11
Letera Manmanna Ngana
2Ko 5:7Letera manmanna ngana ume ngana pomai: Ta teke taes tote ure urana ngana mur nenge lape lohot nge he kura. Ke letera manmanna pe ta kulala mana ol. Pe ratete mur nge nike, NeHalang iech toto nge iri, iange leteria manmanna ngana pomai mana.
Gen 1:1; Psa 33:6; Ioa 1:3Nga letera manmanna ngana, ta eteia ke NeHalang ala hote tapa pe ich. Pe i ume hote ure nemur nga ute e nge ta naue ero, hele mana pe ure nemur te lohot. Ure nenge ta esia nga matara heueu nei, ta teke ma NeHalang ume hote nga ute e nge ta esia nga matara, pe i ero.
Gen 4:3-10Pe nga Apel letena manmanna ngana, poia nena tunginga nge urana toto lange NeHalang. Pe Kaen ero. Pe NeHalang mene Apel nena tunginga mur iange Apel letena manmanna nge I. Ke pomalam NeHalang hetue Apel ke non nge pengpeng toto. Pe Apel mete ke ulolo pe nga letena manmanna ngana, hele atat nge ita kura.
Gen 5:21-24Pe nga Enok letena manmanna ngana, metenga mene i ero. Pe mele hottaua i ero ol iange NeHalang mene toto mene i ke lalo. NeHalang na helenga nemur nenge tehas sue ke ulolo, hele ke teke: Enok letena manmanna toto pe poia NeHalang ke iech toto nga nena poinga mur. Pomalam NeHalang ua toto ia i ke la. Nenge teke letem manmanna nge NeHalang ero, lape o poia NeHalang ke iech ke mere? Iange mele nenge teke at nge NeHalang, letena manmanna tala ke NeHalang I non nge tu ke kokoes. Pe pule letena manmanna ke NeHalang I non nge poi ke nek toto lala nge iri nenge muteria toto ke te lala nge I.
Gen 6:13–7:1Iok, nga Noah letena manmanna ngana, longo taua NeHalang na helenga nga ure nemur nenge kolkolia iri pe lape lohot nga hoena kura. Pomalam longo taua NeHalang ke ume ia imot palaungana e pe i pe nehei pe tutuna mur tetu ke te maulul. Ke nga poinga nenge longo tau mene NeHalang, teke heneue hehei pe hana nenge te poreke nga NeHalang matana. Ke nga Noah letena manmanna toto ngana nem, NeHalang hetue i ke non nge pengpeng.
Gen 12:1-5Iok, nga Apraham letena manmanna ngana, longe NeHalang na iunga pe hilesue na kileng pe nanas pulut mene ke langa kileng e nenge NeHalang teke tunge lange i. Gen 35:12Ana non lohot nga kileng nem nenge NeHalang hele ke kerkereng ke teke tunge lange i. Rahite letena manmanna ngana pe lele na pelpele mur nga kileng neu pe tu ke pomanga none nge at nga kileng tau ngana. Pe Isak pe Iakop pule. Iange NeHalang heleia helenga elle mana lange iri. 10 Apraham poi ke pomam iange kulala mana nge teke esia kileng nenge mes haka nga huna nenge NeHalang i sipona letena tuanin hote pe lung heke.
11  Gen 18:11-14; 21:2; Rom 4:19Pe pule nga Apraham letena manmanna ngana, lohot ke i Isak temene. Iange i tuauna toto lo pe nehei Sara pule mes tamane mana. Apraham letena manmanna nge NeHalang nge rahite na helenga nem pe pallaklaka ia ero. 12  Gen 15:5; 22:17Ke non elle mana nei, tuauna ke teke metmete lo. Ol pe na tete mur te lohot ke iri hulua toto mule ke pomanga itoch mur nga tapa sana pe iri halang toto ke pomanga peipei nga ruach ilina.
13  Gen 23:4; 1Ch 29:15; Psa 39:12; 1Pi 2:11Ke hana nemur, leteria manmanna nga NeHalang na helenga pe te mete pe te mene ure nemur ero. Pe ure nemur, iri te naue ke sase toto lalo pe te esia ure nemur nge lape te lohot pe te iech ele tote. Te hele pengpeng lange hehei pe hana ke te teke, “Imem lemem kileng unne nga ich nei ero toto.” 14 Pe nenge teke ta longe mele hel nge te hele ke mau, ta etei mellehe mene ke iri te kulele kileng e nge lape te hetue ke iri siporia reria kileng. 15 Pe nenge teke leteria tu hit menmene reria kileng nenge te hile sue, lape tela mule lo. 16 Pe nei ero. Iri te teke tela toto nga kileng e nge urana, nge tu nga lut nga tapa. Pomalam alngaria hot lange NeHalang ke te teke aria Non Soke I. Pe NeHalang iech toto nge te hetue I ke pomau iange I sipona ume hote kileng e ke tu lo. Pe iri nemur nenge leteria manmanna nge I lape tela ke tetu ia.
17-18  Gen 21:12; 22:1-14Pe NeHalang hele lange Apraham lo ke teke, “Nge tum Isak mana lape e poia lem tete mur, ke te lohot ke iri halang toto.” Iok, nga etue nenge NeHalang ollaka hote Apraham letena manmanna ngana, Apraham teke hun mule tuna Isak ke poi tunginga mule ia lange NeHalang. Ke poinga nem, Apraham poia nga letena manmanna ngana, 19  Rom 4:17iange Apraham eteia lo ke teke: Nenge teke hune tuna Isak ke mete, lape NeHalang I sipona hemaul heke mule. Ke nga poinga nem, Apraham mene mule tuna nga metenga lo.
20  Gen 27:27-29, 39-40Iok, nga Isak letena manmanna ngana, pete Iakop iri nai Iso pe ure nemur nenge lape NeHalang poia lange iri nge he kura.
21  Gen 47:31–48:20Iok, nga Iakop letena manmanna ngana, pete Iosep tutuna mur nga etue nenge teke metmete lo. Pe rahit ala tuana nga nena kula pe heto heke NeHalang.
