2
Mutemo Taua Hulua Lochloch.
Ume 10:34; Iei 2:9Iok titik mur pe liliuk mur, letemo mamanna nge Non Soke Iesus Kristus lo. I toro mana nge palaungana toto pe ta heto heke i. Pomalam atal heke mele hel ke iri papalauna nge mele hel ero. A poia iri lochloch ke elle mana. Hana nai lape teat nge imo ke aole halimo. Nenge na ure halang heronia heroninga urana ngana pe nena si heon nga talngana. Pe nenge na ure halang ero heronia ure muchmuch ngana mur. Imo lape apoi ke urana lange non nenge heron ke nek toto nem pe a hele lange i ke a teke, “Kole, oi at ke o kila lakoi nga arenga nenge urana.” Pe lape a hele lange non nenge na hengeron muchmuch nem ke a teke, “Pe iong o mes la ke mau kou, nem pe oat ke o kila sio nga maruchrue nga apek huna.” Nga poinga nei, atal heke tote mele hel pe atal sio tote mele hel. Ke nga letemo poreke hulu ngana a teke mele hel mana te urana toto.
1Ko 1:26-28Titik mur pe liliuk mur a longo ke nek! NeHalang hesilei hote atong nemur nenge reria ure halang ero nga ich nei ke het lo. Hesilei hote iri ke leteria manmanna toto nge NeHalang pe tetu teu nga NeHalang nena naualanga pe nekinga. Iange iri muteria tau tote i. Pe imo apoi ke nek lange atong mur ero. Imo apoi poreke iri. Pe itei toto nenge heporeke imo? Iri nenge ria ure halang laka nenge te hemes teua imo nga haliunga. Pe imo, Iesus nena hana mur toto imo pe iri nenge reria ure halang nem te hele poreke tote Iesus ene nge pengpeng pe urana toto.
Mat 19:19; Kal 5:14Nga NeHalang nena helenga nenge tehas sue ke ulolo, hotonga palaungana e hele ke teke, “Mutemo taua pekngamo mur ke pomanga lememo tau mule imo sipomo.” Urana toto nge a nanasia hotonga nei hele ngana. Deu 1:17Pe nenge teke a urana mana nge mele hel pe apoi poreke hel, nem a poia poinga poreke ngana pe a longo hole taua NeHalang nena hotonga ke het lo. 10  Lev 19:37; Num 20:7-12, 24; Mat 5:19Mele nenge longo hole taua hotonga chonna unne, longo hole taua hotonga mur lochloch ke het lo. 11  Exo 20:13-14; Rom 13:9Iange NeHalang hele ke teke, “O salau lange none nehei ero.” Pe pule, “O hune mele ero.” Iok, nenge teke o salau lange none nehei ero pe o hune mele, nem o longo hole taua NeHalang nena hotonga lochloch ke het lo. 12  Kal 6:2; Iei 1:25; 1Pi 2:16Letemo metene ke nek! Nga ure lochloch ngana nenge a heleleia pe a popoia, a nanasia poinga nenge NeHalang poia lange imo lo. Nenge letena ia imo pe mene mule imo nga lemo poinga poreke ngana mur. 13  Mat 5:7; 18:32-35Iange mele nenge letena ia hehei pe hana ero, NeHalang lape letena ia i ero pule nga etue nenge ta mes nga NeHalang matana ke nau teu at nge ita elle pe elle. Pe mele nenge letena ia mele hel ke kokoes lape sana loiloi nga etue nem ero.
A Henonou Hote Letemo Manmanna Ngana Nga Ume Mur Nenge A Popoia.
