12
NeHalang Hetore Tutuna Mur Ita
1Ko 9:24-25Iok laol, hehei pe hana nemur nenge nike nem, leteria manmanna toto nge NeHalang. Pe ngaria koloi teat ke te eukirau ke te teke tenau ita nge ta song. Pomalam ta lohaka ol pe ta song. Pe ta sausue ure nemur nenge te meena pe ra poinga poreke ngana mur nenge tak elele ita. Pe ta rahite letera manmanna ngana pe ta song ke ta ristoto hel, ke la het nga songinga nei hetala ngana. Pe matara tu mana nge Iesus iange letera manmanna ngana huna mana nge i. Pe nga hoena, lape ta esia letera manmanna ngana nem nganngana nge lohot. Iange Iesus amneia melmelenga palaungana pe sau sio mule ero. Pe pule meia I ero nge te heon heke I nga manga toto ke mete. Iange naula pe esia iechinga palaungana nge kulele I lo. Ke heueu nei are nga NeHalang nena arenga palaungana ilina ele nenga pen tamalmal.
Iok, anau lange Iesus nga kue nenge i ia neu. I amneia ure meena ngana mur halang nge hana porekreke ngana mur te poia lange I. Pomalam imo lemo melei tana pe aole sio ero. Iange imo a palhel luluch nga poinga poreke ngana nga kikimo ngamo ero kura. E teke apal hel ke a makuk toto. Job 5:17; Pro 3:11-12; Hem 3:19Imo letemo lilil ele NeHalang na helenga nenge hele ke teke tutuna mur imo:
“Tutuk mur, nenge teke Non Soke poia ute
ke lohot nge imo ke teke hepeng ia imo,
poinga nem urana,
pe letemo meena ia ero.
Iange Non Soke teke hetore iri nemur
nenge lemene taua iri.
Ke I teke lape nosia tutuna mur
ke hetore iri.”
Deu 8:5NeHalang teke hetore tutuna mur ita, pe nenge teke nos ia ita, tatal chusinga ia ero. Ta tatakis mene ure meena ngana mur nenge lohotot nge ita. Pe hana lochloch ngana te hetottore tuturia mur ke pomau pule. Pe nenge teke te nosia imo ero, nakuna nenge tetememo mur ero. Iange hulua lochloch te mene hengetoro pe tetemeria mur te nosnos ia iri. Pe ita lochloch tetemera mur iri non. Pe iri te hetottore ita pe ita tatal sue ita pe ta longo tautaua iri. Pomalam mana tatal sue ita pe ta longo taua temere NeHalang. Iange I nauele opere mur lochloch ke ta mene maulinga ke koko. 10 Pe tetemere mur nga ich nei, te teke te hepeng ia ita nga rera poinga mur nga etue choro ngana mana. Pe NeHalang hepeng ia ita ke ta lohot ke ta pengpeng toto ke pomange I. 11  Iei 3:17-18Nga etue nenge Temere NeHalang nosia ita, ta amneia melmelenga pe ta iech ero. Pe iri nemur nenge te mene hengetoro nge tetemeria mur, hengetoro nem nganangana, lape lohot ke urana toto nge iri nga hoena. Nenge poia iri ke tetu ke nek pe te pengpeng toto.
Anau Ala Amo Ke Nek Nga Poinga Poreke Ngana Mur
12  Isa 35:3Iok, a hekerkereng mule perimo metmete ngana nemur pe apemo makuk leilei ngana nemur. 13  Pro 4:26Pe ai ke a nanas mene kue nge pengpeng mana ke ala. Pomalam lape pekngamo nemur te esia imo pe te lohaka ke te urana pule.
14 Pe nenge teke ai ke nek ero, lape a esia NeHalang nakuna ero toto. Pomalam a totoi toto ke atu ke nek luluch nge hehei pe hana, pe ai ke a pengpeng toto. 15 NeHalang letena ia ita ke mene mule ita lo. Pe ta nauala hel nge ita ke nek, iange lape poinga poreke ngana e, matana hot nge mele pe haka ke au hite ita lochloch. 16  Gen 25:29-34Pe a nauala ke nek pule iange lape mele hel te iskeke hot ke te tangtango hehei pe hehei te tangtango hana. Pe poinga nem, iri te tango rere iechinga nenga etue choro ngana ana mana. Pe leteria metene tetu ngaria nga hoena ero ke mange Iso. Iso ha tala ke i lape mene temene nena ure mur. Pe ero iange letena tu mana nga ngaunga nenge ngaua, pe iech ele nga etue choro ngana mana. Pe hile hot mene nena petanga nge temene pe temene na ure mur nenge i lape mene iri. 17  Gen 27:30-40Ol pe nga hoena, teke la ke mene petanga nem pe temene na ure mur. Pe ero ol. Ana non tang toto ke teke mene pe ero toto, iange kue e ero ol nge hul mule poinga nenge poia neu.