22  Gen 50:24-25; Exo 13:19Pe nga Iosep letena manmanna ngana, hele hote Israel mur te lohaka ngaria nge Ekipto, nga etue nenge teke metmete lo. Pe pule hele urume koluna nge lape te poia ke mere.
23  Exo 1:22; 2:2Iok, nga Moses tana pe temene leteria manmanna ngana, te talkome i ke teio iri mol nga etue nenge te hoe i. Iange iri te esia Moses nge nakuna urana toto. Pomalam te longo taua non soke nenge Ekipto na helenga ero pe te talkome Moses. Te poia poinga neu pe te matau ero pule.
24 Pe nga Moses letena manmanna ngana, i soke toto lo pe lemene ero nge te hetue i ke tana ne Parao tuna heingana. 25 Pe lemene ero nge singina iech mana ia poinga poreke ngana mur. Iange iechinga nenga poinga poreke ngana nem tu ke mala ero. Pe i teke urana nge la ke tu luluch nge NeHalang nena hana mur, ke amneia melmelenga pule. 26 Pe Moses eteia ke kue nenge ta nanasia Kristus, ana melmelenga halang, pe uruna lohot nge he kura. Pe i teke melmelenga nem, i ure palaungana toto nga umtutuna pe ure urana ngana mur nge Ekipto.
27 Iok, Moses letena manmanna toto nge NeHalang. Pomalam lohaka pe ua nga kileng nenge Ekipto. Pe naungaala ana non nenge Ekipto letena inin taua Moses pe Moses mataua i ero. Ita ta kolkolia NeHalang nga matara. Pe Moses letena kerkereng toto pe poia poinga neu ke manga esia NeHalang nga matana lo. 28  Exo 12:21-30Pe nga Moses letena manmanna ngana, hune sipsip ke Israel mur te ngaua, nga etue palaungana nenga Ingatoto. Pe hele lange iri ke te hepore sipsip eina nga reria pele matana nga piunga mur. Pomalam NeHalang nena angkelo nenge hunun, sio at pe hune aina kinkino ngana tatamanna tengene ana mur nge Israel ero.
29  Exo 14:21-31Iok, Israel mur leteria manmanna toto nge NeHalang, pomalam te i tele nga Ruach Remenmen ngana ke pomanga teii nga kileng hal ngana. Pe Ekipto mur te teke te nanas pe Ruach nem salala hite iri ke te mete.
30  Jos 6:12-21Pe pule Israel mur leteria manmanna toto nge NeHalang, pe te rahite leteria manmanna ngana nem ke pomanga reria kaleu. Pe tei ke te heliliu hitite kileng nenge Ieriko ke etue iri rahtele nai. Ol pe kileng neu ana mapuo nenge te lung heke nga um, toto marang sio ke het.
31  Jos 2:1-21; 6:21-25; Iei 2:25Pe hei e nge ene Rahap, I salaunga kina ia. Hei nem letena manmanna toto nge NeHalang. Pomalam halaua hana Israel nai nenge te ute kileng nenge Ieriko ana olounga. Ke letena manmanna ngana nem, halaua i ke mete nga etue nem ero. Iri mana nenge lemeria ero nge te nanasia NeHalang, te mete lochloch.
32  Jdg 6:11–8:32; 4:6–5:31; 11:1–12:7; 13:2–16:31; 1Sa 1:1–1Ki 2:11Ke lape ta nana lala kura kai? Nananga halang tu kura, pe lape e nana sakilil langa hana nemur ero ol. Nge Kition pe Parak pe Samson pe Septa pe Teuit pe Samuel pe Hetatalonga mur. 33  Dan 6:1-27Iri, nga leteria manmanna ngana mur, te hunel luluch nge kileng nemur nga tau, pe te hekou susue iri. Pe tenau ele reria kileng mur, nga poinga nge pengpeng mana, pe te mene ure nemur nenge NeHalang heleia, ke teke tunge lange iri. Tera elele huros papalauna nenge te hunun haria. 34  Dan 3:23-27Pe te hemetmete oan papalauna, pe te elelele io ana. Nga tele ngana, kikiria ero mukam. Pe nei ol, kikiria ngana halang, pe te lohot ke iri hunelinga hel ana non mur, nge reria kerkerenga palaungana toto. Kileng nga tau ana palinga hel ana hana mur teat pe hana nemur, te hekou sue iri pe te lope parai ia iri. 35  1Ki 17:17-24; 2Ki 4:25-37Pe hehei hel, nga leteria manmanna ngana, aloria mur te maul haka mule nga metenga. Pe iri nenge te amneia melmelenga palaungana, te chumele mene ol. Iange hana hel te laua iri ke te teke te helosio ia leteria manmanna ngana mur. Pe iri lemeria ero nge te saua leteria manmanna ngana. Pomalam te takis mene melmelenga nem ke te mete, pe te maul haka mule ngaria lape tetu ngaria urana toto ol nga nenga tele ngana.
36  1Ki 22:26-27; Jer 20:2; 37:15; 38:6Pe hana nemur hel te hele poreke iri pe tenos hule iri. Pe hel te laua iri pe te kale hite peria pe tesau teua iri langa tuele au ngana. 37  2Ch 24:21Pe hel te tamal hune iri, pe hel te chatoa iri nga luaria, pe hel te hune iri nga kakop. Hel te heron menmene meme mur uliria, nem pe sipsip uliria pe te poi poreke tote iri. Pomalam tetu pulut mana pe reria ute e ero ol. 38 Tei rara mana nga ich sana lomona pe nga sasana mur. Pe tetu manmana nga rika mur pe nga polo mur. Iri te urana toto nga NeHalang matana pe hehei pe hana nga ich nei te purpure iri ero toto.
39 Pe hana nemur leteria manmanna nge NeHalang. Pe NeHalang heto heke tote iri pe tatalo ele ita lochloch rera ure e nge urana toto. Pe ure urana ngana nenge NeHalang heleia ke teke tunge nem, elle nge iri mene ero kura. 40 Iange nga NeHalang letena, teke iri nemur iri muka nge ita ero. NeHalang lemene ke teke poia iri pe ita ke ta pengpeng toto nga etue elle mana.

