18
NeHalang Heporeke Tuele Tana Nenge Papilon
Iok, ure nemur te lohot ke het pe e naue angkelo e nge sio atat nga lut nga tapa. Angkelo neu kikina ngana palaungana toto pe nena hemalmalinga tualeme hatalia ich lochloch. Isa 13:21; 34:11-14; Jer 50:39; Hem 14:8Pe haliu hot ke soke toto ke pomai,
“Tuangachol nenge NeHalang tunge heporeke pe sisparai ia
tuele tana palaungana nenge Papilon ke ulolo!
Pe kileng nem tal uneinei mur reria kileng ia ol.
Pe ur-lomona mur nenge te poreke
pe ngie nemur nenge muna ulu
pe nenge te poreke toto tetu ia pule.
Pe NeHalang heporeke iange nga
nena poinga nenge salau halali.
Pe nena poinga nem ana olenga tele,
palleke ana ech kerkereng ngana.
Pe ech kerkereng ngana nem tunge
ke tuele kina mur lochloch te inia ke ulolo.
Pe naungaala ana hana mur lochloch
nga ich te tomtom ia i.
Pe i meia i ero toto nga nena poinga poreke ngana mur,
nenge ollaka hotote hana nenge teii ia reria lulu leteria.
Pe heole iri nga reria lulu uruna
ke pomalam poia iri ke reria ure halang toto.”
Isa 48:20; Jer 50:8; 51:6, 45; 2Ko 6:17Ol pe e longe mele nge hele nga lut nga tapa ke teke,
“Lek hana mur a ua hot nga kileng nem!
Atal teu luluche imo langa poinga poreke ngana
nga tuele tana nem ero.
Pomalam, melmelenga nenge lohot nge iri
lape lohot nge imo ero.
Gen 18:20-21; Jer 51:9Iange reria poinga poreke ngana mur
te muta haka toto kela nga lut nga tapa ke ulolo.
Pe NeHalang letena lilil ele
poinga poreke ngana nemur ero.
Psa 137:8; Jer 50:15, 29; 2Te 1:6Utar nenge i sipona tung hote lo, a tung mule lange i ke purpur tote nenge tunge lange imo.
Pe poinga mur nenge poia lo, a tuachol ia lange i ke henai.
A palleke ana ech kerkereng ngana nga i sipona ana eulinga pe a poia ke ehech toto ke inia
ke pomanga nenge palleke ke a inia pe amo hauaua ia.
Isa 47:7-9Isipona tal heke tote i ke teke i hei palaungana lo
pe heto chonchonchone i.
Ke pomalam a tunge melmelenga ke milang toto
lange i ke tangia nga nena poinga poreke ngana nem.
Ana hei helele nga letena ke teke,
‘Iau hei palau pe eare nga lek kilanga seina ngana pe etu pakar ero.
Ke pomalam ute pele nge hetang ia iau ero!’
Hem 17:16Ke nga nem, melmelenga nemur lape te lohot nge i nga etue elle mana:
uringa pe tanginga pe metenga.
Pe lape oan ngaulala hite i.
Iange Non Soke NeHalang kikina ngana palaungana toto
pe Isipona lape tunge tuangachol nemur lange hei neu.
Ezk 26:17; 27:30-35 “Pe naungaala ana hana mur lochloch nga ich te naue oan pulu ngana nenge ngaulala hite hei nem. Pe lape leteria kolkol toto pe te tangia i iange te tomtomia i pe te mene ure mur halang nge i, nga nena poinga poreke ngana mur. 10 Pe temes mana nga tau iange te matau tote tuangachol nenge lohot nge i pe te hele ke te teke,
“ ‘Opoi! Tuele tana palaungana nei lakis tau kai!
Ochou! Tuele tana palaungana nenge Papilon suneu!
Lem poinga poreke ngana ana tuangachol lohot nge iong lo.
Pe nga sinanga koana unne sune elle mana, ohet sio pe iong ero sapele!’ ”
11  Ezk 27:36 “Pe lulu ana hana mur nenge hei neu olol ure nge iri, lape leteria kolkol toto pe te tangia i, iange lape mele olia reria lulu mur ero ol. 12  Ezk 27:12-13, 22Lulu ana hana nemur, reria lulu mur nenge te iiia laka: Um insachsach ngana nenge koikoi ke manga lauta, pe um chalemlem ngana nenge hussu ke manga hake, pe silo sachanchana nenge te insachsach, pe relem utona nenge kunkun pe insachsach. Pe melo nenge tuahau toto, pe nenge kunkun, pe nenge pululu toto ke pomanga ao makanna, pe nenge remenmen ke pomanga haia rorana. Pe ae kuena ngana mur nenge inangaria ehech pe ure kuena ngana mur nenge teume hote nga palngen na senger. Pe ure nemur nenge teume hote nga ae mur nenge ururia haka toto, pe nemur nenge teume hote iri nga ure nenge nakuna insachsach ke manga koiongkoiong, pe nemur nenge teume hote nga raling, pe um nenge chalemlem ke pomanga matau. 13 Pe ure inangana ehech ngana mur nenge pomanga intu, pe sapiu eina, pe loitana. Pe surumong, pe sapiu eina chochotana pulu ngana nenge inangana ehech, pe ech kerkereng ngana nenge te palleke, pe sampal eina. Pe more nganangana, pe nganangana pululu ngana, pe roli ana kolok mur, pe sipsip mur, pe oriong mur. Pe arenga mur nenge oriong mur te takrungrunge, pe hana nenge teume sio manmana nge hana hel pe ururia ero, pe hehei pe hana nenge tetak totote iri nga hunelinga.
