ngana mur kura, lape tunginga e ero ol nge lomo hote rera poinga poreke ngana mur. 27  Isa 26:11Nenge teke tunginga nei ero, lape mataunga palaungana mene ita. Iange NeHalang lape nau teu at nge ita elle pe elle. Ke het pe iri nenge te heto ngarang ia NeHalang, lape oan ngau lala hite iri. 28  Deu 17:6; 19:15Nenge teke hana nai ma mol te hottaua none nge longo taua hotonga nenge Moses ero, lape leteria poreke ia i ero pe te hune i ke mete sapele. 29  Mat 12:30-32; 1Ko 11:27-29Pe pomere toto nge mele nenge heit kou hule Iesus nga apena? NeHalang tuna eina lome i lo. Pe i poi sus mule ia NeHalang Tuna eina ke manga ute pele mana. Ol pe pomere nge i ol? Pe Opepengpeng letena ia i ke halang lo. Iok, hele poreke mule Opepengpeng. Ol pe utar lape lohot nge i ol? 30  Deu 32:35-36; Psa 135:14Ita ta eteia lo, nge NeHalang hele ke pomai, “Nem, Iau lek ke e tuachol ia.” Pe NeHalang hele ke mai pule, “Non Soke lape nau teu la ke nek toto nge nena hana mur elle pe elle.” 31 NeHalang tu ke kokoes pe ta matau toto nga nenge teke hotaua ita nga rera poinga poreke ngana mur.
A Mes Ke Kerkereng Nga Letemo Manmanna Ngana
32 Iok, letemo metene ure nenge lohot nge imo nge nike, nga nenge a longe helenga urana toto ngana pe letemo manmanna ia. Nga etue nemur, a amneia melmelenga halang pe a rahite letemo manmanna ngana ke kerkereng toto. 33 Nga etue hel, te song lele hule imo pe te poi poreke imo. Pe nga etue hel, a teke a koko teu luluch nge iri nemur, nenge hana hel te poia iri ke pomam pule. 34  Mat 5:11-12; 6:20Pe imo a koko teu luluch nge iri nemur nenge tetu nga tuele au ngana, pe a iech mana nga etue nenge te ua toto ia lemo ure mur, iange a eteia ke lape a mene ute e nge urana toto kura, nge lape tu ke mala. 35 Ke pomalam letemo meena ero pe a mes ke kerkereng mana iange lape a mene urumo palaungana nga hoena kura. 36 Atu ke nek mana pe ames ke kerkereng pe a nanas mene NeHalang lemene ngana. Pomalam lape a mene ure urana ngana mur nenge NeHalang heleia lo ke teke tunge lange imo. 37  Hab 2:3-4Iange NeHalang na helenga mur nenge tehas sue ke ulolo, hele ke teke,
“Etue sase ero ol pe i nenge atat nem
lape at sapele pe poi hulul ero.
38 Pe lek hana mur nenge te pengpeng mana,
lape leteria manmanna pe tetu ke te maulul.
Pe nenge teke elle nge iri ruka ke la mule,
lape e iech nge i ero ol.”
39 Iok, iri nenge te ruka mule nem, NeHalang heporeke hule iri ke te het toto. Pe ita tatu teu luluch nge iri ero. Iange ita letera manmanna pe lape ta mene sapele maulinga ke koko.

10:4: Hip 9:13

10:5: Psa 40:6-8

10:10: Hip 9:12

10:11: Exo 29:38

10:13: Psa 110:1

10:16: Jer 31:33; Hip 8:10

10:17: Jer 31:34

10:19: Hip 4:16

10:20: Mat 27:51

10:22: Lev 8:30; Ezk 36:25; Epe 5:26

10:25: Hip 3:13

10:26: Hip 6:4-8

10:27: Isa 26:11

10:28: Deu 17:6; 19:15

10:29: Mat 12:30-32; 1Ko 11:27-29

10:30: Deu 32:35-36; Psa 135:14

10:34: Mat 5:11-12; 6:20

10:37: Hab 2:3-4