11
1Ko 4:16A nanasia lek poinga iange iau e nanasia Kristus nena poinga.
Poinga Nenge Ta Hetalaulau Pe Ta Popoia
Iau e iech toto nge imo iange letemo metene iau pe a nanasia ure lochloch nenge e hetoro sue lange imo. Gen 3:16; Epe 5:23Pe e teke a eteia ke hana lochloch aria soke laka Kristus pe hehei mur aria soke laka eria mur pe Kristus ana soke laka NeHalang. Ke nenge teke none ruchite palpalna pe hetalaulau nem pe haliu hotote NeHalang nena helenga nenge tunge lala nge i, hemeia Kristus nga poinga nem. Pe hehei nenge te ruchite palpalna pe hetalaulau, nem pe haliu hotote NeHalang nena helenga nenge tunge lala nge iri, te hemeia eria mur nga poinga nem. Poinga nem elle mana ke pomange hehei nemur nenge telak sio lochloche palpalria ina pe te meia iri. Nenge teke heie ruchite palpalna ero, urana nge te here palpalna pe te laksue ke lasus. Pe nenge teke meia i nge te here palpalna pe te laksue iok, urana nge ruchite palpalna. Gen 1:26-27Pe non pele ruchite palpalna ero. Iange NeHalang umeia non nem ke nakuna pomange I pe ngana sipona tu teu nge non nem. Pe hana nakuria pe ngaria toto tu nge hehei. Gen 2:18-23Iange NeHalang ume hote none nga hehei singina ero. NeHalang ume hote heie nga none singina. Pe ume hote none ke halaua heie ero. I ume hote heie ke halaua none. 10 Ke pomalam urana nge heie ruchite palpalna pe haliu hote NeHalang nena helenga, poinga nem urana nga NeHalang nena angkelo mur mataria.
11 Oe, nem nge hehei mur. Pe nenge ita lochloch tatu ngara luluch nge Non Soke, none tu ke i toro ero pe heie tu ke i toro ero. 12 Iange nge nike, hei nenge tengene ana lohot nga none singina, pe nga hoena hehei te hohoe hana mur ol. Pe ure nemur te lohot ke pomalam nga NeHalang lemene ngana. 13 Imo sipomo a amnei teu langa helenga nei: Nenge teke heie ruchite palpalna ero pe hetalaulau lange NeHalang, poinga nem urana ma ero? 14 Nga tanau ngara, none tuahe mule i nga palpalna ina nenge hou ke halang. 15 Pe nenge heie palpalna ina hou ke halang, urana iange nena olenga haka ia. 16 Amo pele tuinaunau rara ero iange imem pe NeHalang nena mata mur lochloch mo nanas mene kue nei ke pomalam mana.
Ngaunga Nenge Non Soke
(Mat 26:26-29; Mak 14:22-25; Luk 22:14-20)
17 Nga lek helenga mur nenge e tung hotote nei, lape e heto haka imo ia ute pele ero toto. Iange e naue ke nga lemo poinga nenge a eukirau ke a hetalaulau, ute pele nge urana lape lohot ia ero. 18  1Ko 1:10-12E teke e hele ke pomai mukam. E longe nge te teke nga etue nenge a hekirau ke a hetalaulau, alas hulu helel pe a are ke mullimo elle ero, pe iau letek manmanna unne nga helenga nem. 19 Pe poinga nem lohot ke henonou hot pengpeng ia itei hel toto nenge te nanasia helenga manmanna toto ngana. 20 Nga etue nenge a eukirau ke a ngau, a teke ma a ngaungaua ngaunga nenge Non Soke, pe i ero la. 21 Iange nga etue nenge a ngaungau a kulala hel ero. Amo hel te hemukmuka ngaunga pe tein ke aria hauaua lo pe hel te metmete aria kura. 22 Pomerei? Lemo pele ero toto loma nge a ngau pe ain? Imo a teke a at ke a hesalang ulu mene mata nenge NeHalang pe a hemeia iri nenge reria ure ero, ae? Lape e heleia imo ke pomerei? A teke e heto heke imo nga lemo poinga nem? Ero toto.
23 Hengetoro nenge e mene nge Non Soke, e hetore lange imo ke ulolo: Nga miliko nenge te tung heke Non Soke Iesus langa hana poreke ngana mur peria, mene ngaunga 24 pe hele urana lange NeHalang. Ke het pe reke pe hele, “Mirak koi nei. A mene pe a ngaua. A poia poinga nei pe letemo metentene iau.” 25  Exo 24:6-8; Hip 8:8-13Iok, te ngau ke het pe mene eulinga pe poia ke pomalam pule, pe hele, “Eik koi nei a mene pe ain ia. Eik nenge NeHalang poi nena tomunga hel heueu ngana ia. A poia poinga nei pe letemo metentene iau.” 26 Nenge nei luna mai koi, nga etue lochloch nenge a ngaua ngaunga nei pe ain nga eulinga nei, a hele hote Non Soke mete ngana kela het nga etue nenge at mule.
27  Hip 10:29Pe mele nenge poi esalanginga mana ke ngaua ngaunga pe in nga eulinga nenge Non Soke, mele nem poi poreke Non Soke mirana pe eina ke ulolo. 28 Ke pomalam imo elle pe elle anau teu la mule nga letemo ke nek mukam. Ke het ol laka a ngaua ngaunga pe ain nga eulinga nem. 29 Iange mele nenge ngau pulut mene Non Soke mirana pe in pulut mana nga eulinga nem pe eteia luna ero, poi haka ana nge NeHalang ke ulolo. 30 Ke ngana laka nenge imo halang singimo haleles pe a makuk leilei pe amo hel te metmete. 31 Pe nenge teke ita sipora ta amnei teu at mule nge ita ke nek tala mukam, nem lape NeHalang amnei teu nga rera poinga mur ero ol. 32  Hip 12:5-6Pe nenge teke Non Soke amnei teu at nga rera poinga mur, urana iange i teke hetore ita ke ta erue luluch nge hehei pe hana nga ich nei ero.
33 Ke pomalam titik mur pe liliuk mur, nenge teke a eukirau ke a ngau nga ngaunga nenge Non Soke, a kulkulala hel mukam. 34 Pe nenge teke mele mete ana toto, ngau tala nga nena pele mukam. Iange lape a poia poinga poreke ngana pe Non Soke amnei teu langa lemo poinga nem.
Ure hel tetu kura pe nga etue nenge eat ke e lohot nge imo, lape e hepeng hote lange imo ol.

11:1: 1Ko 4:16

11:3: Gen 3:16; Epe 5:23

11:7: Gen 1:26-27

11:8: Gen 2:18-23

11:18: 1Ko 1:10-12

11:25: Exo 24:6-8; Hip 8:8-13

11:27: Hip 10:29

11:32: Hip 12:5-6