14 Titik mur, nenge teke none hele ke teke letena manmanna toto pe poia ume urana ngana e nge halaua mele ero, non nem letena manmanna ngana nem luna ero toto. Pe pule, letena manmanna ngana nem lape halaua i ero toto. 15  1Io 3:17Iok, tira e ma liura e nena hengeron ero pe ana ngaunga ero. 16 Pe amo e nge imo lohaka pe hele lange i ke teke, “Non Palaungana pete iong pe otu ke nek pe o uri ero.” O hele lange i ke mau ia? O tungtung ana ngaunga pe na hengeron mur pule? Lem helenga nem luna ero toto. 17 Ke a naue lo? Imo letemo manmanna nge NeHalang. Pe letemo manmanna ngana nem luna ero toto pe lape mete sio mana ke lasus. Iange a henonou hote letemo manmanna ngana nem nga ume urana ngana e ero nenge a halaua mele.
18  Kal 5:6Iok, mele lape lohaka pe hele ke teke, “Ia potar? None letena manmanna mana pe none pule poi menmene ume urana ngana mur. Pa nem, ute pele ero.” Iok, iau lape e tuachol ia mele nem na helenga ke pomai koi, “Nenge teke none nem letena manmanna mana pe poia ume urana ngana e ero, lape henonoua letena manmanna ngana at nge iau ke mere? Iau lape e henonou hote letek manmanna ngana lange iong nga lek ume mur nenge lape e poia ke e halaua mele hel.” 19 Iong letem manmanna ke o teke NeHalang elle mana. Nem urana! Pe uneinei mur pule leteria manmanna ngana elle mana ke pomange iong. Pomalam te matau pe te loiloi toto.
20 Iong nge lape am hauaua iam! Nenge teke o poia letem manmanna ngana nem ana ume unne ero, letem manmanna ngana nem lape mete sio ke lasus mana. 21  Gen 22:9-12O naula nge rette Apraham. Non neu, NeHalang tal heke tote i ke i non nge pengpeng nga matana iange teke hune tuna Isak ke poi nena tunginga ia lange NeHalang. 22  Hip 11:17-18A naue lo? Apraham letena manmanna pe henonou hote letena manmanna ngana nga poinga nenge poia nem. 23  Gen 15:6; 2Ch 20:7; Isa 41:8Ke poinga nenge Apraham poia nem, lohot ke pete tote NeHalang nena helenga mur nenge tehas sue ke ulolo, nenge hele ke teke, “Apraham letena manmanna toto nge NeHalang, pe letena manmanna ngana nem poia i ke pengpeng toto nga NeHalang matana.” Pomalam te hetue Apraham ke NeHalang neingana toto. 24 Ke imo anau, nenge teke letemo manmanna pe a henonou hote nga lemo ume mur, lape a pengpeng nga NeHalang matana. Pe nenge teke letemo manmanna pe a poia ume pele ero, lape letemo manmanna ngana nem halaua imo ero toto.
25  Jos 2:1-21; Hip 11:31Iok he Rahap poi ke pomalam pule. Hei nem, salaunga kina mukam. Pe ana hei, talkome teua hana nenge te utut kileng ana olounga pe halaua iri ke te nanasia kue e nge altoto ke te ua. Pe nga poinga urana ngana nem, NeHalang tal haka tote i ke i pengpeng toto nga matana. 26 Ke pomalam mele nenge letena manmanna pe poi hote ume urana ngana e ero, letena manmanna ngana nem mete lo. Nenge teke opera tu teu nga singira ero, ta mete lo. Ke nenge teke letera manmanna mana pe ta poia ana ume e ero toto, letera manmanna ngana nem mete lo.

2:1: Ume 10:34; Iei 2:9

2:5: 1Ko 1:26-28

2:8: Mat 19:19; Kal 5:14

2:9: Deu 1:17

2:10: Lev 19:37; Num 20:7-12, 24; Mat 5:19

2:11: Exo 20:13-14; Rom 13:9

2:12: Kal 6:2; Iei 1:25; 1Pi 2:16

2:13: Mat 5:7; 18:32-35

2:15: 1Io 3:17

2:18: Kal 5:6

2:21: Gen 22:9-12

2:22: Hip 11:17-18

2:23: Gen 15:6; 2Ch 20:7; Isa 41:8

2:25: Jos 2:1-21; Hip 11:31