11:1: 2Ko 5:7

11:3: Gen 1:1; Psa 33:6; Ioa 1:3

11:4: Gen 4:3-10

11:5: Gen 5:21-24

11:7: Gen 6:13–7:1

11:8: Gen 12:1-5

11:9: Gen 35:12

11:11: Gen 18:11-14; 21:2; Rom 4:19

11:12: Gen 15:5; 22:17

11:13: Gen 23:4; 1Ch 29:15; Psa 39:12; 1Pi 2:11

11:17-18: Gen 21:12; 22:1-14

11:19: Rom 4:17

11:20: Gen 27:27-29, 39-40

11:21: Gen 47:31–48:20

11:22: Gen 50:24-25; Exo 13:19

11:23: Exo 1:22; 2:2

11:28: Exo 12:21-30

11:29: Exo 14:21-31

11:30: Jos 6:12-21

11:31: Jos 2:1-21; 6:21-25; Iei 2:25

11:32: Jdg 6:11–8:32; 4:6–5:31; 11:1–12:7; 13:2–16:31; 1Sa 1:1–1Ki 2:11

11:33: Dan 6:1-27

11:34: Dan 3:23-27

11:35: 1Ki 17:17-24; 2Ki 4:25-37

11:36: 1Ki 22:26-27; Jer 20:2; 37:15; 38:6

11:37: 2Ch 24:21