Pilipai
Alalaha Nenge Lange Pilipai Mur
1
Ume 16:12-40Iau Paulus, pe imem nai Timoti mo umume nge Iesus Kristus. Pe mohas ia alalaha nei ke lange NeHalang nena hana mur lochloch nge Pilipai nenge leteria manmanna nge Iesus Kristus, luluch nge hana papalauna mur nenge tenau elele iri pe reria halaunga mur. Temere, NeHalang pe Non Soke Iesus Kristus leteria poreke ia imo pe te hemaluche letemo ke atu ke nek.
Paulus Nena Hetalaulaunga
E hele urana toto nge NeHalang ak soke nga etue lochloch nenge letek metentene imo. Pe nga etue nemur nenge e hetalaulau imo lochloch amo, letek iech manmana. E iech toto nge imo iange a halaua iau nga helenga urana toto ngana ana ume, talun nga ume talun ngana ke at heueu nei. 1Ko 1:8Ke pomalam, e eteia ke NeHalang i sipona talune ume urana ngana nei nge imo. Pe letek manmanna ke I sipona lape heloloune ume nem ke la het nga etue nenge Iesus Kristus at mule ia.
Amo lete tu kokoes nge iau, ke pomalam, pengpeng nge iau nge e amneia ke pomai. Nga nei, a tuteu luluch nge iau nga ure urana ngana nenge NeHalang tunge at nge iau, heueu nenge etu nga tuele au ngana pe pule nga etue nenge etu ke epoi tetele pe e hekerkereng ia Iesus na helenga urana toto ngana. NeHalang eteia ke iau e hele ke manmanna toto pe lemek taua imo ke pomange Iesus Kristus nge lemene taua imo.
E teke e hetalaulau amo ke lemo poinga nenge mutemo taua neingamo mur lape puopuo pe puo luluch nga letemo matana ngana mur. 10  1Te 5:23Pomalam, lape a eteia poinga urana ngana pe poreke ngana pe lape ute e nge poreke tu hite imo ero pe mele hottaua poinga poreke ngana e nge imo ero ke la het nga etue nenge Kristus at mule ia. 11 Pe lape a muta toto nga poinga urana ngana mur nenge at pengpeng nge Iesus Kristus. Pe poinga urana ngana nemur tetal heke tote NeHalang ene.
Ute Pele Poi Ele Paulus Hanna Ero
12 Titik mur pe liliuk mur, a eteia ke nek. Ure meena ngana nenge lohot nge iau nei, halau mene Iesus na helenga urana toto ngana ke songia kikina ngana pe puo ke palaungana toto ol. 13  Ume 28:30Pe palinga hel ana hana mur nenge tenau ele pele nei pe hulua lochloch, te eteia ke iau, te tamal teua iau nga tuele au ngana iange e umume nge Kristus. 14 Etu ngak nga tuele au ngana nei hekerkereng ia titik mur leteria ke te matau ero nge te hele hote Non Soke nena helenga.
15 Hana hel nge iri, saria keke iau ke te teke te mene mulik ke te haliu hot pe hel te poia nga leteria urana ngana. 16 Iri nenge leteria urana, muteria taua iau pe te eteia nge NeHalang talue iau nga lamai ke e hekerkereng ia Iesus nena helenga urana toto ngana. 17 Pe iri nenge te poia nga sakeke nem, leteria metene mene iri siporia pe te teke tepoi poreke iau nga etue nenge etu nga tuele au ngana nei. 18 Nenge teke tepoi ke pomalam, iau e teke ute pele ero. E iech mana nga nem. Ure nenge palaungana toto, ngana koi nei: Hana pe hehei te haliu hote Kristus na helenga urana ngana. Nenge teke te hele ia nga leteria poreke ngana pe nga leteria urana ngana, iau e iech mana nga nem.
Oe, pe lape e iech toto nga hoena pule 19  2Ko 1:11iange e eteia ke a halaua iau nga lemo hetalaulaunga. Pe nga halaunga nenga Iesus Kristus opene, lape etu ke epoi tetele mana ol. 20 Pomalam e meia iau ero. E iech pe e kulele utar nge lape lohot. Pe lape eume ke kerkereng nga etue lochloch, ke pomanga heueu nei. Nenge teke etu ke e maulul ma e mete, ume lochloch ngana nenge e popoia, e heto heke Kristus ene ia. 21  Kal 2:20Nga enau ngak, nenge teke etu ke e maulul etu luluch nge Kristus pe nenge teke e mete, e mene ure urana ngana mur halang. 22 Pe nenge e teke etu ke e maulul kura, lape e umume ia ume urana ngana mur hel pule. Pe nei e eteia ero kura. Kue tei nenge lape e nanas ia? 23  2Ko 5:8Ure nai tetak tele ele iau. Nge iau, e teke urana toto nge ela ke etu luluch nge Kristus. 24 Pe nge imo, e teke urana nge etu ke e maulul ke etu luluch nge imo ke e halaua imo. 25 Iau e eteia ke lape etu luluch nge imo ke e halaua imo nga letemo manmanna ngana pe atu ke a iech manmana. 26 Pe lape a iech toto nge Iesus Kristus nga etue nenge ela ke etu luluch nge imo.
A Mes Ke Kerkereng Nga Letemo Manmanna Ngana
27  Epe 4:1; 1Te 2:12Ure nenge palaungana toto nenge e teke e heleia, ngana koi nei. Ai ke nek pe a poia ume nemur pe a henanas ia Iesus Kristus na helenga urana toto ngana. Pe e teke e esia imo nga etue nenge ela mule nge imo. Pe nenge teke ela ero, urana nge e longe nge ames ke elle mana pe a purpur kikimo nga lete manmanna ngana, nga Iesus nena helenga urana toto ngana. 28 Pe a mataua lemo ngarang mur ero, amo seilil ke kokoes. Pe nga poinga nei, iri te eteia ke NeHalang lape heporeke iri. Pe imo, NeHalang lape halaua imo. 29  Ume 16:19-40Pe poia imo ke letemo manmanna nge Iesus Kristus nga i sipona lemene ngana pe a takisia ana melmelenga pule. 30 Nge nike etu luluch nge imo pe a eses ia melmelenga nenge lohot nge iau. Pe heueu nei, ita ul ta amneia ke elle mana ol.

1:1: Ume 16:12-40

1:6: 1Ko 1:8

1:10: 1Te 5:23

1:13: Ume 28:30

1:19: 2Ko 1:11

1:21: Kal 2:20

1:23: 2Ko 5:8

1:27: Epe 4:1; 1Te 2:12

1:29: Ume 16:19-40