28
Mimio Nenge Malta
Iok, imem lochloch ngana mosio ke la momes nga peipei, pe kileng neu i mimio nenge Malta. 2Ko 11:27Pe tuele huna nemur nga lamau tepoi ke urana mana at nge imem. Tetun hite oan pe te hele at nge imem ke la mo halel iange pitte molmol pe singimem houhou. Pe Paulus takiraua ae perperna putana e pe lake tatach heke nga oan. Ol pe ilimo e nge hunun amneia oan milang ngana pe song hot nga ae putana neu, pe ala hite Paulus penna pe heon sapele. Pe hana nemur nga kileng neu, te esia ilimo neu nge ala hite Paulus penna pe te hele tele hel nge iri ke te teke, “Lape non nei hunun hana koi! I mai heo ngana nge mete nga ruach poreke ngana neu nike, pe maul sach ke potar mai? Ta nauala. Lape mete kura la iange ara soke nenge ene Iastis lemene ero toto hana nenge pomam pe teke ana non lape mete ke lasus toto.” Mak 16:18Ol pe Paulus paltak sue ilimo neu nga penna ke losio haka langa oan matana. Ilimo neu tele Paulus penna pe Paulus amneia leisis ngana unne e ero toto. Ume 14:11Pe hana nemur nga kileng neu, mataria tu hit mene Paulus iange te teke tenau nge penna hakoko. Pe pule te teke ma lape Paulus matana liuliu pe losio ke mete, pe ero. Tenau alala pe ute pele lohot nge Paulus ero ke mala lo. Ol pe ramaria hul mule pe te hele ke te teke, “Eh, ero. Lape NeHalang i sipona iloi nemai loi!”
Iok, none nge ene Puplius, na kileng tu ke rochroi mana. Pe ana non, i non soke nga mimio neu. Ne Puplius poi ke urana toto at nge imem. Poia imem ke pomanga ana lang mur imem, pe moma nga na pele ke emem etue mol. Pe ne Puplius temene ngana kou sainin pe porochroch poia ke manga hete. Pe pule singina milanglang toto. Ol pe Paulus i teu ke teke la ke nau toto i. Iok, Paulus hele luluch nge NeHalang ke het pe tal heke penna nge non soke neu pe haleles neu het sapele. Ure nei lohot ke het pe haleles kina mur nga mimio neu te longo sapele. Pomalam teat pe Paulus hemas mule iri. 10 Ol pe iri lochloch ngana nenga mimio neu tepoi ke urana toto at nge imem nga ure lochloch. Iok mo kik haka ke mo teke mo i mulmule pe hana nemur te tunge ure nge halang toto at nge imem.
Paulus Lohaka Nge Malta Ke Lange Rom
11 Motu ke teio iri mol het nga mimio neu pe mo tamu haka sapele nga imot e nenga kileng nenge Aleksantria. Ana imot tamal hita mana nga mimio neu nike iange mataua lukunna ana etue nem. Pe imot neu ene laka “Kasto Irinai Polaks.” 12 Mo song ke la moteu nga kileng nenge Sirakus pe motu nga lamau ke emem etue iri mol. 13 Mo song hot mule pe mo mana ole ke la moteu nga kileng nenge Rekium. Iok, pomange rou tuttula nge sio song ke ramana haka. Pe mo song ke etue nai mule pe la mo song teu nga kileng Puteoli. 14 Pe nga kileng neu mo saolia hana hel nge leteria manmanna nge NeHalang. Pe te hele at nge imem ke la motu luluch nge iri ke emem etue rahtele nai (7) mukam. Ke het pe mo lohaka mule pe mola sapele nge Rom. 15 Pe iri nemur nge Rom nenge leteria manmanna nge NeHalang te longe pingamem ke ulolo. Ol pe iri hel te lohaka nga ingala matana nge Apius pe hel te lohaka nga kileng nenge ana Tuele Mol ke teat ke tei ele imem. Paulus esia iri pe sana kikina toto pe heto heke tote NeHalang.
Paulus Hetotoro Nge Rom
