5
Iesus Hemasia None Nga Ech Matana Nge Petesta
Iok, etue hel nga hoena Iesus lohaka ke lange Ierusalem iange Iuta mur te popoia ngaunga matana e. Pe nge Ierusalem ech matana e tu. Ana ech matana tu ke rochroi mana nga kue matana nenge teu langa kileng neu. Pe kue matana palaungana neu te hetue ke ene Sipsip ana Kue Matana. Pe nga helenga Hipru te hetue ech matana neu ke ene, ech matana nenge Petsaita pe ech matana neu ana sauach iri lime. 3-4 Pe hulua nge haleles poia iri tema sio rara mana nga lamau. Iri nenge mataria hit pe iri nenge aperia lul pe iri nenge singiria metmete. [Nga etue hel Non Soke nena angkelo sio at ke tua maimai heke ech nga ech matana neu. Tua maimai heke ech pe mele nenge i muka sio kela nun teu nga ech neu, ana haleles nenge tutu nge i nem het sapelpele.] Pe none nge haleles tu nge i ke hesinga iri ana non kina elle pe analoch pe rahtele mol (38), tu nga lamau pule. Pe nga etue nenge Iesus esia non neu, Iesus eteia ke haleles neu tunge non neu ke mala toto lo. Ol pe Iesus onteia non neu, “Lemem ke o teke o urana mule?”
Pe non haleles kina neu hele, “Non Soke, mele e nge halaua iau ero ka mai. Ech nei tua maimai haka pe e teke esio kela enun teu pe ero, mele hemuka toto ala lo.”
Mat 9:6Ol pe Iesus hele lange i, “O lohaka! Pe o mene lem manga pe oi.” Nga etue neu pengpeng haleles neu het nge non neu, pe lou heke nena tako nenge mamaia pe i sapele.
Pe ure neu lohot pengpeng nga Sapat ana etue. 10  Neh 13:19; Jer 17:21-22Pomalam Iuta mur te hele lange non nenge urana mule neu ke te teke, “Sapat ana etue i heueu mai. Pe hotonga hele ke teke o takisia lem manga ero.”
11 Pe non neu tuacholia ke teke, “Non nenge hemaulia iau hele at nge iau ke teke, ‘O lou heke lem tako nenge o mama ia pe oi.’ ”
12 Pe hana nemur te ontei mule i, “Non tei toto nemam, nenge hele lange iong ke teke o mene heke pe oi?”
13 Pe non neu eteia non nenge hemaulia i ero ol, iange Iesus kou salekleke teu nga hulua leteria kela lo.
14 Pe nga hoena, Iesus sahol mule non neu nga NeHalang na pele palaungana letena. Pe hele lange i ke teke, “O naue lo, o urana mule lo. Pe o poia poinga porekreke ngana mur ero ol, iange lape ute e nge poreke toto lape lohot mule nge iong.” 15 Ol pe non neu la sapele pela hele lange Iuta mur ke teke Iesus laka nenge poia i ke urana mule nem.
Maulinga Ke Koko Nenge Non Tuna
16 Iesus hemas mule non neu nga Sapat ana etue pomalam Iuta mur te talun sapele ke te tunge melmelenga lange i. 17 Pe Iesus hele lange iri ke teke, “Temek ume ke kokoes mana, ke pomalam e umume pule.”
18  Mat 26:4; Ioa 7:1; 10:30Ke nga nenge nei, Iuta mur te totoi ke kerkereng ke te toto hita toto ke te teke te hune Iesus. Pe huna nga nenge neu mana ero. Nenge umume nga etue palaungana nenge Israel mur te hetalaulau ia. Huna e pule nga nenge hetetue NeHalang ke i sipona Temene, pe poia i sipona ke ana opo elle mana ke mange NeHalang.
Iesus Mene Kerkerenga Nenge NeHalang
19  Ioa 5:30Pe Iesus tuacholia lange iri ke teke, “E hele ke manmanna toto lange imo, NeHalang Tuna poia ute pele nge i sipona ero. I poia ure nemur nenge naue nge Temene popoia. Ke ure nemur nenge Temene popoia, Tuna popoia pule. 20 Pe Temene mutena tau tote Tuna, pomalam henonoua i nga ure lochloch ngana nenge popoia. Ke lape Temene henonoua Tuna nga ure hel nge papalauna toto nga nei, pe lape imo lochloch ngana letemo una ala mana ia. 21 Temene hemaul heke mule hana nenge te mete ke ulolo pe tunge maulinga ke koko lange iri. Pomalam mana, Tuna lape tunge maulinga ke koko lange mele hel nga lemene ngana mana. 22  Ioa 5:27; Ume 10:42Temene tunge kerkerenga lange Tuna ke amnei teu lala nge hehei pe hana nga reria poinga mur. Pe Temene poia ume nem ero. 23  Pil 2:10-11; 1Io 2:23Ke pomalam lape hulua te heto heke Tuna ke pomanga te heto heke Temene. Pe mele nenge heto heke Tuna ero, heto heke Temene ero, iange i kulosia Tuna ke at.
