Pilemon
Alalaha Nenge Paulus Hasia Lange Pilemon
1
Iau Paulus koi ehas ia alalaha nei. Pe te tamal teua iau nga tuele au ngana iange e umume nge Iesus Kristus. Imem nai tira Timoti mo hekule alalaha nei ke lange Pilemon iong.
Pilemon, imem pekngamem iong iange o umume nge Iesus pule. Kol 4:17; 2Ti 2:3Pe pule alalaha nei lange iri mata nenge te eukiraurau nga lem pele pe lange liura Apia pe Akipus. Akipus i non nenge ume luluch nge ita pe puria kikina ngana toto ke manga palinga hel ana none.
E hetalaulau ke Temere NeHalang pe Non Soke Iesus Kristus leteria porekeia imo pe te hemaluche letemo ke atu ke nek.
Paulus Iech Nga Pilemon Na Poinga Urana Ngana
Pilemon, iau letek metentene iong nga etue nenge e hetalaulau. Pe e heto heke ak Soke NeHalang ke kokoes, iange e longe pingam nge letem manmanna nge Non Soke Iesus pe mutem tau totote NeHalang nena hana mur. Letem manmanna ngana poia iong ke o tung ke kokoes. Pe e hetalaulau am ke lem poinga nenge o tungtung nem puo ke palaungana. Ke pomalam lape oetei tote ure urana ngana mur lochloch nenge ta menmene nge Kristus. 2Ko 7:4Neingak, iong o helemlem heke tote NeHalang nena hana mur leteria nga lem poinga nenge mutem tautaua iri. Pe lem poinga nem pule, poia iau ke e iech toto pe letek ma ke nek.
Paulus Onteia Pilemon Ke Mene Mule Onesimus
Heueu nei e teke e hele lange iong ke o poia poinga urana ngana e. Kristus i sipona hekerkereng ia iau ke e onteia iong ke o poia poinga urana ngana nem. E poi ke pomai pe singik poreke mule lange iong iange ita nai ta etei hel ita ke nek toto, pomalam e teke e hele ke nek mana lange iong. Iau Paulus pe e tuauna ol, pe pule heueu nei etu nga tuele au ngana iange e umume nge Iesus Kristus. 10  1Ko 4:15; Kol 4:9E teke e hele lange iong ke o mene mule Onesimus. Onesimus poi ke manga tukia toto, iange i at nge iau nga etue nenge etu nga tuele au ngana pe e halaua i ke letena manmanna toto nge Kristus. Ke pomalam e hetue i ke tukia. 11 Nge nike Onesimus halaua iong nga ume urana ngana pele ero, pe heueu nei ol lape halaua ita nai ke nek toto.
12 Iau e tung tote letek lange i pe heueu lape e kulosia i la mule nge iong. 13 Pe nenge teke e rahite i ke tu luluch nge iau, e iech toto nga nem pule. Iange iau etu nga tuele au ngana pe i lape mene mullim ke halaua iau ke e haliu hote Helenga Urana Toto Ngana. 14 Pe lemek ero nge e poia poinga nei, e teke e ontei tele iong mukam. Lemek ero nge e echia iong ke o poia poinga urana ngana e at nge iau. Urana nge o poia nga iong sipom lemem ngam. Ke pomalam eun ele i ero.
15 Pe Onesimus kangkanga am ke mala pol lo pe lape NeHalang teke poia ke pomam ke o mene mule i ke tu toto luluch nge iong ke kokoes ol. 16  1Ti 6:2O mene mule i pe o nausio mene i ke pomanga lem tula nenge ume manmana nge iong ero. O naue i ke pomanga lem non ia pe o naue i ke pomanga tim ia. Iau mutek tau tote i ke pomalam e tung tote letek lange i. Pe iong lape mutem taua i iange lem non ia pe lape mutem tau tote i iange letena manmanna nge Non Soke ke ulolo.
17 Iau neingak iong toto nenge ita nai ta umume nge Non Soke pe opoi ke urana atat nge iau. Ke pomalam o mene mule Onesimus pe opoi ke urana lange i pule. 18 Pe nenge teke poia hanganok nge iong lo, ohas sue ek ke iau sipok e tuacholia. Pe nenge teke poia poinga poreke ngana e nge iong, nem pule ma haka nge iau ol. 19 Iau Paulus koi pe ehas ia helenga nemur nga perik. Iau sipok lape e tuacholia hanganok nem. Pe iong, lem hanganok tu nge iau nga nenge e hemasia otu ngam, pe lemek ero nge e hele teu langa nem. 20 Atong tik, ita nai ta umume nge ara Soke Kristus. Pe nenge opoi ke urana lange Onesimus, lape e iech toto.
21 Iau ehas ia alalaha nei lange iong iange e eteia ke lape o poia ume nenge e heleia lange iong, pe lape o poia ke puo ke palaungana. 22  Pil 1:25; 2:24Pule e teke o tatalo ele lem pele ana tokola e ke ela pe etuia. Iange eteia ke NeHalang lape longe lemo hetalaulaunga mur pe lape poia iau ke ela mule nge imo.
Hengekulo Mur
23  Kol 1:7None nge ene Ipapras hekule nena sinanga palaungana lange iong. Imem nai motu nga tuele au ngana nei iange i pule haliu hotote Iesus Kristus nena helenga mur. 24  Kol 4:10-14Pe pule iri nenge te ume lululuch nge iau te hele ke te teke otu ke nek. Eria mur koi nei: Makus pe Aristakus pe Temas pe Lukas. 25 Ara Non Soke Iesus Kristus, lape pete tote imo nga opemo mur. Ngana laka lom.

1:2: Kol 4:17; 2Ti 2:3

1:7: 2Ko 7:4

1:10: 1Ko 4:15; Kol 4:9

1:16: 1Ti 6:2

1:22: Pil 1:25; 2:24

1:23: Kol 1:7

1:24: Kol 4:10-14