4
Kristus Nena Hekulkulonga Mur Nenge Te Umume Nge I
Ke imo a naue imem ke pomanga Kristus nena hana mur nenge mo umume nge I. Pe NeHalang tunge emem ume nenge mo haliu hotote nena helenga manmanna ngana nenge talkomkome. Luk 12:42Pe ute e nge ta naue nge hekuleileinga ana non popoia, ngana laka nenge poia ana ume ke lohot ke manmanna. Nenge teke imo ma mele hel nga ich te amnei teu at nga lek poinga mur, iau e teke ute pele ero. Iau sipok e amnei teu at nga lek poinga mur nenge e popoia ero. Iau e amnei at nge iau sipok pe e eteia ke e poia poinga poreke ngana e ero. Pe nem poia iau ke iau non nge pengpeng ero, iange NeHalang i sipona lape amnei teu at nga lek poinga mur. 1Ko 3:8Ke pomalam a amnei teu langa mele hel reria poinga ero iange ana etue atat kura. Ume nem tu ke kulele etue nenge Non Soke atia. Nga etue nem Non Soke lape hemallaha hote ure talkomkome ngana mur ke te lohot nga mallaha. Pe lape hemallaha hote hehei pe hana leteria tuanin ngana luria. Ke het pe heto heke iri elle pe elle.
Korin Mur Te Heto Heke Mule Iri
Rom 12:3Titik mur pe liliuk nga lek helenga nemur e poia helenga opene ia imem nai Apolos ke e halaua imo. Pomalam lape a mene NeHalang nena helenga nei luna nenge hele ke teke, “A nanas mene hasinga tang ngana pe ala hali ero.” Pomalam, lape a poia none ke ele aka nge none ero. Rom 12:6Itei toto nenge tal heke imo ke imo papalauna nge iri hel? NeHalang laka tunge lemo urelu lochloch. Ke ure nemur a mene nge NeHalang ke pomanga tunginga pe pomerei otal haka iong ia? Iong ma opoi hote ure nemur mam?
Eh, imo a teke ure nemur nenge mutemo tautaua mataria purpur pe NeHalang tung lochloche tunginga mur nga Opepengpeng ke te muta toto nge imo lo, ae? Imem mo lohot ke imem naungaala ana hana mur ero kura pe imo a teke a lohot ke imo naungaala ana hana mur lo. Teke pomam iok, imem mo teke mo lohot ke imem naungaala ana hana mur pule ke ita ul ta nauele hehei pe hana. Nga enau ngak, NeHalang hesalang toto ia imem hekulkulonga mur pe talue imem langa hoena toto. Pe mopoi ke malaka nge hana nenge te haliu hote iri lo ke te teke te hunune iri. Pe nakuna pomanga imem hana nenge lape te hune imem nga hehei pe hana pe angkelo mur lochloch mataria. 10 Imem letemem manmanna nge Kristus pe te teke emem hauaua pe kikimem ero pe te heto heke imem ero. Pe imo Kristus nena hana mur imo pe letemo matana ngana urana toto pe kikimo toto pe te heto hekeke imo. 11  2Ko 11:23-27Nge niknike ke at heueu nei emem ngaunga alpapa tautaua imem ke mo mete emem manmana, pe mo mete unune ech. Pe pule mo heron menmene hengeron chachulu ngana mur pe tepoi sochia imem ke pomanga kaone pe mola pe moat pulut mana pe motu hita nga kileng elle ero. 12  Mat 5:44; 2Te 3:8Pe mo ume ke kikimem toto nga perimem ke mo ngau. Hehei pe hana te hele porekreke imem pe mo onteia NeHalang ke poi ke nek lala nge iri. Tepoi porekreke imem pe mo takis mene ana melmelenga. 13 Pe nga etue nenge hehei pe hana te hele poreke tote imem, mo tuacholia nga helenga nge urana lange iri. Nge nike ke at heueu nei hehei pe hana te naue imem ke pomanga alolap pe sausaunga nenga ich lochloch.
14 Pe ure nemur nenge ehas sue iri nei, ehas sue ke e hemeia imo ia ero. Iange imo apoi ke pomanga tutuk mur toto, ke pomalam e teke e hetore imo. 15  Kal 4:19Imo amo hetoronga halang nge te hetottore imo nge Kristus, pe tememo halang ero. Tememo iau toro mana iange a lohot ke tutuk mur imo nga Iesus Kristus nena Helenga Urana Toto Ngana nenge e haliu hote lala nge imo. 16  Pil 3:17Pomalam e teke a nanas tau tote lek poinga mur. 17  Ume 19:22Pe e kulosia Timoti ke lange imo iange huna nga nem mana. Timoti poi ke manga tukia toto pe mutek tau tote i iange rahite Non Soke nena ume ke kerkereng. Pe i lape helete metene mule imo nga kue mur nenge e nanasia Iesus Kristus, nga nenge e hetottore lala nge iri mata mur nga kileng lochloch.
18 Pe mele hel nge imo te iech pe te palut lekleke iri iange te teke ma lape eat mule nge imo ero ol. 19 Pe iau, nga Non Soke lemene ngana, lape eat ke enau toto mule imo ke ueiuei mana. Pe lape enau nga hana nemur reria kerkerenga nenge te palut lekleke iri ia. 20  1Ko 2:4Iange NeHalang nena naualanga pe nekinga i helenga mana ero, i ure nenge hehei pe hana te henonou hote NeHalang kikina ngana nga reria ume mur. 21 Imo mutemo taua poinga tei? A teke e mene amo put at ke e hepengia imo? Eh, a teke e atia letek urana ngana ke letek porekeia imo?

4:2: Luk 12:42

4:5: 1Ko 3:8

4:6: Rom 12:3

4:7: Rom 12:6

4:11: 2Ko 11:23-27

4:12: Mat 5:44; 2Te 3:8

4:15: Kal 4:19

4:16: Pil 3:17

4:17: Ume 19:22

4:20: 1Ko 2:4