2
Pomalam tuk, o mes ke kerkereng iange nga letem manmanna ngana o nanas tau tote Iesus Kristus nenge nekia iong pe o longele i ke hekerkereng ia iong. Helenga nemur nenge e haliu hotote lala nge hehei pe hana, o hetore mele hel nenge letem here iri ke te mene une ke te haliu hote lange hulua hel pule. 2Ti 1:8Pe omes ke kerkereng luluch nge iau ke o takisia melmelenga nga Iesus Kristus ana ume, ke pomanga palinga hel ana hana mur nge temes ke kerkereng. Palinga ana non nenge poia ana ume ke nek toto, teke heneue ana soke ke i non nenge mutena tau tote ana ume pe poia ume e ero ol. 2Ti 4:8Iok, mele nenge etei tote songinga ana hotonga mur, lape song ke ristote pekngana mur ke i muka toto pe mene nena tunginga. 1Ko 9:7Iong nenge emo kina iong toto lape o mene tele ngaunga nga am ume. Pe letem metene lek helenga mur ke nek toto. Nenge teke o nanasia lek helenga lape Non Soke hemellehe letem ke o eteia ure lochloch.
Tanau Urume Iesus Kristus Na Poinga Mur Kenek
Rom 1:3; 1Ko 15:4Onau urume Iesus Kristus na poinga mur ke nek! Iesus Kristus lohot nga mata nenge ne Teuit pe NeHalang hemaul heke mule nga metenga. Helenga nem i helenga urana toto ngana nenge e haliu hote lala nge hehei pe hana. Epe 3:1, 13; Pil 1:12-14Iok, letem langa melmelenga nenge e takisia nga ume nei. Te kele iau ke manga kemenge kina e pe te tamal teua iau nga tuele au ngana. Pe NeHalang nena helenga, mele pele nakuna ero toto nge kele pe tamal teua nga tuele au ngana. 10 Ke pomalam e iech mana nge e takisia melmelenga mur pe e halaulaua non soke nena hana mur, nenge henonou hote iri ke iri pule te mene maulinga nge Iesus Kristus. Pe lape mene iri kela tetu luluch nge I, nga nena hemalmalinga palaungana nga tapa ke koko.
11  2Ko 4:11Helenga nei manmanna toto koi:
Nenge teke ta mete luluch nge Kristus,
lape tatu ke ta maulul luluch nge I.
12  Mat 10:33Nenge teke tames ke kerkereng pe ta takisia melmelenga,
lape ita ul ke ta nauele hehei pe hana.
Pe nenge teke tahul rumera ia i,
i lape hul rumena ia ita.
13  Rom 3:3-4; Tit 1:2Nenge teke letera manmanna ngana losio,
I lape rahit tote ita kura
iange I nena hana mur toto ita
pe I nakuna ero toto nge sau sue i sipona.
Non Toto Nenge Rahite NeHalang Ana Ume
14  1Ti 6:4; Tit 3:9Kokoes o helete metentene lem hana mur nga helenga nenge e heleia lange iong lo. Pe o hele ke kerkereng lange iri nga NeHalang matana ke o teke te tuahel rara ia helenga mur luria ero. Iange poinga nem lape poi hote ute pele nge urana ero, i lape heporeke hehei pe hana nenge te longlongo nga leteria manmanna ngana. 15  1Ti 4:6O rahite lem ume nem ke kerkerkereng pe o lohot ke iong NeHalang nena ume ana non nge urana. Pomalam lape o meia iong nga matana ero iange esia ke iong o haliu hot pengpengia nena helenga manmanna toto ngana. 16  1Ti 4:7O kangkanga toto nga helenga poreke ngana mur, iange helenga nemur poia hehei pe hana ke tekel toto NeHalang ana. 17  1Ti 1:20Reria hengetoro mur pomalaka nga chanchan poreke toto ngana nenge ngaulala nga mele singina. Pe Himenus iri nai Piletus te koko teu pule nga helenga poreke ngana nemur ana poinga. 