24  Ioa 3:15-18 “E hele ke manmanna toto lange imo, mele nenge longe ure nenge e heleia pe letena manmanna nge i nenge kulosia iau at, mele nem lape mene maulinga ke koko. Mele nem lape te amnei teu lange i ke te hottaua ure poreke ngana e nge i ero ol. Iange i lohaka mule nga metenga ke mene maulinga ke koko lo. 25 Pe pule e hele ke manmanna lange imo, etue nenge atat ana etue koi nei lo nenge lape hana nenge te mete ke ulolo te longo hilia NeHalang Tuna kanna. Pe iri nenge te longe lape te mene maulinga ke koko. 26 Iange Temene nena kerkerenga nge tunge maulinga ke koko. Pe i tunge kerkerenga elle mana nem lange Tuna. 27 Pe Tuna mene kerkerenga nenge amnei teu lala nga hehei pe hana reria poinga mur. Temene tunge kerkerenga nem lange i, iange i Non Tuna. 28 A rura nga helenga nei ero: Etue e lape at. Pe iri lochloch ngana nenge te mete ke tema nga polo ke ulolo lape te longe nena haliunga 29  Dan 12:2; Mat 16:27; Ume 24:15pe lape te lohot nga reria polo mur. Pe iri nenge te nanasia poinga nge pengpeng lape te lohaka mule pe te mene maulinga ke koko. Pe iri nenge te nanasia poinga nge pengpeng ero, lape te lohaka mule pe NeHalang amnei teu langa reria poinga poreke ngana mur.
Iesus I NeHalang Tuna
30  Ioa 5:19; 6:38 “Iau e poia ute pele ke iau toro ero. E amnei teu langa hehei pe hana reria poinga mur ke pomanga Temek hele ngana ia at nge iau. Ke e amnei teu ngak nem song hot ke urana. E poia ume nei pe e heto haka ek ia ero. E teke e poia i nenge kulosia iau at ke iech.
31 “Ke nenge teke e nenene iau sipok lala nge hehei pe hana, lek helenga nem ute pele ero. 32 Pe mele e nge altoto kou nana urumrume iau. Pe e eteia ke ure nemur nenge heleleia iri neu, manmanna.
33 “Imo, a kulosia hehei pe hana lange Ioanes nenge henunun. Pe i hele urume iau pe nena helenga manmanna. 34 Nenge none mana hele urume iau, nem ure palaungana ero. E hele mene ke halaua imo ke a mene maulinga ke koko. 35 Ioanes poi ke pomalaka nga lemenge nenge sapel lala pe tualemleme. Pe a iech ele mene lemenge nenge Ioanes nga etue choro ngana mana.
36  Ioa 3:2; 14:11 “Pe ure nenge ele haka toto nga Ioanes nena helenga mur, ngana koi ure nemur nenge e popoia nei. Ure nemur Temek tunge iri at nge iau, pe te henonou hot pengpeng ia ke Temek kulosia iau at. 37  Mat 3:17; Ioa 5:32; 8:18Pe pule, Temek nenge kulosia iau at nei, i sipona hele urume iau. Pe imo, a naue nakuna ero pe a longe nena helenga ero. 38 Nena hengetoro ma teu nge imo ero iange letemo manmanna nge non nenge kulosia at ero. 39  Luk 24:27Imo a sisisia NeHalang nena helenga mur nenge ta has sue iri ke nek tototo, iange a teke lape a mene maulinga ke koko. Pe NeHalang nena helenga nemur, te helele ia kai iau mai loi! 40 Pe pomerei a at nge iau ke a mene maulinga nem ero?
41 “Iau lemek ke hehei pe hana te heto heke iau ero. 42 Iange e etei mellehe mene imo nge mutemo taua NeHalang nga kakahomo ero toto. 43 Iau, Temek kulosia iau pe e mene munna ke eat nge imo pe lememo ero ia iau. Pe nenge teke mele at pe hele nga i sipona ene, lape anek teua i. 44 Poinga nenge a heto haka helel nge imo a iech ia ke elela. Pe lememo ero nge a nansia kue urana ngana hel nenge NeHalang i sipona heto heke imo ia. Pe lape letemo manmanna nge iau ke merei ol? 45 A teke iau nge lape emes nga Temek matana pe e hele hot amo kai? I nenge lape hele hot amo laka Moses. Imo letemo kerkereng nge i ke a teke lape mene mule imo. Pe i nge lape toto hita mule amo laka. 46  Ume 3:22Nenge teke letemo manmanna toto nge Moses iok, letemo manmanna nge iau pule. Iange Moses nena hassinga mur helele ia i iau lo. 47 Pe nenge teke letemo manmanna nga Moses nena hassinga mur ero, ol pe lape letemo manmanna nge iau ke mere?”

5:8: Mat 9:6

5:10: Neh 13:19; Jer 17:21-22

5:18: Mat 26:4; Ioa 7:1; 10:30

5:19: Ioa 5:30

5:22: Ioa 5:27; Ume 10:42

5:23: Pil 2:10-11; 1Io 2:23

5:24: Ioa 3:15-18

5:29: Dan 12:2; Mat 16:27; Ume 24:15

5:30: Ioa 5:19; 6:38

5:36: Ioa 3:2; 14:11

5:37: Mat 3:17; Ioa 5:32; 8:18

5:39: Luk 24:27

5:46: Ume 3:22