16 Mola mo lohot sapele nge Rom. Pe hana papalauna mur nenge Rom te hele ke te teke lape Paulus i toro tu ke altoto nga pele e. Pe palinga hel ana non elle mana la ke tu ke nauele i. 17 Iok, etue iri mol het lo pe Paulus iu sapele Iuta mur aria papalauna mur ke la te eukirau ke te hole aria. Iok laol, teat ke te eukirau pe Paulus hele lange iri ke pomai, “Imo Iuta mur titik mur laka imo. Iange iau, lek nge Iuta pule koi. A longo at, iau epoi poreke rera hana mur nga etue e ero toto. Pe pule, iau e hele poreke ita sipora rera poinga unne e ero toto. Rera poinga nemur nenge ratete mur te hesio tettele atat nge ita. Pe hana te laua iau nge Ierusalem pe tetal teua iau langa tuele au ngana. Pe te kulosia iau ke la e esia non soke nenge Rom. 18  Ume 26:31Iok, te ontei hot tote iau pe te longo teu lala nga lek helenga mur pe te hottaua ute e nge e poia ke poreke ero toto nenge te teke uruna metenga. Pomalam te teke te heit kou sue helenga nei ke lasus pe tepoi kulosinga ia iau pe ute pele nge iau ero ol. 19  Ume 25:11Pe Iuta mur lemeria ero toto. Ke pomalam iau sipok e hele ke e teke eat nge Rom ke non soke Kaesa i sipona longo teu at nga lek helenga mur. Pe lemek ero nge e hele loulou ia lek hana mur. 20  Ume 26:6-7Ke ngana koi nenge e iua imo at heueu nei ke e teke e hele pengpeng lange imo. Pe iau letek manmanna toto nge non nenge Israel mur leteria tu hit menmene pe tenau ala mene nge lape at ke mene mule iri. Ke ngana koi nenge te kale iau ke pomai.”
21 Ol pe hana nemur te tuacholia Paulus nena helenga ke mai, “Toinge mo mene polia alalaha unne nge at nge Iutea, nem lape mo etei pol nga ure nemur nenge te lohotot nge iong. Pe nei ero toto. Motu pulut mana i. Pe pule, iri nenge tela pe te atat nga kileng neu, te hele polia ute at nge imem ero toto. 22  Ume 24:14Pe urana toto nge o nana hote letem at nge imem ke mo longe pule iange hulua nga kileng lochloch te hele loulouia ita ke halang. Ita nenge letera manmanna nge NeHalang.”
23 Iok laol, Paulus pe hana papalauna nemur tetal mule etue e mule nenge lape teat ke te eukirau mule. Pe nga te eukirau mule ngaria neu ol, Iuta mur iri hulua toto ol nenge teat ke te eukirau nga Paulus na pele. Pe Paulus talun ke hele lala nge iri nga uach nike ke la miliko teu. Paulus hele urumrume pe hemallaha hotote NeHalang nena naualanga pe nekinga nge nena hana mur lala nge iri. Pe pule hele ke kerkereng toto lange iri ke teke leteria manmanna nge Iesus. Pe Paulus hekerkereng ia nena helenga mur nga hotonga mur nenge Moses pe hetatalonga mur tehas sue iri. 24 Pe hana hel nge iri leteria manmanna nga Paulus nena helenga mur pe hel leteria manmanna ero. 25 Te lohaka pe tei pe te tuainaunau ole ke tela sapele. Iange Paulus hele lange iri ke mai, “Opepengpeng hele hote helenga nge manmanna toto lange lemo tete mur, nenge hele hote nga hetatalonga Isaias hanna ke teke,
26  Isa 6:9-10 “ ‘O lange hana nemur pe o hele ke o teke:
“Imo lape a pal talngamo pe a eteia ute pele ero toto.
Pe matamo charchara pe a esia ute pele ero toto.
27 Iange iri te longe NeHalang nena helenga mur
pe lemeria ero mana ia.
Pomalam te longe pe te nanasia ero.
Pe nenge teke muteria taua NeHalang,
lape mataria lape es ke nek pe talngaria longo ke nek
pe te etei ke nek pe
lape teat mule nge iau ke e hemas mule iri.’
28 “Ke ngana laka nenge lemek toto ke e teke a eteia ke nek. NeHalang lemene toto ke hemas mule hana lomonmona ngana mur. Pe iri lape te longe pe te nanasia!”
[ 29 Paulus hele ke mau ke het pe Iuta mur te lohaka pe tei pe te tuainaunau ole ke tela sapele.]
30 Iok, Paulus tu ke ana hesinga nai nga pele nenge i sipona mamaia pe ololia. Pe poi ke nek toto lala nge iri lochloch ngana nenge te lala nge i nga na pele. 31 Pe Paulus hetottore iri nga NeHalang nena naualanga pe nekinga nge ita. Pe pule hetottore Non Soke Iesus lala nge hehei pe hana. Paulus hetottoro pe ute pele nge raele hanna ero ol. Haliu hote NeHalang nena helenga nge urana toto lange hulua lochloch.

28:2: 2Ko 11:27

28:5: Mak 16:18

28:6: Ume 14:11

28:18: Ume 26:31

28:19: Ume 25:11

28:20: Ume 26:6-7

28:22: Ume 24:14

28:26: Isa 6:9-10