18 Iri nai te hile helenga manmanna ngana pe te hele ke te teke NeHalang hemaul heke nena hana mur ke te lohaka mule lo. Ke helenga nei heporeke tote hehei pe hana hel leteria manmanna ngana. 19  Num 16:5; Isa 52:11; Ioa 10:14; 1Ko 8:3Pe NeHalang nena helenga lape lohot ke pomanga hele tal ngana ia. Hana nenge te nanasia NeHalang tepoi ke pomanga pele ana isong kerkereng ngana nenge NeHalang hemesia ke ratua ele pele. Pe NeHalang has heke helenga e nga isong neu ke pomai, “Non Soke eteia itei hel toto nenge nena hana muria iri,” pe “Iri lochloch ngana nenge te heto hekeke Non Soke tehul rumeria ia poinga poreke ngana.”
20 Nga pele palaungana e letena, kaliu ana lala pe lala tema. Hel te umeia nga ure nemur nenge ururia haka toto pe hel teles hote nga ae pe hel te umeia nga ich pilpile ngana. Nemur nenge te umeia nga ure nemur nenge ururia haka, te mene hote ke tepoi umeia nga ngaunga matana ana etue mana. Pe nemur nenge teles hote nga ae pe nenge te umeia nga ich pilpile ngana tepoi umeia nga etue lochloch. 21 Ke pomalam mele nenge hul rumena ia poinga poreke ngana pe tuke lemlem, poi ke pomanga kaliu nenge teume hote nga ure chalemlem ngana mur nenge ururia haka pe tepoi umeia nga ngaunga matana ana etue. Ke NeHalang lape mene hana nemur nenge pomai ke te umeia nena ume urana ngana mur.
22  1Ti 6:11Iok, Timoti nenge teke lemem nge o lohot ke iong kaliu urana ngana nenge NeHalang poi nena umeia, ohul rumem totoia poinga tunten ngana nenge lolomele mur muteria tautaua. Letem manmanna nge NeHalang pe omes ke kerkereng nga poinga nge pengpeng pe mutem taua hehei pe hana. Pe otu ke nek luluch nge hehei pe hana hel pule nenge leteria lemlem pe te hetalaulau lala nge Non Soke ke hekerkereng ia iri ke te nanasia I. 23  1Ti 4:7Pe otal teu luluche iong lange hana nenge te nanasia helenga tunten ngana mur ero, iange hunelinga lohotot laka nga helenga porekreke ngana nemur. 24 Iong none nenge o umumeia Non Soke ana ume ke otal teua iong langa hunelinga ero toto. O ton mene letem inin ngana pe opoi ke nek lange hana lochloch pe o lohot ke iong hetoronga nge urana. 25 Pe opoi ke urana lange iri nenge tepoi poreke iong, pe o hepengia iri pe lape NeHalang halaua iri ke te eteia helenga manmanna ngana pe te hulia leteria ke te nanasia I. 26 Iange hana nemur non poreke ngana liliu ele iri ke teha nga ana upa lo. Pe pallaklaka ia iri ke te nanas mene i pe te popoia ana ume. Pe nenge teke te eteia helenga manmanna toto ngana, lape leteria mallaha pe te ua hot mule nga non poreke ngana ana upa.

2:3: 2Ti 1:8

2:5: 2Ti 4:8

2:6: 1Ko 9:7

2:8: Rom 1:3; 1Ko 15:4

2:9: Epe 3:1, 13; Pil 1:12-14

2:11: 2Ko 4:11

2:12: Mat 10:33

2:13: Rom 3:3-4; Tit 1:2

2:14: 1Ti 6:4; Tit 3:9

2:15: 1Ti 4:6

2:16: 1Ti 4:7

2:17: 1Ti 1:20

2:19: Num 16:5; Isa 52:11; Ioa 10:14; 1Ko 8:3

2:22: 1Ti 6:11

2:23: 1Ti 4:7