18  Exo 19:16-20; Deu 4:11-12Iok, imo aat nge NeHalang ke pomange lemo tete mur ero. Iri tela nga hengene nge Sinai pe te esia oan sapellala ngana pe kileng chantom ngana nenge au toto, pe te amneia tuttula palaungana pe 19  Exo 20:18-21; Deu 5:22-27te longe ngalum paena nge alnganngana pe te longe NeHalang nge helele. Te longe ke mau pe te hele lange Moses ke te teke, lemeria ero toto nge te longo mule helenga e. 20  Exo 19:12-13Pe te matau toto iange te longe NeHalang nge hele ke teke, “Nenge teke none ma huros e i haka nga hengene nei, a tamal hune ke mete.” 21  Deu 9:19Pe Moses esia ure nemur pe matau toto pe hele, “Iau pule e matau toto pe e loiloi.”
22 Pe imo a poi ke mange lemo tete mur ero. Imo aat nga hengene nenge Saion, nga NeHalang nenge maulul nena kileng pengpeng. Kileng Ierusalem nenge tu nga lut nga tapa. Pe angkelo mur nga kileng nem, iri halang nge halang toto. Iri te eukirau pe te iech ke elela. 23 Imo aat ke a lohot pe NeHalang tutuna mur nenge iri tala, te eukirau ke te iechech. Pe iri tehas sue eria mur nga lut nga tapa ke ulolo. Pe imo aat ke a lohot nge NeHalang lo. Pe NeHalang I non nenge amnei teueu nga ita elle pe elle rera poinga mur. Imo aat nge hana nge NeHalang poia iri ke te pengpeng toto operia mur. 24  Gen 4:10; Hip 8:6Imo aat ke a lohot nge Iesus lo. Pe NeHalang poia helenga tomunga hel heueu ngana e, nge nena hana mur. Pe Iesus tu nga tunangana nge NeHalang pe hana mur nga ich. Pe I sipona poia helenga tomunga hel heueu ngana nem ana ume ke lohot ke manmanna. Pe imo aat pengpeng nga Iesus eina nenge lome ita ke ta lemlem toto. Pe Iesus eina nem helengana urana toto nga nenge Apel eina.
25  Hip 2:1-3; 10:26-29Iok, heueu nei a longo ke nek toto nga NeHalang na helenga pe a longo ole ero. Iange iri nemur lemeria ero nge te longo taua na helenga nenge tung hote nga ich, pe te ua nga ure meena ngana ero. Pe nenge ita, NeHalang tu nga tapa pe hele atat nge ita heueu nei. Pe nenge teke lemere ero nge ta longo lange I, ta talkome nga matana ero toto. 26  Hag 2:6Nge nike NeHalang hele nga hengene nge Sinai pe ich rur. Pe heueu nei hele ke kerkereng toto ke teke,
“Lape E poi mule kileng ke rur elle mule. Pe nei ol lape E herure ich pe tapa pule.” 27 Helenga nenge NeHalang teke poia kileng ke rur “elle mule,” nem ta etei mellehe mene ke ure lochloch ngana nenge I sipona ume hote iri, lape te het lochoch. Pe I ume hote ure urana ngana mur hel ke tetu. Pe ure nemur te rur ero.
28 Ke pomalam ta iech pe ta hele urana toto lange NeHalang iange mene teua ita nga nena naualanga pe nekinga. Pe nena naualanga pe nekinga nem, ute nge herure ero toto. Pe ta heto heke I ke pomai: Ta matau ala rera pe ta helete ininia I ero toto ol. 29  Deu 4:24; 9:3Iange ara Soke NeHalang, pomalaka nga oan sapellala ngana nenge milang toto pe ngau ulu hite ure ke het. Pe mele nenge teke longo taua NeHalang ero, alaka ana ke nek toto nge i.

12:1: 1Ko 9:24-25

12:5: Job 5:17; Pro 3:11-12; Hem 3:19

12:7: Deu 8:5

12:11: Iei 3:17-18

12:12: Isa 35:3

12:13: Pro 4:26

12:16: Gen 25:29-34

12:17: Gen 27:30-40

12:18: Exo 19:16-20; Deu 4:11-12

12:19: Exo 20:18-21; Deu 5:22-27

12:20: Exo 19:12-13

12:21: Deu 9:19

12:24: Gen 4:10; Hip 8:6

12:25: Hip 2:1-3; 10:26-29

12:26: Hag 2:6

12:29: Deu 4:24; 9:3