14 “Pe lulu ana hana nemur te hele, ‘Urelu urana ngana nemur nenge mutem tautaua, iri ero tah lo. Pe pule lem kole hoena mur pe lem ure mur nenge o heto hakaka iong ia, te erue tah ke ulolo pe lape oes mule nakuria ero ol.’ 15  Ezk 27:31, 36Hana nemur te menmene umtutuna nge halang toto nga tuele tana neu nga reria ure mur. Pe iri lape temes mana nga tau iange te mataua tuangachol nenge lohot nge i. Pe lape leteria kolkol toto ia tuele tana neu pe te tang 16  Hem 17:4pe te hele ke te teke,
“ ‘Opoi! Tuele tana palaungana nei lakis tau kai!
I heronia hengeron urana ngana mur nenge kunkun pe nenge remenmen.
Pe alheke tote i nga nananga chalemlem ngana mur
pe nga um nemur nenge ururia haka toto
pe nga relem utona nenge kunkun pe insachsach!
17  Isa 23:14; Ezk 27:27-29Pe nga sinanga koana unne sune elle mana
nena kole hoena ana paspasinga mur te erue sio!’
“Pe imot ana aunga mur, pe iri nenge te umume nga imot mur, pe iri nenge tela teatat nga imot, pe imot tokoninga mur, temes nga tau toto. 18  Ezk 27:32Pe nga etue nenge Papilon ngaulala ke pulu haka, te naue pe alngaria haka pe te hele, ‘Tuele tana tei toto nge pomanga tuele tana palaungana nei!?’ 19 Pe leteria kolkol toto ia tuele tana neu pe te tang ia. Pe te ngaua aso nga ramaria pe te hele,
“ ‘Opoi! Tuele tana palaungana nei lakis tau kai!
Imot tokoninga mur nenge reria imot mur te songong
tekila haka mana ia umtutuna nga hei neu nena kole hoena mur!
Pe nga sinanga koana unne sune elle mana
nena ure nemur te erue lochloch!
20  Deu 32:43; Isa 44:23; Jer 51:48Imo nenge a tuteu nga lut nga tapa a iech toto
nga tuangachol palaungana nenge lohot nga tuele tana palaungana nei!
Pe imo NeHalang nena tula mur pe hekulkulonga mur
pe hetatalonga mur a iech pule!
Iange NeHalang heporeke tote kileng nei
nga nena poinga soanna ngana mur nenge poia lala nge imo!’ ”
21  Jer 51:63-64; Ezk 26:21Ol pe angkelo solaki ngana e, mene heke chatunga ana um e nge palaungana toto pe sau puluch teua nga ruach pe hele,
“Tuele tana palaungana nenge Papilon lape tesau sio leteinin ana ia ke pomanga um nei,
pe lape tenau mule i ero ol.
22  Isa 24:8; Ezk 26:13Hario alngana pe iu alngana pe ngalum paena alngana,
mele pele lape longe langa lem hingil ero ol.
Pe hana nenge te rahite ume kuena ngana mur
lape tetu mule nga lem hingil ero ol.
Pe chatunga ana um palaungana nenge more nganangana ana ia,
mele pele lape longe kores ngana langa lem hingil ero ol.
23  Jer 7:34; 16:9; 25:10Pe lemenge tualeme ngana, lape te naue nge sinaha nga lem hingil ero ol.
Pe mele hel nenge te teke te lechlei,
mele pele lape longe iri nge te helele nga lem hingil ero ol.
Lulu ana hana mur nga ich, o ololia reria lulu nge nike ke te lohot ke iri kole ana hana mur lo.
Pe o pallaka ia tuele kina mur lochloch nga lem achunga paluna mur ke te nanasia poinga poreke ngana.
24  Jer 51:49; Hem 17:6Pe NeHalang nena hana mur pe nena hetatalonga mur
pe iri lochloch ngana nenge te hune iri nga ich,
eiria kou lele hite kileng nenge Papilon.”

18:2: Isa 13:21; 34:11-14; Jer 50:39; Hem 14:8

18:4: Isa 48:20; Jer 50:8; 51:6, 45; 2Ko 6:17

18:5: Gen 18:20-21; Jer 51:9

18:6: Psa 137:8; Jer 50:15, 29; 2Te 1:6

18:7: Isa 47:7-9

18:8: Hem 17:16

18:9: Ezk 26:17; 27:30-35

18:11: Ezk 27:36

18:12: Ezk 27:12-13, 22

18:15: Ezk 27:31, 36

18:16: Hem 17:4

18:17: Isa 23:14; Ezk 27:27-29

18:18: Ezk 27:32

18:20: Deu 32:43; Isa 44:23; Jer 51:48

18:21: Jer 51:63-64; Ezk 26:21

18:22: Isa 24:8; Ezk 26:13

18:23: Jer 7:34; 16:9; 25:10

18:24: Jer 51:49; Hem 17:6