5
Iok, NeHalang henonou hote tunginga ana hana mur aria soksoke ngana mur nga iri siporia reria hana mur leteria. Pe iri aria ume laka nenge tetu nga tuna ngana mana, ke te halaulaua reria hana mur lala nge NeHalang. Pe pule te poia tunginga mur lala nge NeHalang ke te helemlem mule reria hana mur nga poinga poreke ngana mur. Iri siporia te amneia poinga poreke ngana mur pe ure meena ngana halang lo, pomalam lape te halau tote iri nenge te losio nga poinga poreke ngana mur. Lev 9:7; 16:6Pe iri non mana, pomalam te poia tunginga mur lange NeHalang ke helemlem ia iri pe reria hana mur pule.
Exo 28:1Mele pele tal heke i sipona ke i tunginga ana non ia ero. NeHalang i sipona poia ume nem ke pomanga poia lange ne Aron nge nike. Psa 2:7Pe Iesus Kristus pomalam pule. I sipona tal heke ume nem lange i ero, nenge lohot ke i tunginga ana non soke. Iange NeHalang hele ke teke,
“Iau tuk laka iong pe heueu o hetue iau ke Temem iau ol.”
Psa 110:4; Hip 6:20; 7:1Pe NeHalang hele nga alalaha e pule ke teke,
“Iong lape o lohot ke iong tunginga ana none ke koko, ke pomange Melkisetek.”
Mat 26:36-46; Pil 2:6-8Iok, nga etue nemur nenge Iesus tu nga ich kura, hetalaulau lange NeHalang pe tang ke palaungana pe matana eina sio. Iange eteia ke NeHalang i toro mana lape hemaul heke mule i nga metenga. Pe NeHalang longe nena hetalaulaunga mur iange Iesus tal sio mene i, pe tung tote i lange NeHalang. Iesus I NeHalang tuna toto, pe takisia ana melmelenga mur. Pe melmelenga nem, hetore i ke longo tau mene NeHalang. Ol pe i lohot ke i non nge pengpeng toto, pe maulinga ke koko huna toto nge i. Pe iri nemur nenge te longo taua i, lape te mene maulinga ke koko. 10 Pe NeHalang tal hote i ke i tunginga ana non soke ke koko ke pomange Melkisetek.
Tapoi Ke Mange Aina Kinkino Ngana Ero Ol
11 Nga nei, ure halang toto nge lape ta heleia. Pe anali toto nge e hetore imo iange a etei ngamo nga ure mur hulul mana. 12  1Ko 3:1-3Imo, toinge ngana kou a lohot ke imo hetoronga lo. Pe ero. Ke nakuna nenge mele lape at ke hetoro mule imo nga NeHalang nena hengetoro mur nenge a mene nga talun ngana toto. Toinge a eteia NeHalang nena helenga ke pomanga ngaunga kerkereng ngana nenge a ngaua. Pe ero! A siu manmana kura! 13 Iange mele nenge siu manmana, i mamau kura. Pe eteia ute pele nge urana pe poreke ero. 14 Iok, iri nenge iri papalauna lo te ngaua ngaunga kerkereng ngana. Pe iri te teke te amnei urume ngaunga lemene ngana mur. Pe nga poinga nem, te hetoro mule iri ke te eteia kue nenge urana pe kue nenge poreke.

5:3: Lev 9:7; 16:6

5:4: Exo 28:1

5:5: Psa 2:7

5:6: Psa 110:4; Hip 6:20; 7:1

5:7: Mat 26:36-46; Pil 2:6-8

5:12: 1Ko 3:1-3